Mest populära namninsamlingarna de senaste 12 månaderna

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Alarmerande situation beträffande patientsäkerheten på 95a

Tyvärr råder en extrem sjuksköterskebrist på 95a. Av 12 vårdplatser har max 8 varit öppna de senaste månaderna. Som minst 4 på helgerna och 5 på vardagarna. På grund av svårighet att rekrytera och behålla personal har man tvingats att skicka barn till Umeå, Lund, Göteborg, Linköping och Stockholm för olika slags cancerbehandlingar.  Barn med cancer kan inte vänta på vård och ska inte behöva flyttas över hela landet för att få vård. Skriv under för bättre förutsättningar för personalen på 95a så

Skapad: 2022-10-19 Statistik

Save Rock River City

Save Rock River City eller också kallat Rock River western town. Rock River står i en nästan omöjlig situation. De har under senaste åren under pandemim blivit lidande av att deras kundunderlag försvann nästan helt pga stängda gränser. Sedan har Strömstad kommun främst under Coronaåren kommit med flera besiktningar och beslut har tagits om att stänga Rock River med omedelbar verkan på grund av att byggnaderna enligt dem är farliga för människor främst på grund av säkerhetsskäl.  Brandinspektion

Skapad: 2022-07-02 Statistik

Återgå till gamla valpresentationen!

Valmyndigheten har för valet 2022 uppdaterat sin valpresentation från informativ, enkel och överskådlig till klickkrävande, oöverskådlig och informationsfattig. Vi undertecknade önskar att Valmyndigheten i det snaraste återgår till det gamla formatet på valpresentation och lägger in datan från valet 2022 i detta.

Skapad: 2022-09-14 Statistik

Namninsamling för oss som vill ha KVAR Stensborgsgatans förskola

GÄLLANDE AVVECKLINGEN AV STENSBORGSGATANS FÖRSKOLA 2023     Väl sent som i måndags (18/4) så får vi föräldrar reda på att förskolan kommer att avvecklas till 2023, de skriver så fint att det är ett förslag men alla vet vi att de inte ger oss någon chans att förändra möjligheten till beslut om vi får veta detta för sent.  Känner ni som oss – övertrampade utan vår vetskap? Vi kan tillsammans ändra detta!      Om du som förälder/medborgare känner samma sak som vi att de trampar våra barn och oss sa

Skapad: 2022-04-26 Statistik

Inför läroplikt nu!

Dagens skola är långt ifrån någon dröm och det är inte bara kvalitén på undervisningen som brister – utan även tryggheten. Lärandet är eftersatt och vi ser allt oftare återkommande rapporteringar om elever som blir utsatta för våld. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi kan dock konstatera att det idag är långt ifrån verkligheten. Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygg och var tredje e

Skapad: 2022-01-25 Statistik

#avgå2022 - Norrtäljes styre måste avgå!

Den 24 oktober fattades ett ovanligt beslut i kommunfullmäktige i Norrtälje. Styret (M+L+KD+SD) smög in en ändring av ett ord och höjde därmed sina arvoden med 27%. Det var fel, det är nog alla överens om.  På kvällen den 25 oktober backade Bino Drummond (Kommunstyrelsens ordförande) och Moderaterna och då skrev jag så här i Facebook-gruppen PiNK (politik i Norrtälje kommun: Alla kan göra fel och det är hur man hanterar dessa fel som visar vem man är. Jag trodde då att vi skulle få en ärlig, öp

Skapad: 2022-11-03 Statistik

Ja till skola - men bevara Triangelborg.

Eskilstunas kommunstyrelse ska den 7/6 besluta om att starta planförfarandet för att bygga Eskilstunas största skola - 1100 elever - på fotbollsplanen Triangelborg i Mesta. Sedan ska kommunfullmäktige besluta om det i augusti. Utredningsunderlaget är ytterst tunt och processen mycket hastig - vi vill att den välbehövliga nya Mesta skola utreds ordentligt och att den bästa platsen för barnen och boende hittas, innan bygget som planeras kosta nästan en halv miljard kronor forceras framåt. Det är e

Skapad: 2022-05-30 Statistik

Byxskyddslagen

Gör det olagligt för vuxna att utnyttja tonårsbarn för sexuella övergrepp! Vi på Treskablinoll föreslår att en byxskyddslag ska inrättas för att hindra vuxna från att kunna sexuellt utnyttja tonårsbarn. Idag kan vuxna utnyttja att lagen ser mellan fingrarna om ett barn är byxmyndig, vilket sker när ett barn fyller 15 år. Med en Byxskyddslag får alla barn under 18 år samma lagliga skydd. Signera vår namninsamling för att skydda tonårsbarn i Sverige! Idag saknar tonårsbarn som är över 15 år men u

Skapad: 2021-09-21 Statistik

Nej till vindkraft på Björnetjärnsberget

Köla och Skillingmark är vida känt för sin vackra natur och levande bygder som inte lider av avfolkningen många andra platser i Sverige är drabbade av. Nu har vi drabbats av hotet om planerna på att etablera vindkraftpark mitt i kärnan av denna idyll.  Alla vi som värderar vår lugna hembygd och vackra natur och djurliv högt är nu i en situation där vi måste vara tydliga och säga ifrån innan det är för sent! Vi har bott här i generationer många av oss och andra har flyttat hit för att de med värd

Skapad: 2021-11-16 Statistik

Namn insamling för fri victoza/ Saxenda under högkostnadsskyddet för dem som lider av övervikt i samråd med läkare

Hej allesammans,  Sara Shafaei heter jag och är 31 år gammal. Jag har under hela mitt liv fått kämpa hårt för att hålla mig i form och för 2 år sedan så gjorde jag valet att sätta in en gastric ballong. Jag va väldigt nöjd tills jag fick hjälp med andra preparat såsom Victoza/Saxenda som hjälpte mig att gå ner i vikt då jag tydligen hade problem med mitt blodsocker. Jag fick snabbt veta att dessa två preparat innehåller samma substans men att ena går under högkostnadsskyddet (Victoza) men inte S

Skapad: 2019-12-30 Statistik

Låt barnen på Österfärnebo skola fira sin skolavslutning i kyrkan och Koversta gammelby.

Vi föräldrar till Barnen på Österfärnebo skola har idag fått reda på att våra Barn inte kommer att få fira sin skolavslutning i Österfärnebo kyrka och Koversta gammelby. Skolavslutningen kommer likt senaste två åren att genomföras på skolan i frånvaro av oss föräldrar och andra närstående. Då tidigare restriktioner i dagsläget är borttagna önskar vi föräldrar att våra Barn åter ska få fira sin skolavslutning i kyrkan enligt den tradition som varit i många år. Skriv under om Ni liksom oss tycker

Skapad: 2022-04-29 Statistik

Ny väg till Rud och Lindenäs

Hammarö kommun planerar att förlänga cykelvägsnätet, som nu löper från Karlstad fram till östra Bärstad, ut till Rud och Lindenäs. Den nuvarande bilvägen går efter avfarten till östra Bärstad vidare i en sväng ned i en dalgång förbi  husen som ligger vid Utteråsen. Vi föreslår att kommunen istället för att enbart dra en ny cykelväg istället anlägger en ny bilväg med sträckning längre söderut och att befintlig bilväg i normalfallet endast får användas av boende i området kring Utteråsen/Larberg o

Skapad: 2022-08-28 Statistik

Protestlista mot beslutet att barnen födda 2016 från Ström blir placerade i förskoleklass på Fuxernaskolan mot deras vilja!

Förra veckan kom beskedet att 14 barn födda 2016 som sökt till Strömsskolans förskoleklass i höst kommer bli placerade på fuxernaskolan. Det var inte många år sedan byskolorna i Hjärtum och Västerlanda lades ner. Detta skapar ju givetvis ringar på vattnet och barnantalet på Ström kommer förväntat att stiga. Detta kommer inte som en överraskning för någon och inte minst för våra politiker. Vi är många som är otroligt upprörda, ledsna och arga. Vi vill att våra barn skall känna trygghet. Detta bes

Skapad: 2022-04-09 Statistik

STOPPA HÄLSOSCHEMAT I ÄLMHULTS KOMMUN

Sätt stopp för detta så kallade "hälsoschema/hållbarhetsschema" som kommer förstöra för både nattpersonal och dagpersonal i älmhults kommun!  Det är bråttom att detta kommer fram till våra politiker nu innan valet!  Var är säkerheten och tryggheten för våra brukare?  Att nattpersonalens arbetstid dras ner med en timme per pass gör att dom kommer få jobba fler nätter med samma lön och mer arbete.  För personalen som jobbar dag bidrar det med att jobba längre pass och ändå börja tidigt och i samma

Skapad: 2022-08-29 Statistik

Arbetstidsförkortning för nattpersonal i Ljusdals Kommun

Hälsosam arbetstidsförkortning för nattpersonal är att ta bort hela arbetspass för att få mer luft i schemat och chans till bättre återhämtning. Mera fridagar så vi orkar jobba natt. Det som är meningen med avtalet. Nu blir det en försämring då Arbetsgivaren vill korta ner nätterna för de som jobbar heltid. Det gör också att all dagpersonal drabbas,alla måste göra om sina scheman och får jobba längre och får mindre återhämtning. Arbetsgivaren vill att det ska vara lika på alla arbetsplatser inom

Skapad: 2022-04-19 Statistik

Inomhushall för Hundträning

Vi är många hundintresserade i Kiruna som gärna aktiverar våra hundar på olika sätt. Både med tävling, men även  vardagslydnad som mål. Till det ändamålet är behovet av en inomhushall för hundträning stort. Hundsporten med sina olika grenar samlar utövare i alla åldrar, och med möjlighet att träna inomhus skulle det gynna alla🤗 det skriver du väl under på!

Skapad: 2022-11-21 Statistik

Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

(Denna namninsamling påbörjades i februari 2020, innan skolborgarrådet Isabel lovade att "resursskolorna skulle rädda och långsiktiga förutsättningar för deras finansiering skapas") RÄDDA RESURSSKOLORNA I STOCKHOLMSLUTA SMITA FRÅN ATT GE ELEVER MED NPF EN FUNGERANDE SKOLGÅNG!VART SKA VÅRA BARN TA VÄGEN? I onsdags meddelade Utvecklingspedagogik att de kommer stänga Stockholms tre största resursskolor; Lunaskolan Södra, Lunaskolan Bromma och Svedenskolan - och den katastrof som vi försökt undvika

Skapad: 2021-02-10 Statistik

Behåll nuvarande tränarstab i Vita Hästen!

Det finns i nuläget inget uttalat om vem som kommer träna a-laget för hockeyklubben Vita Hästen. Det går dock rykten om att det är noll kommunikation mellan ledning och tränare och att detta ska resultera i att nuvarande tränarstab (Tony Zabel, Mikael Johansson och Fredrik Eriksson) inte kommer stanna i klubben. Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt stöd till nuvarande tränare och en önskan om att styrelsen ska agera och arbeta aktivt för att nuvarande ovan nämnda stab stannar

Skapad: 2022-03-13 Statistik

Vi nattarbetare i Kramfors vill ha 10 timmar per natt

Arbetar du natten i Kramfors kommun eller vill stötta nattarbetarna så är vi oerhört tacksamma för er namnunderskrift Varför är det viktigt? Kommunal har i det centrala avtalet förhandlat fram en sänkning av nattarbetarnas veckoarbetstid. Syftet är att man ska arbeta färre pass för att öka återhämtningen. Sänkningen ska börja gälla den 1/4-22. Kramfors kommun har lagt fram ett förslag om att korta nattarbetspassen från 10 till 9,5 timmar. De tycker alltså att personalen ska arbeta lika många pas

Skapad: 2022-03-11 Statistik

Vi som vill ha skolavslutning i Hölö Kyrka

I år har det beslutats att skolavslutningen ska bryta sin tradition i kyrkan och numera hållas på skolgården . Jag ber här om alla som delar min åsikt om att traditionen ska fortsätta i kyrkan skriver under . Förhoppningsvis kan vi uppnå resultat tillsammans 

Skapad: 2022-05-11 Statistik