Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Folkomröstning angående byggnation av ny skola i Rimforsa

Vi vill med denna namninsamling få till stånd en folkomröstning där alternativen är att bygga ny skola på Hackelområdet eller att rusta upp och utveckla befintlig skola på området bredvid Åsundavallen. Du som lägger din röst ska vara röstberättigad inom Kinda Kommun. Du tar genom att skriva på här inte ställning i frågan om vilket alternativ du föredrar vid en folkomröstning.  Observera att en fysisk namnunderskrift krävs för att det ska räknas men vi kör denna parallellt för att ytterligare påv

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 108 108

Betong park i grums

Vi vill ha en betong park i grums för att Svea parken och jättesten är dåligt material och blir jätte halt så fort de blir lite fuktigt

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 56

Cykelväg jämte Laggarbovägen

Eftersom trafiken som går till Microsoft bygget är så tung och vägen så smal borde en cykelbana kunna skapas nu när vägen ändå ska renoveras. Framförallt från Sågfäboden fram till ingången vid byn. Den tunga trafiken beräknas ju pågå till tidigast 2030 så är det många lastbilar som ska passera. Vintertid är vägen väldigt smal och väggrenen borta.  Som det är nu känns det inte tryggt att varken gå, cykla, rida efter vägen. 

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 24 24

Placering av vindkraftverk i Korsnäs

Vi anser att en vindkraftspark, som nu och i framtiden planeras i korsnäs kommun, bör placeras minst 3 km från bebyggelse.   Vi är oroliga över det buller och blinkeffekten som ett vindkraftverk kan orsaka befolkningen på orten.

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Finland
Hela tiden 76 73

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare på Kapellgångens förskola.

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare på Kapellgångens förskola. Låt våra barn få behålla sina trygga relationer med lärande och utveckling i centrum.

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 423 423

namninsamling för att en bra student te18b

Vi vill ha en så bra student som möjligt och hoppas att ni kan hjälpa oss genom att endast skriva under med erat namn. Vi lever i en pandemi men vill ändå göra det bästa av situationen och hoppas att ni kan hjälpa oss att få en så bra student som möjligt. 

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 51 51

Behåll Kontanterna

Vi vill behålla kontanterna i Sverige och ha som krav att samtliga butiker / affärer och företag skall ta emot kontanter.

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 137 134

Hundrastgård i Ulricehamn

Denna namninsamlingen kommer att lämnas in ihop med ett  medborgarförslag till Ulricehamns kommun.  Vad vi vill ha är en central hundrastgård där alla hundar, stora som små kan vistas säkert. I dagsläget finns ingen hundrastgård i Ulricehamn. Många släpper sina hundar i "fårhagen" i stadsparken men då staketet inte är säkert är det många som inte kan, vill eller vågar släppa sina hundar där. Små hundar kan gå under staketet och mellanstora till stora hundar kan enkelt hoppa över. Då även vissa,

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 168 167

Anpassa hastighetsgränser i Hässleholm för bättre trafiksäkerhet

Hastighetsgränserna handlar om liv och död. Vi undertäcknare kräver att kommunen ser över hastighetsgränser på kommunala vägar för att förbättra trafiksäkerheten. Hastighetsgränserna ska ändras i enligt med översynen. Vi kräver att ändringen genomförs först vid skolor och förskolor, i områden med mycket trafik av olika slag och i områden med sämsta trafiksäkerhet och där trafikolyckor har nyligen förekommit.    Hässleholms kommun är en av få kommuner i landet som inte har anpassat hastighetsgrän

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10

Högre löner för Eda Kommuns underbetalda vårdpersonal

Jag skriver under med mitt namn för jag tycker att Undersköterskor och vårdbiträde i Eda Kommun har alldeles för låg grundlön. Ligger långt under genomsnittet i Sverige. Det kan skilja på många 1000kr i månaden, emellan Ex Eda Kommun och gränskommunerna.

Skapad: 2021-04-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 213 205