Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Ersättning för flyttad semester

Efter som det är kris i vården så går Jönköpings kommun ut med erbjudande om ersättning, om vi bara tar tre eller två semesterveckor. Ersättningen blir 3000:- och en semesterdag för en vecka och 5000:- och två semesterdag  för två veckor. Är vi i vården inte värda mer om vi skippar vår sommarsemester med våran familj. Hjälp oss skriva under för en bättre ersättning

42 Skapad: 2022-05-11 Statistik

Få bort lästimme från Sveriges skolor

Skriv under om du är emot lästimmen, som finns på högstadieskolor runt om i landet.

9 Skapad: 2022-05-11 Statistik

Nej till vindkraftpark Grönskog, Mönsterås

Nej till vindkraftpark Grönskog Nu vill man bygga åtta vindkraftverk kring Fågelsjö utanför Påskallavik nästan lika höga som Eiffeltornet, detta i direkt anslutning natura 2000 område och fågelskyddsområde vid Emån som har helt unika naturvärden och naturtyp väl värda skydd och bevarande med exempelvis Havsörn, fiskgjuse och kungsfiskare som några exempel på häckande arter som hotas av detta projekt.I Emån lever den rödlistade Malen som idag bara finns på tre platser i Sverige varav Emåns nedre

270 Skapad: 2022-05-10 Statistik

Utveckla! Bränn INTE Gene fornby!

Politikerna i Örnsköldsvik kommer att avgöra framtiden för den rekonstruerade järnåldersgården i Gene fornby, sex kilometer söder om Örnsköldsvik. Beslutet kommer troligen efter valet.  Rekonstruktionen har stor vetenskaplighet med två doktorsavhandlingar men under senare år har verksamheten avstannat och underhållet av byggnaderna har blivit eftersatt. Nu krävs insatser som kostar pengar. En utredning har gjorts och där föreslår utredaren att man bränner ner anläggningen som det billigaste alte

963 Skapad: 2022-05-10 Statistik

Sänk bränslepriset till dubbla produktionskostnaden!

Vad det kostar att producera 1 liter bränsle i statlig regi + 100% skatt är ett rimligt pris. 

6 Skapad: 2022-05-08 Statistik

Skapa ett hållbart kretslopp för det gotländska vattnet

Vi vill att styrande inom region Gotland omedelbart beslutar om att avsätta de resurser som krävs för att skapa ett fungerande kretslopp för det vatten som förbrukas eller renas i regionens anläggningar.Vi stöttar medborgarförslag RS 2022/728  som beskriver detta närmare. Vi önskar att detta tas upp på regionfullmäktigemötet 20/6 2022 Lystring alla Gotlänningar och Gotlandsvänner.Vet ni om att vi åderlåter vår fina ö på mellan 5 000 till 12 000 kubikmeter vatten varje dag? Det här är det vatten

63 Skapad: 2022-05-07 Statistik

Nya lagändring 1 Juli 2022 Gällande Lilla Hjärtat Esmeralda

Barnens Kamp för sin Rättvisa och bli hörd Grupp på Facebbok.  Jag PernillaG och Paulina K. Vi två starta denna andra namnsamling lista, för nu är vi trött less på bli svartmålade som olämplinga bilogsiska föräldrar bara för man har  lidrigt nedsatt funktionshinder. Sen också dom andra drabbade föräldrar som blivet av med sina älskade  barn och ungdomar i  hela Sverige, av t.ex vårdnatvister , någon föräldre gått bort, eller barnen har ett nedsatt funtionshinder osv.  För till sommaren den 1 Jul

33 Skapad: 2022-05-06 Statistik

Rädda Imanskolan

Skolinspektionen har beslutat att stänga ner våra barns skola utan rimliga grunder. Senaste inspektionen utfördes 2017 utan anmärkningar. Vi kräver att innan beslut tas ska skolinspektionen inspektera Imanskolan för ett rättvist beslut för våra barn.  Omkring 218 elever omfattas av stängningen, som träder i kraft till höstterminen.

775 Skapad: 2022-05-05 Statistik

Vänteproblematik på morgnarna

Många elever på mellanstadiet Irstaskolan åker skolbuss, då de bor avsides och inte har möjlighet att ta sig till skolan på annat vis. Väl framme vid skolan måste eleverna vänta ute på skolgården i ca 20 minuter innan de släpps in. I ur och skur, oavsett temperatur. Detta är något unikt just för mellanstadiet. Eleverna på lågstadiet och högstadiet på Irstaskolan får gå in i väntan på att skolan ska börja. Något som i mina och många andras ögon ter sig mycket märkligt och orättvist!Utöver väder-a

23 Skapad: 2022-05-05 Statistik

Bevara alternativet att betala med kontanter! Affärer ska inte kunna utesluta kontant betalning. Ingen ska tvingas till digital betalning.

Jag som skriver under vill behålla kontant betalningalternativ i alla affärer, restauranger etc. Ingen ska tvingas att använda digital betalning. Ingen affär, restaurang etc ska kunna vägra kontanter. Banker ska ta emot och hantera kontanter utan skyhöga avgifter och konstrande och möjliggöra för affärer, restauranger etc att hantera kontanter. Lagstiftningen om att kontanter är ett lagligt betalmedel i Sverige måste praktiskt innebära att de inte kan väljas bort. Argument om säkrare betalning m

46 Skapad: 2022-05-04 Statistik