Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Lätta på restriktionerna för gudstjänster

Till Sveriges regering   Pandemilagen, som trädde i kraft den 10 januari, lanserades av regeringen som ett sätt att införa mer ”träffsäkra” restriktioner för att begränsa spridningen av Covid-19. Detta var ett lovvärt initiativ, då vi bör göra vad vi kan för att minska belastningen på sjukvården och hålla antalet dödsfall nere, utan att fördenskull begränsa det som kan genomföras smittsäkert.   Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har dock uttryckt skepsis till hur stor nytta pan

Skapad: 2021-01-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1946 1895

Risk för smittspridning vid salstentamen

Vi studenter vill ha digital tentamen för att undvika smittoriskerna. För att skolan vill slippa smittospridningen, vill lärarna inte ha föreläsningar på plats och ändrade det till ZOOM vilket gjorde kursen ännu mer svårare för oss. Däremot vill de att vi ska ha tentan på plats, vilket vi inte förstår hur de kan ta det beslutet när allt annat är på distans. De flesta följer inte restriktioner och kommer att skriva tenta bara för att inte göra omtenta. Det känns inte säkert för oss andra som är f

Skapad: 2021-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12 12

Stoppa rivningen av Barsebäcks Boställe och förstör inte våra historiska entréer till byn.

Kävlinge kommun har lagt ett förslag på detaljplan över fastigheten Barsebäck 42:111, Barsebäcks boställe, där de planerar att riva befintliga byggnader, försöka flytta de stora träden, ta bort grönska och bygga ca: 60 nya bostäder i 1-3 plan med samma täta utformning som Barsebäcks trädgårdsstad.  Barsebäcks by omges av åkerlandskap och vid varje infart till byn ligger fyra gårdar med gamla anor, i norr Barsebäcks gård, i söder Bauers gård på Gillhögsvägen 21 och i öster Åtorpsgården (gamla 4H

Skapad: 2021-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 472 471

Gratis mensskydd i alla skolor i Göteborg

Vi i Ung Vänster Västra Göteborg tycker att gratis mensskydd ska införas i alla skolor i göteborg!  Idag har inte alla unga i Göteborg råd med mensskydd. Mensskydd kostar väldigt mycket, under sin livstid lägger personer med mens i genomsnitt upp till 60 000 kronor endast på mensskydd. Mensen kan också resultera i missad skolgång på grund av mensvärk och på så vis borttaget CSN. Varför ska vi behöva betala bara för att vi har en livmoder? Detta är ett tydligt patriarkalt förtryck. Därför tycker

Skapad: 2021-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 620 620

18 hål discbana i Mjölby

Gör Mjölby mer attraktivt!“Världsvan & hemkär” är Mjölbys kommunslogan och så sammanfattas även den av kommunstyrelsen stadgade översiktsplanen Vision 2025. Världsvanan sägs bestå av viljan att växa samt nyfikenheten på framtiden och på omvärlden. År 2025 bor det 30 000 initiativrika och trygga invånare i kommunen där ett välförsett utbud av fritidsaktiviteter stimulerar till möten över generationsgränserna, hoppas kommunstyrelsen.I dag bor det drygt 27 000 invånare i kommunen. Precis som i

Skapad: 2021-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 228 228

Stoppa ignoransen och populismen inom SVT

Svt har för många svenskar varit en garant för objektiv, kunnig och vederhäftig nyhetsrapportering. Sorgligt nog har denna förmåga havererat. Svt har under senare tid genomgått ett journalistiskt och intellektuellt haveri. Exempel är Min Sanning söndagen den 10 januari och Agenda samma dag samt mängder av sk debatter i Aktuellt och Agenda, där okunniga programledare leder diskussioner utan ifrågasättande av lögnaktiga påståenden och vars resultat leder till käbbel och ökat politikerförakt. Det ä

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9

Behåll 30 km / h på Folkparksvägen!

Vi instämmer i vad politikerna i Älvsjö stadsdelsnämnd i full enighet anförde i sitt remissvar till förslaget till ”Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm - remiss från trafikkontoret,T2016-01750 Dnr 1.5.3.313-2016”: "Förändringar i hastighetsgränser kan inte ske utan noga överväganden och med stor kännedom om de lokala trafikmönstren och de boendes önskemål. Att det alltid ska vara högst 30 km/tim på vägar och gator som passerar skolor anser vi vara självklart.

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 184 184

Prioritera en ny skola vid Götafors!

Götafors skola är otroligt sliten och är alldeles för liten för sitt upptagningsområde. Tätorten växer, i synnerhet i skolans närområde med nya bostäder, vilket rimmar dåligt med skolans dåliga kvalitet och storlek.  Barn och utbildningsförvaltningen har under lång tid påtalat detta till politikerna som beslutar om nybyggnationer men fortfarande har ingenting hänt. Man har från politiskt håll inte tagit de beslut som krävs för en nybyggnation ska komma igång, eller någon åtgärd överhuvudtaget.

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 311 310

Rädda naturområdet i norra Ljunghusen

OBS: Glöm inte att bekräfta din underskrift via det mejl som skickas till din mail-adress.   Exploateringsplanen av naturområdet i norra Ljunghusen är ett sällan skådat brutalt angrepp på Falsterbonäsets natur och boendemiljö. Vi såg ett smakprov på detta på både Sjögatan och Clemensagervägen men även stora delar av Skanörs vångar. Höghus, tättbebyggt och byggnadsstilar som överhuvudtaget inte passar in i bymiljöerna. Samtliga områden har byggts under 2000-talet då man bör ha förstått bättre

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 282 278

Hjälp Pieplows restauranger m.fl. att överleva denna Pandemi!

Nu är det tid för regeringen att agera. Om inte stödåtgärder kommer på plats omgående står vi inför en konkursvåg inom restaurangbranschen. Därför har vi på @O’Learys Trademark gått samman med @Harrys, @VAPIANO Sweden, @Svenska Brasserier, @Pinchos och @Pieplows Restauranger och kontaktat finansminister Magdalena Andersson för att få till ett möte där vi kan diskutera situationen och möjliga lösningar. Vi hoppas finansministern förstår allvaret i våra utmaningar och vill prata med oss i närtid.

Skapad: 2021-01-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 60 59