Senast Påskrivna Petitioner

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska

Nej till fiskodlingar i Vattudalen i framtiden

Nej till fortsatt fiskodling i Ströms Vattudal efter 2021? Skriv under om du håller med!

Skapad: 2020-02-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 109 106

Inte ett barn till skall fara illa - inte ett barn till skall dö!

Inte ett barn till ska fara illa – inte ett barn till ska dö!   Det räcker nu. Det är dags att stifta lagstiftning som ser till barnets rätt till välmående, kärlek och trygghet. Till en grundläggande lagstadgad rätt som alla barn bör ha rätt till! Tyvärr ser det inte ut på detta vis för hundratals och tusen tals barn idag. Barn som far illa. De föds in i familjer som säkert vill väl men som inte har förmåga! Barn som bevittnar och som själva blir utsatta för trauman, våld, hot, slag, sparkar, so

Skapad: 2020-02-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 314 311

Skriv under för att stoppa brott mot Skollagen!

Sveriges huvudmän kan inte längre tillåtas att ignorera Skollagen. Nio av tio kommuner väljer att skära ned inom utbildning. Det kallas för ”effektivisering”. Verkligheten är att merparten av berörda verksamheter årligen får reducerade anslag, utebliven justering för att täcka inflation, hyreshöjningar och ökade kostnader för inköp av material. Däremot ökar kraven på lärare, pedagoger och skolpersonal att prestera mera. Kommuner får statsbidrag för minskade barngrupper, ökad likvärdighet och låg

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 718 714

Gamla Alléskolan får inte rivas

I samband med byggandet av ”Väster om ån” och kvarteret Ejdern vill kommunledningen riva den här gedigna byggnaden för att skapa utrymme för bl a ytterligare ett parkeringshus och en ny väg. Skriv under för att bevara byggnaden som kan bli en mötesplats och oas för stadens invånare; café/saluhall/teater/bankettvåning/stadsodling/rosenträdgård/b&b/kursverksamheter/trädgård/....

Skapad: 2018-08-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 110 105

Motion extrapass Friskis och Svettis Norrtälje

En ny policy gällande extrapass tar bort möjligheten att lägga in extrapass i anslutning till fullbokade pass eller på tider där det inte finns pass i ordinarie schema. Genom att skriva på ställer ni er bakom den motion som ska lämnas in till årsmötet.

Skapad: 2020-02-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 44 44

Stoppa Geabs brandskattning av folket på Gotland!

Regeringen har bestämt att begränsa vinstuttag på elnätsavgift. Geab på Gotland har samanlagda vinstmarginaler på över 30% efter alla finansiella poster, år efter år. I många år har man höjt avgifterna på elnätet med förklaringen att de har ökade omkostnader, och de flesta år ökar den rena vinsten trots detta och nu höjer de igen trots regeringens utalade vilja! Vattenfall äger 75% av Geab och Region Gotland äger resterande 25%. Vi vill med denna protestlista peka på det orimliga i att Gotland s

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1292 1281

JA för markkabel, NEJ till luftedning i Sörmland

SSAB har för avsikt att minska användandet av fossila bränslen vid deras stålframställning och ersätta det med miljövänlig el. De vill konstruera en ny slags smältugn som kräver stora mängder elenergi. För att försörja denna ugn med el som enl plan ska vara driftklar år 2026 har vattenfall planer på att bygga en 2x130kV kraftledning mellan elstationen Hedenlunda i Flens kommun & SSAB i Oxelösund,  LÄNK: Samrådsunderlag från Vattenfall Det finns alternativa stråk som den tänkta ledningen skal

Skapad: 2019-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1761 1735

Stoppa nedskärningarna i barnomsorgen, Boxholm!

Alla Boxholms förskolor är hotade!  Boxholms kommun avser att lägga ner Vargstigens förskola. Kommunen vill spara pengar genom att utöka barngrupperna på de redan fullbelagda förskolorna! Detta kommer att påverka alla barnfamiljer i Boxholms kommun.  Hjälp oss påverka våra politiker att överväga alternativ. Läs vår skrivelse till kommunstyrelsen och visa ditt stöd genom underskrift!   

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 482 480

Vi kräver halvtimmes trafik på buss 854 så den följer pendeltågets tider

Buss 854 är Nynäshamns stadsbuss, som tar oss resenärer runt hela Nynäshamn. Det är ohållbart att den bara går en gång per timme på kvällen. Buss 854 ska också matcha pendeltågets tider, vilket den inte gör efter kl 18:30. Detta är inte förenligt med goda kommuikationer. Vi kan alla behöva t ex gå på bio, eller på restaurang eller bara åka på andra ärenden under kvällstid. Att åka pendeltåget hem på kvällen är obehagligt om man ska tvingas gå på mörka gator under en längre sträcka. Därför ber ja

Skapad: 2020-01-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 121 121

Vi kräver, att Ludvika kommun stoppar nedläggningen av demensboendet på Säfsgården i Fredriksberg.

Vi begär alltså att samtliga boende på demensboendet på Säfsgården i Fredriksberg ska få bo kvar. Nyare forskning har visat, att dementa som tvångsförflyttas ofta dör eller blir mycket sämre. Det är inte vare sig rätt eller lagligt, att Ludvika kommun spelar med äldre svårt sjukas liv och  hälsa på detta sätt. Med instämmande av några av Sveriges främsta ledningsläkare i demensvård, begär vi att beslutet om nerläggning av demensboendet omedelbart upphävs!

Skapad: 2020-02-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 226 221Facebook