Mest Populära Petitioner

Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
7 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
1 713 25 202 #pressatläge — namninsamling
”Politisk förändring sker när civila engagerar sig.” (Malin Nilsson, IKFF) Vi kräver ett helhetsgrepp om förskolan med stora förändringar. SYFTET med #pressatläge: Att med kraft påvisa vår situation i förskolan. MÅLET med #pressatläge: Att få beslutsfattare och politiker till dialog och samarbete med fack och profession om beslut kring en likvärdig och hållbar förskola. VÅRA KRAV Barngrupper lag...
2018-03-21
1 297 1 729 Stoppa böneutrop i Karlskrona
I Sverige så har vi religionsfrihet, vilket innebär frihet att få välja att ha en viss trosuppfattning, men även rätten att slippa bli påverkad av religiösa budskap. Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro...
2018-05-12
624 2 075 Undervisning i antikens kultur och klassisk arkeologi bör fortsätta i Helsingfors!
Dekanen vid Helsingfors universitets (HU) humanistiska fakultet har meddelat att lektoratet i klassisk arkeologi inte kommer att tillsättas. Vi som undertecknat denna adress kräver att en ny lektor väljs till tjänsten. Lektoratet har en nyckelroll eftersom undervisningen i antikens materiella kultur stöder flera andra läroämnen samt kännedomen om det europeiska kulturarvet. Den kunniga undervisnin...
2018-05-11
515 515 #rörinteheden
Estetiska programmet flyttar till torsberg men utbytta lokaler, detta är oroande då vi har väldigt bra användning av vår danssal och bergvallhallen som finns på heden. I bergvallhallen har vi möjlighet att bygga om inför varje produktion och där finns även rymliga loger. Danssalen är specialanpassad för just dans och är den enda danssalen vi har i Bollnäs. I länken nedan finns ett inlägg av Elma S...
2018-05-18
358 359 Bort med skarven från Söderhamns skärgård
Dödar öarna, äter upp all fisk, skitar ner och luktar illa.. Nu letar sig skarven även in på fastlandet.. Få bort skarven från Söderhamns skärgård! Vi kräver skyddsjakt på fler än 30 fåglar samt skrämsel för resterande! insamlingen av underskrifter ska lämnas till kommun & Länsstyrelsen....
2018-05-17
336 336 Ett barn med nrf och dess rättigheter i en skolmiljö
Alldeles för många av våra barn mår dåligt av dagens krav i skolan och många får inte hjälp och stöd! Det blir ett resultat av att många blir hemmasittare, mår dåligt, känner sig misslyckade etc.  Det får inte vara så här..  Något måste göras.. Fler upprättade skolmiljöer och fler specialpedagoger nu tack! Namninsamling som förhoppningsvis kan överlämnas till berörda politiker.  Om någon vill dela...
2018-05-16
271 8 281 Stoppa böneutrop i Växjö!
Enligt Regeringsformen kap 2 och Europakonventionen så får religion inte påtvingas andra människor. Detta gäller också på offentlig plats. Med böneutrop, till skillnad från kyrkklockor, tvingas människor på offentlig plats och t.o.m i sina hem att åhöra ett religiöst budskap.  Det hör varken moraliskt eller juridiskt hemma i ett sekulärt samhälle. Därför måste vi protestera mot förslaget om böneut...
2018-02-14
245 245 För kollektivtrafik på landsbygden i Skellefteå kommun
Skellefteå kommun har på förslag att dra in busslinjer på landsbygden och inte tillåta allmänheten att åka med de kvarvarande skolbussarna. Detta till stor del för att det är för krångligt att läsa dagens tidtabeller. Detta tycker vi är fel och har därmed skapat denna namninsamling. Byar och linjer som blir drabbade är: Degerträsk, Stavaträsk och Österjörn (linje 201). Hebbersliden, Bergnäs (linje...
2018-05-18
223 953 Nej till skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret!
Efter att ha tagit del av länstyrelsen, Stockholms motivering till avslaget på skyddsjakt på varg i Sjundareviret, är vi många som har förståelse för- och sympatiserar med beslutet. Låt oss nu visa det, genom att skriva under detta upprop! Länsstyrelserna beslut grundar sig på att den aktuella gården inte uppfyllde kraven när det gäller RAS, rovdjursavvisande stängsling. Detta trots att rovdjur...
2018-05-09
220 220 Plocka ner fotbollstältet på Nacka IP!
Nacka kommun har beslutat att fotbollstältet på Nacka IP ska stå uppe året runt. Vi som skriver under vill att det ska tas ner under sommaren eftersom det är olidligt varmt att vara därinne när solen ligger på, det gör idrottsarenan runt tältet oattraktivt och saboterar idrottsföreningarnas kringverksamhet. Nacka IP är centrum för många barn och ungdomar under sommarhalvåret, gör det tillgängligt...
2018-05-17
190 193 Din underskrift visar ditt missnöje mot beslutet som tagits om längre skoldagar.
Det har bestämts att vid terminsstart ska eleverna vid katedralskolan gå ända till 16:30.  Ett av argumenten för beslutet var att detta är något som elerverna på skolan efterfrågat, men vi tycker inte att våra åsikter kommit fram på rätt sätt. Flera timmars längre skoldag löser inte problemen om tio minuters för kort lunchrast.  Genom att skriva under visar du en önskan om oförändrade skoltider oc...
2018-05-18
184 195 Lästvik hotas av gruva!
Uppdatering 2018-05-20 Nu har Bengtsfors kommun tillsammans med de tre övriga berörda kommunera lyckligtvis yttrat sig negativt till att ge Odin Metals undersökningstillstånd. Men än är inte kampen över. Vi hoppas nu att Bergstaten inte ger Odin Metals undersökningstillstånd och bidrar till ett utlädnskt gruvbolags snabba börsvinster. Vi som bor och verkar i området är trötta på dessa ständiga hot...
2018-05-11
173 932 Upprop/nödrop från Sveriges fårbönder
Enligt Rovdjurspropositionen, beslutad av Riksdagen, ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras i någon del av landet på grund av rovdjurförvaltningen. Vidare ska socioekonomiska hänsyn tas. Vi kräver att landets myndigheter följer dessa beslut. Enskilda tjänstemän får inte tillåtas att tolka lagar och driva principer efter eget tyckande. • Samhället måste hjälpa till ekonomiskt med förebyggand...
2018-05-11
156 156 Stoppa planerade neddragningar på Kyrkskolan inför hösten 2018!
En konsekvens av Utbildningsnämndens underskott på 50,5 miljoner kommer innebära besparingskrav på flertalet av Norrköpings kommuns skolor. I NT, gick det den 15 maj, att läsa att det på Kyrkskolan innebär att 7 visstidsanställda elevassistenter och 1 lärare inte kommer att få fortsätta sitt arbete på skolan när höstterminen startar. Den speciallärare som nyligen slutat kommer inte heller att ersä...
2018-05-15
155 155 Protest mot nedläggning av förskola i Askeby
Nedläggningen av förskola Ängstugan i Askeby kommer att påverka familjerna i såväl Askeby som Örtomta under en längre tid. Beslutet taget och planerat utan någon förvarning till föräldrar. Örtomta klarar inte sin kö utan behöver plats i Askeby i dagsläget. Askeby klarar inte sina köer varken med eller utan barn från Örtomta placerade. Överfulla avdelningar på båda orter leder till lång resväg för...
2018-05-16
134 134 Vi kräver bättre underhåll på väg 633 (Kvarnfors-Tavelsjö)
Väg 633 Kvarnfors-Tavelsjö håller på att gå under. Vid kontakt med Trafikverket så fick vi svaret att denna väg inte är prioriterad de närmaste åren, då medel saknas. Detta kan inte accepteras. I närtiden har man till och med lagat ett hål, i botten på hålet med oljegrus, så man måste antingen ut i andra körfältet eller typ ner i diket för att passera. Att åka denna väg med bil eller än mindre ett...
2018-05-16
129 3 555 Skyddsjakt på Sjundareviret NU!
  Vi är många som upprörs och känner oss hotade idag över beskedet att länsstyrelsen i Stockholm inte beviljar skyddsjakt i Sjundareviret där fårägare än en gång fått se sina djur dödade och lemlästade av varg.    Det är inte rimligt att en matproducent ska behöva lägga ner sin produktion.    Det är inte rimligt att enskilda djurägare ska behöva ta den enorma kostnaden för det statens vilt ställer...
2018-05-08
113 1 216 Nej till Slöjtvång i Iran
Sedan 1980 har kvinnorna i Iran blivit tvungna till statlig könsapartheid bl. a. med Slöjtvång.   För att verkställa regimens könsapartheid och Slöj-tvång har de använt olika sorters våld mot kvinnorna i Iran.   Den 22:a december 2017 vågade Vida Movahedi, en ung kvinna, att ta av sin slöja och stod på ett förhöjt ställe för att visa sin protest mot slöj-tvånget på en allmän plats. Hennes prot...
2018-02-25
99 261 Bevara Eriksberg i Uppsala från en byggmassaker!
Petition angående detaljplanen för Norby 31:74, Erikberg (Diarienummer 2012-020122) och samtliga kommande detaljplaner för Eriksberg. Vi som skriver på denna protestlista är emot förslaget att bebygga Norby 31:74 (som är först ut i raden av detaljplaner), samt att exploatera övriga Eriksberg i enlighet med det massiva förtätningsförslag som har presenterats i det nya planprogrammet. 2600 lägenh...
2018-04-23
87 87 Låt Centrumkyrkan stå kvar!
På en kulle mitt i Huddinges Centrum på Karin Boyes Vacke 4 ligger den gamla vackra gula baptistträkyrkan som numera används som yogastudio. Centrumkyrkan (Huddinges Hjärta) är kulturminnesmärkt och en vacker del av Huddinges historia.  Nu planeras det att kyrkan skall rivas eller flyttas redan under 2019. Som vanligt sätts pengar framför historia, kultur och folkhälsa.  Jag som undertecknar denna...
2018-05-17
73 368 Stefan Löfven , LÅT OSS BEHÅLLA VÅR CBD OLJA !
  Jag skriver till dig som regeringschef eftersom frågan om CBD olja och produkter tillverkade av Industrihampa handläggs av flera olika departement trots att det borde ligga under Jordbruksverket eftersom det rör sig om ett av EU godkänt livsmedel. De handlägger frågor om stöd och tillstånd för odlare.  Läkemedelsverket har nyligen klassat CBD molekylen som läkemedel efter att tidigare hävdat att...
2018-05-05
72 139 Bojkotta eurovision 2019. Stoppa ockupationen
Nu räcker det att med våra nöjen stödjer ockupetionen och stödjer död på oskyldiga människor.  Bojkotta israels produkter och eurovision 2019 och gör något mot mänskligheten orättvisan  tillsammans är vi starka ...
2018-05-12
64 551 Vi vill ha Silja Rocken KVAR 2019!
NU MÅSTE VI HJÄLPAS ÅT!!! Som många kanske hört så blir det ingen Silja Rock nästa år. För att ha en chans att ändra på det startar vi en namninsamling som Mange och Hellan kanske kan ha nytta av. Tallink behöver se att vi är många som VILL ha SILJA ROCKEN KVAR.  SKRIV PÅ och DELA så att vi får så många namnunderskrifter som bara är möjligt! Nu kör vi!! Silja Rock 2019!!!    ...
2018-05-05
60 362 Jag motsätter mig en avfallsanläggning mellan Falun och Borlänge!
Vi jobbar med att förhindra att en avfallsanläggning byggs av Fortum mellan Falun och Borlänge. Avfallsanläggningen som planeras är avsedd för farligt avfall och är tänkt att ligga uppe på höjden vid Brossen. Runtom finns ett antal vattendrag och sjöar såsom Runn, Liljan, Dammsjön och Lilla Aspan. Skulle en olycka ske med läckage vid anläggningen så skulle miljön i dessa sjöar såklart påverkas neg...
2018-05-09
51 50 ändra tillbaka dom allmänna tiderna på förskolan i Sandviken.
Nu har det gått ett läsår på förskolan här i Sandviken med dom nya allmänna tiderna som förskolan erbjuder, 15 timmar i veckan måste förskolan erbjuda. Tidigare var dom allmänna tiderna utsatta tisdagar onsdagar torsdagar mellan 08,30-13,30. Idag är allmänna tiderna måndag - fredag 8-11 alt 13-16. Kommunen spar ofantlig mycket pengar på detta, och våra barn, våran framtid förlorar allt gott som fö...
2018-05-16
51 709 Bojkotta Neutralitetspolicyn
Hej allihopa! Startar denna namninsamling för att se hur många är mot neutralitetspolicy som gör det möjligt för arbetsgivare att neka slöjbärande kvinnor en chans till jobb. Om det fanns flera som stödjer oss i detta då det påverkar slöjbärande kvinnor att förlora sina jobb eller ens att kunna få ett jobb. Ännu en gång, likt Aya och SAS fallet, så händer det min vän Hoda Najjar, en av dem me...
2018-05-10
48 47 503 Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.
President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mä...
2017-01-30
46 46 Vi protesterar mot avfalls- och deponianläggning på Kallfors 1:4!
Vi behöver er hjälp! Företaget Nykvarn Miljö AB planerar en avfalls- och deponianläggning på fastigheten Kallfors 1:4, nära sjöarna Lilla och Stora Gymmeln i Södertälje kommun. Området består av vacker natur, små sjöar, tysta skogar och rogivande stigar. Omtyckt av cyklister, svampplockare och naturälskande människor. Nära sjön Vällingen med ett lugnt och fridfullt fritidshusområde samt villor, st...
2018-05-21
44 1 200 Rätt till vård för personer med lipödem
  Smärta, svullnad, värk och skam. Det är bara några av alla de symptom som kvinnor med lipödem tvingas leva med varje dag. Man räknar med att ca tio procent av världens kvinnor är drabbade och i Sverige är mörkertalet stort då det fortfarande är en okänd sjukdom.   Att leva med lipödem innebär för många en stor daglig smärta och en kanske ännu större psykisk ohälsa.  Många vittnar om hur de inte...
2016-01-22
42 42 Citybikes till Järvastaden
Citybikes sprider sig i Hela Stockholms Län. Solna har redan flera ställ, blandannat i vid Näckrosen och Hallonbergen. Nu är det dags att Järvastaden får ett eget ställ. Antingen i hjärtat av Järvastaden vid Spegeldammsparken eller närmare Ulriksdal Pendeltågsstation vid Pizzeria Veneto/Järva Sushi.   Idag finns det ställ enligt denna karta: https://secure.citybikes.se/maps/ Citybikes i Järvastade...
2018-05-14
42 21 926 EN VÄRDIG ÅLDERDOM FÖR ALLA
 Vi kräver av Finlands regering och riksdag  en allmän debatt och åtgärder på grund av den nuvarande äldrevårdens avveckling.   Alla äldre borde ha möjlighet att välja var de vill tillbringa resten av sitt liv, så är inte nu fallet. Lösningen är inte ett hem eller en familje-enhet. Dessa är dyra lösningar om de sköts på ett professionellt och säkert sätt. Hemvården är för närvarande otillräcklig f...
2016-05-09
39 61 Sänk bensinskatten!
Från den första Januari 2018 höjdes skatten på bensin med 30 öre och på diesel med 27 öre. Det finns inget som motsäger att skatten på drivmedel differentieras för glasbeygdsbor: att bo på landet och arbeta ska inte öka kostnaderna för en familj. För folk som pendlar slår dessa skattehöjningar hårt, det måste sluta! År 2016 kom Sverige på fjärdeplats inom OECD-länderna (dvs plats 4 av 35) när det...
2018-01-03
37 22 470 Stoppa den svenska horribla licensjakten på Lo 2018 !
  Lodjuren och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med lo i naturen blir det balans och många andra arter gynnas. Lo är en väl konstaterad förutsättning för biologisk mångfald i Sverige. Våra svenska Lodjur är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några stora skador på tamdjur och ändå har våra politiker 2018 beslutat om en licensjakt på 76 lodjur!! I Skandinavi...
2018-02-24
36 463 Nej till dålig arbetsmiljö för våra barn i Jämjö kyrkskola #jämjövrålet #jamjovralet
Sammanfattning I väntan på beslut gällande Jämjö Kunskapscentrum (JKC) väntas, till höstterminen 2018, Jämjö kyrkskola inhysa de kommande förskoleklasserna, ÅK1-, ÅK2-, ÅK3-barnen. Detta innebär att Jämjö kyrkskolas elevskara ökar med cirka 50 stycken barn utöver de cirka 150 stycken barn som redan finns på skolan. Vi – föräldrar till barn på Jämjö kyrkskolan – anser att detta äventyrar våra barn...
2018-05-09
35 178 Bevara grönytorna vid Jaktmarken
Vi anser att grannskapsparken Jaktmarken tillför värden i form av positiv påverkan på livskvalité, hälsa och klimat. Vi vill att Jaktmarken fortsatt finns tillgänglig som en mötesplats med möjlighet till rekreativa aktiviteter för både barn och vuxna. Vi anser därmed att planerna på att minska grönytorna för nya bostäder bör stoppas!...
2018-01-19
35 433 Ljusterö gång- och cykelväg nu!!
Vill du ha det tryggare på Ljusterös vägar? Till exempel genom en gång- och cykelväg som täcker en större del av ön än bara vid torget? Vi vill att kommunpolitikerna tillsammans med Trafikverket tidsbestämmer och genomför byggandet av gång- och cykelväg på Ljusterö. I planprogrammet för Ljusterö (2010) finns redan en gång- och cykelväg inplanerad mellan Linanäs och färjeläget. Vi vill att ord n...
2015-04-20
31 728 Rädda kulturen i Eksjö
Föreningen Teatertolvan i Eksjö har nåtts av beslutet att Fortifikationsverket/Försvarsmakten stoppar uthyrningen till externa partner av deras lokal Fritidsgården Ing2 i Eksjö. En lokal som under många år fungerat som en scen och samlingsplats för kulturen i staden.   Teatertolvan är mitt uppe i repetitionerna inför sin nästa musikal men ställs nu inför en enorm utmaning att överleva som kulturfö...
2018-05-04
30 50 INFÖR FÖRSTA LINJEN FÖR UNGA MED PSYKISK OHÄLSA I JÄRFÄLLA
Uppmana Stockholms läns landsting att se till att Järfälla får en första linjen-mottagning för unga med psykisk ohälsa.  Psykisk ohälsa bland svenska barn och unga är tyvärr ett ökande problem och Järfälla kommun är inget undantag. Kuratorer och skolsjuksköterskor i Järfällas barn- och elevhälsa möter varje dag barn och unga som mår dåligt och gör sitt bästa för att ge dem stöd och hjälp att må b...
2018-05-04
30 166 Visa ditt stöd för en jämställd lagstiftning!
1. Lagstiftningen ska ändras så att det också införs en brottsrubricering som grov mansfridskränkning, alternativt gör lagstiftningen könsneutral. 2. Det ska finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd för arbetet med män som utsätt för våld i nära relationer (mansjourer) hos Socialstyrelsen. 3. Att regeringens satsningar mot partnervåld också ska inkludera män som utsätts.  ...
2018-05-08
30 28 595 LÅT OSAS STANNA
Osas kom till Sverige när han var fjorton år gammal. Han flydde från Nigeria där homosexualitet kan bestraffas med döden, där det dessutom är vanligt med lynchning, tortyr och avrättningar är vardagen för många öppna homosexuella i Nigeria. Osas flydde efter att nästan blivit stenad till döds till Libyen där han blev såld som slav. Sex månader senare så lyckas Osas fly till Sverige. Han går nu i s...
2018-04-18
28 156 Glykolförgiftningar
Det är idag ett stort besvär med att människor lägger ut "mat" indränkt i glykol avsett för bilar. Detta orsakar både död och stort lidande för både husdjur och vilda djur. Glykol är sött och drar till sig djur som vill äta upp det. Vi kräver att man från regeringshåll agerar och att tillverkare av glykol måste agera och tillsätta något ämne som gör det mindre lockande för djur. Skriv under så f...
2018-05-11
28 28 JA TILL ARBETSPLATSKLUBB PÅ SPÅRVÄGEN
I januari 2017 bildades den nya trafiksektionen när spårvägens fackliga verksamhet slogs ihop med de privata bussbolagens, och intressekonflikterna blev därmed ett faktum. För spårvägens del väntar dessutom stora utmaningar när inte enbart koncernens sammanhållning äventyras genom Avsiktsförklaringens tillkomst, utan även andra viktiga frågor på dagordningen. Det arbetsplatsnära arbetet har aldrig...
2018-05-15
27 551 Återinför en obligatorisk kurs i estetiska uttryck på gymnasiet!
Sedan Gy11 har stressen och vantrivsel bland svenska gymnasielever ökat. Det finns många förklaringar till detta, men före Gy11 hade alla elever på gymnasiet möjlighet att inom ramen för kärnämnet estetisk verksamhet möta varandra i gestaltande processer vilket hade positiva effekter på trivseln i skolan. I bild, musik och drama/teater är det den tysta kunskapen och kroppens språk som är i fokus....
2018-04-23
24 215 Rör inte vargarna i Molstaberg
Just nu pågår en namninsamling med krav om skyddsjakt på vargarna i Molstaberg. Anledningen är att ett fletal vargattacker mot får inträffat på gården Molstaberg. Det har varit enkelt för vargarna att angripa fåren p.g.a brister i stängsel runt området. Kanske av ren besparing har det inte gjorts tillräckligt för att skydda tamdjuren, hur som helst har skyddet varit undermåligt.Kostnaden för rovdj...
2018-05-09
24 43 Nytt årsmöte i Svenska Bullterrierklubben!
SvBtk's medlemmar kräver ett extra årsmöte! I samband med att Svenska Bullterrierklubbens årsmöte återupptogs den 1/5 så röstades valberedningens förslag på ny styrelse ner av en knapp majoritet. Då bokföringen släpat efter så intygade även personer på plats att bland personerna i den nyvalda styrelsen fanns kompetens nog att klara av uppgiften som kassör. Enligt praxis skall medlemmarna i en före...
2018-05-10
22 512 Rädda Terapikolonier!
Barn och unga riskerar att komma i kläm när fungerande barnpsykiatrisk verksamhet läggs ner! Terapikolonier har under över 80 år byggts upp till den fina verksamhet den är idag. Sedan 2002 bedriver vi Barn- och ungdomspsykiatrisk terapikoloniverksamhet i samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Innan dess var verksamheten en del av PBU under många år. Terapikolonier erbjuder et...
2017-11-30
21 21 Vi vill ha keps,luva,mössa i Myrsjöskolan
Skriv under för att vi ska genomföra detta!!!!!...
2018-05-15
20 67 Fast i limbo - en namninsamling för juridiskt strandsatta personer
I politiska retoriken hör man ofta att "ett nej är ett nej" - om man som asylsökande inte blir beviljad uppehållstillstånd, ska man återvända. Men så enkelt är det inte för alla. Ett okänt antal personer i Sverige befinner sig i limbo/är juridiskt strandsatta.  Personer i limbo får inte uppehållstillstånd i Sverige, men kan inte heller utvisas. Men vadå inte kan utvisas?! Varför inte? För det är p...
2018-05-08
19 1 092 Stoppa urbaniseringen av Kälvesta
  Gruppen “Nätverket för ett hållbart Kälvesta” vill med detta medborgarförslag föreslå ett alternativ till de nuvarande byggnationsplanerna för Kälvesta. Stadsbyggnadsnämden har beslutat att gå vidare med planerna kring att bygga 350 lägenheter i flerfamiljshus med 4-5 våningar längst hela sträckan från Björnmossevägen/Sörgårdsvägen fram till Björnbodahallen/Coop. I översiktsplanen för Stockholm...
2018-02-08
19 1 609 Vi har rätt att kritisera islam. Islam är ingen folkgrupp.
Lagen om Hets mot folkgrupp missbrukas för fullt. Tingsrätterna blir överbelastade av anonyma anmälningar mot medborgare som på sociala medier uttrycker sin ilska och förtvivlan över konsekvenserna av massinvandring. Vi måste slå vakt om det fria ordet och myndigheterna måste sluta finansiera angivarorganisationer som agerar hemlig polis och sätter dit medborgare som protesterar mot våldtäkter och...
2018-05-01
Facebook