Mest Populära Petitioner

Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
24 timmar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
5 724 10 441 #pressatläge — namninsamling
”Politisk förändring sker när civila engagerar sig.” (Malin Nilsson, IKFF) Vi kräver ett helhetsgrepp om förskolan med stora förändringar. SYFTET med #pressatläge: Att med kraft påvisa vår situation i förskolan. MÅLET med #pressatläge: Att få beslutsfattare och politiker till dialog och samarbete med fack och profession om beslut kring en likvärdig och hållbar förskola. VÅRA KRAV Barngrupper lag...
2018-03-21
361 726 Lika rättigheter i fjällvärlden!
”Det räcker nu, bägaren har runnit över! Vi är besvikna, arga och fruktansvärt leds på att vår fjällvärld successivt tas ifrån oss! I alla tider har vi kunnat samsas i fjällvärlden och vi vill fortsätta ha det så. Vi har inga intentioner att förstöra för rennäringen eller störa renarna utan vi vill bara kunna nyttja våra fjäll som vi alltid kunnat! Vi är otroligt trötta på denna särbehandlingen oc...
2018-03-21
165 45 877 Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.
President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mä...
2017-01-30
79 7 888 Rädda Honey från att bli hemlös igen
  Det är nu februari 2018 och denna segdragna förhandling har inte fått det slut vi hoppades. På ett oanmält besök på Ringsjöns Veterinärklinik under 2015 bestämde länsstyrelsen att katten Honey inte längre fick vara kvar på kliniken. Veterinär Lucie Havelka överklagade och gick rättens gång då hon ansåg det för orimligt att Honey, som den enda katt i hela Sverige, inte fick befinna sig på en...
2018-02-21
61 262 Låt familjen Farooq stanna
Familjen Farooq är tvingad att flytta från Sverige till Pakistan. De har inga pengar och måste flytta senast 26/3. De är utsatt för hot och mordförsök i deras hemland. Hjälp klassen i Flobyskolan att få in så många namn som möjligt och hjälpa familjen att stanna....
2018-03-21
49 21 668 Stoppa den svenska horribla licensjakten på Lo 2018 !
  Lodjuren och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med lo i naturen blir det balans och många andra arter gynnas. Lo är en väl konstaterad förutsättning för biologisk mångfald i Sverige. Våra svenska Lodjur är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några stora skador på tamdjur och ändå har våra politiker 2018 beslutat om en licensjakt på 76 lodjur!! I Skandinavi...
2018-02-24
36 1 409 Nej till skatt på dricks
Enligt lagen ska alla som tar emot dricks skatta på den, något som skatteverket nu satt igång att implementera. Det uppstår ett par problem med detta; 1. Gåvoskatten är slopad och dricks är just det, en gåva. Därför anser vi att den inte är skattepliktig. 2. Om arbetsgivaren nu väljer att betala ut dricksen månadsvis eller veckovis via lönekontot så hanterar arbetsgivaren dricksen och har då tidig...
2018-03-07
28 280 Nej till Slöjtvång i Iran
Sedan 1980 har kvinnorna i Iran blivit tvungna till statlig könsapartheid bl. a. med Slöjtvång.   För att verkställa regimens könsapartheid och Slöj-tvång har de använt olika sorters våld mot kvinnorna i Iran.   Den 22:a december 2017 vågade Vida Movahedi, en ung kvinna, att ta av sin slöja och stod på ett förhöjt ställe för att visa sin protest mot slöj-tvånget på en allmän plats. Hennes prot...
2018-02-25
27 12 400 Avskaffa sommartid – Normaltid alltid!
  Är du emot tidsomställningar två gånger per år och förespråkar normaltid ("vintertid") hela året? I så fall ber vid dig att skriva på denna petition om att normaltid skall gälla hela året! (På vår sida och grupp på Facebook kan du läsa mera om vad vi vill och står för.) Sprid länken så att vi blir flera!   Vi finns på Facebook: 1. Gilla och följ vår sida på Facebook: NormalTidAllTid!   (Bjud...
2016-03-28
26 1 467 Skriv under för att hjälpa Måns få sin livsviktiga medicin!
Måns Rundqvist lider av en sällsynt muskelsjukdom, Duchennes muskeldystrofi, som gör att kroppens alla muskler blir svagare och svagare för varje dag. Det finns medicin (Translarna) som enligt studier kan bromsa förloppet. Sedan 2008 har Måns varit med i en läkemedelsstudie kring detta läkemedel som idag finansieras av Region Skåne. Nu har Region Skåne beslutat att läkemedlet inte kommer att finan...
2018-02-17
25 181 Öppet brev till SvRF angående "Etiskt hållbar hästsport"
Eftersom önskemål framkommit om att ha möjlighet att skriva under på nedanstående öppna brev ställt till Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har vi nu gjort detta möjligt. Brevets text är som följer:    Frågan är: Har Svensk hästsport idag en tydlig målbild, verktyg och strategi för att uppnå en etisk hållbar sport? Vi är ett antal personer verksamma inom hästvärlden som vill föra hästens...
2018-03-20
25 634 Gudmuntorp - stoppa nedläggningen
Det har kommit till allmänhetens kännedom att Höörs kommun tagit fram förslag på en avveckling av Gudmuntorps Skola. Vi vill med denna namninsamling motsätta oss förslaget mot den rådande centraliseringen och verka för en levande landsbygd. Bakom namninsamlingen står:  Böstofta södra vägsamfällighet Gudmuntorps föräldraförening Medborgerlig Samling, Höör Ringsjö Församling Snogeröds Idrottsförenin...
2018-03-14
24 536 Bowlingbull Jakobsberg Jakobsberg bowlinghall
Bowlingbull i Jakobsberg  Jakobsbergs bowlinghall kan försvinna. I oktober 2018 kan handikappade bowlare småbowlare och pensionärsbowlare stå utan bowlinghall. Bowlingklubbar kan splittras om bowlinghallen läggs ned pga hyreshöjningar. Järfällahus och Järfälla kommun slår undan benen och sparkar på de handikappade bowlarna aom redan ligger ner. Handikapp klubbarna kommer inte ha någonstans att ta...
2018-03-17
24 9 663 Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!
Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd. Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras un...
2014-12-05
19 3 149 Stoppa utflyttningen av Göteborgs Kex! #Kexupproret
Vill du att utflyttningen av Göteborgs Kex stoppas? Skriv under kexupproret! Orkla som är det norska bolag som äger Göteborgs Kex planerar att flytta ut hela kexproduktionen till Lettland. Förutom att hundratals människor skulle förlora sina jobb så skulle en hel bygd drabbas om kexfabriken skulle läggas ned. Anrika Göteborgs Kex har en 130-årig historia som vid en utflyttning skulle gå i graven....
2018-02-02
18 18 Stöd MåBra Saltsjöbadens primärvårdsrehab
Det finns en risk att MåBra Hälsas Primärvårdssrehab tvingas lämna Saltsjöbaden. Vill du vara med och stödja företagets kommande förhandling med Stockholm Läns Landsting? Ge ditt stöd genom att skriva under denna namninsamling. Tack!...
2018-03-22
18 44 Övergångställe och farthinder vid Gula Huset i Uddebo!
Vi vill att det byggs ett övergångställe/farthinder i anslutning till Gula Huset i Uddebo. Cykel och gångvägen tar slut vid Gula Huset och det har blivit en naturlig övergång till andra sidan väg 156. Vägen är hårt trafikerad och vi upplever det som en trafikfara då barn och vuxna går över vägen. Det befintliga övergångstället i Uddebo är placerat vid utkanten av byn och det behövs kompletteras me...
2018-02-11
17 224 Förhöjd OB till vårdpersonal
Var med och påverka ,Vi måste göra oss hörda Som vårdpersonal jobbar vi inte endast dag, utan kvällar, nätter och helger/röda dagar. Det är ett underbemannat och underbetalt arbete för det arbete och engagemang som vårdpersonalen gör. Vi som vårdpersonal i Säffle Kommun vill ha en förändring - En högre OB ersättning!   Var med och skriv på och gör en skillnad!...
2018-03-20
12 95 Utökad trafikering för busslinje 426 på Aspviksvägen Värmdö
Hej, Denna namninsamling avser att försöka utöka trafikeringen på busslinje 426 utmed Aspviksvägen. I första hand en utökning av trafikering i rusningstrafik, dvs morgnar och eftermiddagar/kvällar måndag - fredag. När jag har fått ihop en rejäl namninsamling kommer denna att skickas till ansvarig på Trafikförvalningen på SL. Jag var redan i november i kontakt med Malin Lindberg som ansvarar för bu...
2018-01-08
11 120 Vi vill ha fler bussar från Knästorp väg 108
Vi vill ha flera bussar till och från hållplatsen Knästorp väg 108. Vi vill att - Det ska gå att åka till och från Staffanstorp (utan att byta) - Bussarna ska gå oftare vid rusningstid - Bussarna ska gå senare på kvällen på vardagar - Bussarna ska gå tidigare, senare och oftare på helger  ...
2017-02-06
10 14 927 Avskaffa den kränkande benämningen "Taiwan, provins i Kina"
正名台灣,呼籲瑞典當局去除以「台灣,為中國之一省」為台灣國家名稱,拒絕聯手中國霸凌民主台灣 Remove the offensive term "Taiwan, Province in China" 中文看下面!                         For the English text, please scroll down! Foto från PublicDomainPictures.net Nyligen ändrade Skatteverket sitt landsregister så att Taiwan döptes om från sitt officiella namn "Republiken Kina (Taiwan)" till "Taiwan, provins i Kina". Detta beskrivs som en rent adminis...
2018-03-08
10 6 018 Assistans är frihet! Rädda LSS!
Stoppa förslagen om slopad assistans för barn och äldre! Regeringens utredare arbetar med förslag som bland annat innebär att barns och äldres rätt till personlig assistans försvinner. Detta måste stoppas! Ge LSS-utredningen nya direktiv! Grupper ställs mot varandra i regeringens direktiv till LSS-utredningen, som har order om att spara i personlig assistans. Ge utredningen direktiv om att stärka...
2018-02-20
10 5 326 Stoppa böneutrop i Växjö!
Enligt Regeringsformen kap 2 och Europakonventionen så får religion inte påtvingas andra människor. Detta gäller också på offentlig plats. Med böneutrop, till skillnad från kyrkklockor, tvingas människor på offentlig plats och t.o.m i sina hem att åhöra ett religiöst budskap.  Det hör varken moraliskt eller juridiskt hemma i ett sekulärt samhälle. Därför måste vi protestera mot förslaget om böneut...
2018-02-14
10 3 931 Stoppa Postnords avgift på kinapaketen
Vi vill stoppa Postnords avgift Appar som wish geek m.m gör det lättare för familjen och andra som har mindre pengar och vill köpa vissa saker för en billig peng Vi betalar gärna moms som det ska vara men inte extra avgift för Postnord ska kunna hantera det. Postnord är statligt och då ska staten gå in och stå för utbildning och teknik inte vi som kunder. Det Postnord gör är omänskligt och det tän...
2018-01-20
10 175 Bojkotta PostNord
Nu är det dags att Bojkotta PostNord Det här är under all kritik, det måste få ett ett slut om hur man hanterer våran post. Vi får börja använda Bring och Schenker i stället. Dom ska inte trampa på oss Sen börjar de klaga på brevinkasten, dom har fungerat i 25 år och nu helt plötsligt fungerar de inte mer...varför kan man undra, har de unga brevbärarna blivit för LATA?   Många hamnar hos Kronofo...
2016-10-05
9 17 171 EN VÄRDIG ÅLDERDOM FÖR ALLA
 Vi kräver av Finlands regering och riksdag  en allmän debatt och åtgärder på grund av den nuvarande äldrevårdens avveckling.   Alla äldre borde ha möjlighet att välja var de vill tillbringa resten av sitt liv, så är inte nu fallet. Lösningen är inte ett hem eller en familje-enhet. Dessa är dyra lösningar om de sköts på ett professionellt och säkert sätt. Hemvården är för närvarande otillräcklig f...
2016-05-09
8 208 Vi kräver att mediciner slutar klassas som läkemedel
Vi kräver att mediciner slutar att klassas som läkemedel.   Det är ju direkt falsk marknadsföring, eftersom det inte läker någonting. Det enda som kan läka kroppen, är kroppen själv, om den får rätt förutsättningar... De flesta medicinerna idag, är av symptomdämpande art, dvs de läker inte... Exakt som att tejpa för oljelampan i bilen när den börjar lysa. Först och främst måste man förstå att en s...
2018-03-19
8 359 Rädda Djura Skola från nedläggning!
Vi vill ha en levande, aktiv bygd med attraktivt boende för alla! Denna namninsamling kommer vi lämna till politikerna i Leksand nu i mars, tillsammans med våra synpunkter & förslag angående Djura Skola som vi har arbetat fram och som presenterades i stort på möte i Wasasalen, Djura den 1 mars 2018. /Andreas Gärdsback, Fredrik Svensson, Marit Anngård, Linda Gimle mfl....
2018-03-15
8 296 Vi kräver att få veta hur SKL räknar ut Omkostnaden till familjehem
Alla vi familjehem som vill veta hur SKL räknar ut omkostnadsersättningen. Uppdelat på ex mat,kläder,hyra hygien,mm mm ...
2018-02-22
7 297 Vi protesterar mot förslaget att ändra handikappersättningen för hörsel- och synskadade!
Regeringen har just lagt ett förslag att ändra i socialförsäkringslagen och skapa mer krångel och byråkrati för oss som är syn- och gravt hörselskadade. Låt oss protestera mot detta genom att lämna en protestlista till socialminister Annika Strandhäll!...
2018-03-18
7 408 Parkeringsprotest!
Vi är ett gäng som arbetar på Mälarsjukhuset som nu har tröttnat på att behöva leta parkeringsplatser innan arbetspasset. Situationen är inte längre hållbar! Vi köper månadsbiljett till parkeringsplats, men det är otroligt sällan det finns lediga platser. Många av oss blir tvungna att parkera på besöksparkeringar och diverse andra parkeringar långt från sjukhuset och har därmed också fått parkeri...
2018-02-24
7 8 159 VEDSPISUPPRORET
Vedspisens glöd är hjärtat i svensk byggnadskultur. Eldstaden är inte bara en del av det goda livet. Den är förutsättningen för överlevnad på landsbygden, i vardag och i kris. Gjutjärnsspisar och kaminer är levande minnen av den industri som en gång byggde välstånd och utveckling. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att stoppa andrahandshandeln med vedspisar. Kontentan av det så kallade milj...
2018-01-29
6 3 720 Hovrättsrådet Per-Anders Svensson borde avgå!
Vi kräver att hovrättsrådet Per-Anders Svensson avgår och granskas pga domen mot de våldtäksdömda bröderna.    Tingsrätten dömde bröderna till 14 respektive 12 års fängelse. Hovrätten med Per-Anders Svensson sänkte straffen till 9 respektive 7 års fängelse. Hovrättens anledningar till att sänka straffen är skandalösa: *Brotten har skett för länge sedan * Inget våld har använts och barnen var, me...
2018-03-14
5 14 Petition mot batcher Takeda Lio
Vänligen skriv under petitionen om du äter Liothyronin från Takeda och det senaste året upplevt att dina symtom kvarstår eller förvärrats! ...
2018-03-21
5 126 Ett stort BU! För ett nytt dagis vid riksväg 27!
Hej!  Som ni vet kommer det bli stora förändringar här i vårt kära Ingelstad. De största förändringar blir för våra skolbarn och för våra små på Parkvägens dagis. Parkvägens dagis ska läggas ner och  barnen ska flyttas upp till tillfälliga paviljonger på skolans fotbollsplan. Ny väg och parkeringar ska anläggas. Trafiksituationen är ju redan hemsk som den är just nu i skolan. Detta utrymme kommer...
2018-03-15
4 1 058 Inför dödshjälp i Sverige
Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer...
2016-11-01
4 6 373 Skriv på för kontanterna!
Bankerna vill få bort kontanterna för att bli ännu mer lönsamma. Vi tycker att det är en opraktisk, orättvis och farlig utveckling. Det är viktigt att kontanter finns kvar som alternativ vid sidan av digitala betalmedel. Ingen ska bli fråntagen rättigheten att använda kontanter. Vi tycker att frågan är för viktig för att överlåtas åt bankerna. Håller du med? Skriv på för kontanterna!...
2016-05-30
3 23 Låt de ensamkommande få stanna kvar i Eksjö kommun under hela sin asylprocess!
De ensamkommande asylsökande ungdomar som kom till Eksjö under 2015 och 2016 har gått i skola här sedan dess och är på god väg att integreras i samhället. Många har lärt sig svenska riktigt bra på kort tid. En del går redan nationella program på gymnasiet. Andra går gymnasieförberedande språkintroduktionsprogram och har sökt gymnasiets yrkesintroduktionsprogram. Flera har haft praktik inom äldreom...
2018-03-19
3 78 ”Bygg för framtiden, satsa på barnen”
Denna namninsamling vill visa för kommunpolitiker i Mjölby hur många invånare som inte accepterar det faktum att Kommunstyrelsen fattat ett beslut som går emot utbildningsnämndens förslag i frågan om ut- eller nybyggnation av tätortens skolor. Vi menar att kommunstyrelsen inte tagit hänsyn till personalen och elevernas välbefinnande, arbetsmiljö och den pedagogiska miljön i tillräcklig omfattning...
2018-03-15
3 516 Vi kräver granskning av domare bakom sjuka domslut i sexualbrottsmål.
Ett stort antal domar i sexbrottsmål har upprört mänga av oss.  Domen i Fittja, Solna med många fler. Nu senast Hovrättens förmildrande i pedofilmålet, där hovrättsrådet Per-Anders Svensson anför stötande (och perversa) förmildrande motiv till att i stort halvera strafftiden, för brottslingarna/pedofilerna. Han har även graverande domslut i sin tidigare historik. Vi kräver nu en granskning av dess...
2018-03-14
3 200 JA till adoption av Klajdi Dedej
I vår konfirmandgrupp finns en kille som heter Klajdi, han har under konfirmandtiden blivit en god vän som vi uppskattar väldigt mycket. Klajdi har en familj här i Sverige som älskar honom av hela hjärtat. De vill adoptera honom men tingsrätten säger nej eftersom de misstänker att familjen bara gör detta för att Klajdi ska få stanna i Sverige. De har fel, famiiljen vill adoptera Klajdi för att de...
2018-03-12
3 5 671 Rädda ateljéerna i Gustavsberg
  Stockholmsområdets största ateljéförening är hotad! Stöd G-studions kamp mot Värmdö kommuns försäljning av Konstnärshuset och Dekorhuset i Gustavsbergs Gamla Porslinsfabrik, genom att skriva på namninsamlingen. En unik produktionsplats för konstnärer och ett levande kulturarv i en anrik miljö riskerar att gå i graven om ett privat fastighetsbolag med vinstintresse får göra vad de vill med fast...
2018-02-10
3 226 Rädda Sundbybergs Dansstudio!
Det har kommit till vår kännedom att Helene Karabuda på Sundbybergs dansstudio motvilligt har tagit beslutet att säga upp sig från sin tjänst. Något måste vara riktigt fel när en människa av Helenes kaliber inte orkar driva sitt blomstrande livsverk vidare för att hon känner att verksamheten motarbetas. Sundbybergs stad håller på att förlora en av sina största ambassadörer. Vi vill att de ytterst...
2018-02-08
3 750 Stoppa urbaniseringen av Kälvesta
  Gruppen “Nätverket för ett hållbart Kälvesta” vill med detta medborgarförslag föreslå ett alternativ till de nuvarande byggnationsplanerna för Kälvesta. Stadsbyggnadsnämden har beslutat att gå vidare med planerna kring att bygga 350 lägenheter i flerfamiljshus med 4-5 våningar längst hela sträckan från Björnmossevägen/Sörgårdsvägen fram till Björnbodahallen/Coop. I översiktsplanen för Stockholm...
2018-02-08
3 1 703 RÄDDA SKUTBERGET FRÅN STÄNGSEL OCH AVGIFTER
Vi uppmanar den styrande majoriteten och Socialdemokraterna i Karlstad att backa från förslaget att överlåta en stor del av Skutberget till Muuminmaailma Oy! Vi uppmanar Muuminmaailma Oy att avstå från vår fritidsoas och vårt rekreationsområde, hjärtat av Skutberget! Vi uppmanar Muuminmaailma Oy att accepetera något av de andra områden som Karlstad kommun erbjudit! Gärna Mumin men INTE på Skutbe...
2017-11-17
3 717 Vi kräver att politiker skapar en fungerande sjukförsäkring!
Vi har nu sen alliansregeringen ändrade på reglerna för sjukförsäkringen fortfarande en sjukförsäkring som inte fungerar.  Under alliansens tid så kastade man ut sjuka ut ur försäkringen oavsett sjukdom. Nu har vi en rödgrön regering och vi har fortfarande alldeles för tuffa regler för sjuka. Sjuka blir nekade sjukförsäkring ofta idag och F kassan kan dra in sjukpenningen / sjukersättningen för ve...
2017-04-26
2 224 Snabbare utredning, bättre vård och bättre mediciner för sköldkörtel sjukdomar
Vi vill att det sköldkörtel sjukdomar ska tas på allvar och att man tidigt utreder detta.   Vi vill att vården för sköldkörtel sjukdomar blir bättre.   Vi vill att medicinerna för sköldkörtelsjukdommar blir bättre och att läkemedelsföretagen tar på allvar de allvarliga biverkningar och problem med mediciner.   Vill ni diskutera sköldkörtel sjukdomar gå med i #Fokussköldkörtel eller sköldkörtelgrup...
2018-03-16
2 30 Bättre mat till barnen.
Barnen är det viktigaste vi har, dom är vår framtid. Det pratas idag om hur viktigt det är med bra och näringsrik mat både för kropp och sinne. För att man ska orka en hel dag, och kunna ta in all den nödvändiga kunskap dom matas med dagligen. När man har så mycket kunskap om hur viktigt det är med bra mat och om hur dålig mat kan påverka negativt förstår jag inte hur man kan välja att ge våra bar...
2018-03-06
2 335 Sammanställning cannabis brukare efter ockupation och ålder
Sammanställning av cannabis brukare efter ockupation och ålder för att förändra synen på brukare   under förnamn : skriv din ockupation under efternamn: skriv ålder Stad och land bortser jag från då det ej är relevant. ...
2018-03-05
2 1 101 ROBIN HOOD, kooperativa dygnet runt-öppna djursjukhus med humana priser. Skriv på för att underlätta etableringen i din kommun!
Riskkapitalbolagen köper upp djursjukhus och kliniker över hela Sverige. Priserna för veterinärvård är nu cirka 400% dyrare än i t ex Tyskland. Detta har lett till att djurägare i många fall, trots försäkring, inte har råd att betala för vården som djuret behöver. Ibland avlivas, annars friska, djur just på grund av för dyra sjukhusräkningar. Sjuka djur får fortsätta vara sjuka av samma anledni...
2018-02-07
Facebook