Bättre kommunala trafiksäkerhetsinsatser i Älvsjö!

Boende i Älvsjö har vid ett antal tillfällen anmält oro för trafiksäkerheten vid specifika platser till kommunen, utan att något gjorts. Med anledning av helgens allvarliga olycka där en 13-åring skadades allvarligt i korsningen Älvsjövägen/Armbandsvägen kräver vi omedelbara åtgärder som:

• fler farthinder, trafikkontroller och fartkameror nära förskolor/skolor, 30-gräns längs HELA Folkparksvägen och Götalandsvägen, och vita streck på de nyasfalterade övergångsställena på den senare vägen i höjd med motellet och busstationen. Där skymd sikt kan åtgärdas i form av häcktrimning m.m. vill vi att detta sker snarast. 

• tätare kollektivtrafik och säkrare sammanhängande cykelbanor där det saknas på både Älvsjövägen och Folkparksvägen -  för säkerhetens, miljöns och trevnadens skull.

• en dialog med trafikkontoret/trafiknämnden - de boende har själva stor kunskap om vilka de farligaste platserna är och vilka åtgärder som skulle vara mest effektiva. 

Inget barn (eller vuxen) ska behöva riskera livet för att någon har bråttom till jobbet!

Namninsamlingen skickas när den är avslutad till Trafikkontoret, Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, Älvsjö SDF mfl berörda instanser. 

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook