Träning på lika villkor. Öppna rehabbassängen på US Linköping igen.


Bakgrund

Us rehabbassäng stängdes i samband med covids intåg och har sedan dess varit stängd på obestämd tid. Nu är det dags att den öppnas igen så personer med funktionsnedsättning åter kan träna /rehabilitera i varmvattenbassäng. 

Funktionssätt i Östergötland/Linköping bedriver just nu en namninsamling för att Rehabbassängen på US åter skall öppnas och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att utföra den för dem så viktiga träning /rehabilitering. En träning som inte görs för nöjes skull utan som är nödvändig för att bibehålla styrka och rörelseförmåga men också är en rättighet, dvs att kunna få träna / rehabilitera på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Som funktionsnedsatt relaterat till en reumatisk sjukdom sedan drygt 25 år tillbaka vet jag hur svårt det är att hitta någon form av träningsmöjlighet på "ordinarie marknaden",  och hjälper därför mer än gärna Funktionsrätt att namninsamla digitalt för att bassängen på US åter skall komma i bruk. Utan nödvändig träning/rehabilitering kan det till och med handla om att bli beroende av andra eller att klara sig själv. Jag är även säker på att återöppnande av Rehabbassängen på US och dess möjlighet för individuell träning/rehab även kan komma att minska framtida behov av vårdkontakter på både fysiska- och psykiska planet för många av oss och öka vår livskvalitet. Samhällsekonomiskt borde det också bli en positiv effekt. Win Win helt enkelt. 

Fördelar med rehabbassängen på US:

  • Den har lift, dvs en nödvändighet för en del med funktionsnedsättningar för att kunna träna/rehabilitera i bassäng. 
  • Den har varmare vatten än ordinarie bassänger vilket är en förutsättning för de flesta med funktionsnedsättning för att kunna träna/rehabilitera i vatten
  • Träning/rehabilitering i varmare vatten ger smärtlindring, på både kort och lång sikt. 

Skriv under idag!

Låt oss få möjlighet till en jämlik träning/rehabilitering generellt och jämlik möjlighet till varmvattensträning/rehabilitering över länet (varmvattenbassängsträning/rehab finns i dag i Norrköping och Motala) . 

Namninsamling kommer lämnas in till politikerna i Region Östergötland den 31/1 via funktionssätt Östergötland / Linköping.

Tack för ditt stöd.

Vill du hellre skriva på en fysisk namnunderskrift hittar du Funktionsrätts upprop och namninsamling här.   

https://d9753e58e1.clvaw-cdnwnd.com/af325bc6deaadd7e7e60f720ea129866/200000264-aef24aef28/Bass%C3%A4ng%20Upprop.rtf?ph=d9753e58e1   

 
Vänligen
Sonya Jakobsson  

 


Sonya Jakobsson som hjälp för funktionsrätt Östergötland /Linköping    Kontakta namninsamlingens skapare