Ta ställning mot träning av jakthundar på björnar i hägn

Tack till alla medlemmar i Jaktkritikerna, som har skrivit under petitionslistan "Ta ställning mot träning av jakthundar på björnar i hägn". Jaktkritikerna har nu fått besked av Naturvårdsverket att ärendet har stoppats. (åtminstone tillfälligt). Man kan dock hoppas på att de skriftliga, samt kontinuerliga telefonkontakterna Jaktkritikerna har haft med både Länsstyrelsen i Gävleborg och Naturvårdsverket har bidragit till beslutet, även om de alltid handlägger ärendena strikt juridiskt.

 

 

 

En man i Ljusdals kommun har sökt tillstånd hos kommunen, länsstyrelsen och Jordbruksverket för att starta ett björnhägn där han skall träna jakthundar.. Detta andas djurplågeri! Enligt artikeln har han redan två stycken asiatiska kragbjörnar som väntar på Frösö Zoo.  

Jag motsätter mig kraftigt att denna ansökan bifalles av Naturvårds-verket.  


Jaktkritikerna/ Margareta Sturemyr    Kontakta namninsamlingens skapare