Sveriges friskaste län 2025?

Nyköping  2023-01-18

Öppet brev till Regionstyrelsen i Region Sörmland samt Hälso- och sjukvårdsdirektör Magnus Johansson

När nu hyrstoppet närmar sig med stormsteg finns många tankar hos oss som arbetar i regionens olika verksamheter. Hur kommer det att bli för just oss? Hur kommer arbetssituationen se ut på just vår enhet? Oro och farhågor finns inte bara hos oss sjuksköterskor i den s.k. 24/7-verksamheten. De återfinns också bland såväl undersköterskor som läkare på flera kliniker. Detta beslut påverkar alla yrkesgrupper i vården, vilket inte tycks vara medvetandegjort.

Vi som arbetar i vården gör det för att vi vill hjälpa människor. Vi vill finnas där när ett nytt liv ser dagens ljus och vi vill finnas där när en livshistoria når sitt slut. Men vi vill också ha rätt förutsättningar för att göra det. För i grund och botten är vi människor vi också. Vi som valt att arbeta i vården är medvetna om förväntningarna på oss. Men nu står vi inför en situation där vi ser många orosmoln. 

Beslutet att avveckla beroendet av hyrpersonal är i sig rätt och behövligt. En trygg och säker vård byggs upp av anställd personal som är väl förtrogna med rutiner, lokaler och arbetssätt. Den anställda personalen har ansvarsområden som syftar till att säkerställa att våra patienter får rätt vård, rätt åtgärder och rätt stöd. Personal från bemanningsföretag har inga ansvarsområden. Många ansvarsområden ligger vilande ute i verksamheterna då det inte finns tillräckligt med personal för att täcka dem alla. Att man lyckats rekrytera en del sjuksköterskor är hedervärt, men vi oroar oss för hur deras mottagande ska bli. En bra inskolning oavsett yrkestillhörighet är A och O. Det är viktigt att få vara ny på jobbet, att få tid att lära känna arbetsplatsen och kollegorna samt lära sig . Vi skulle vilja påstå att upplevelsen av en bra inskolning är avgörande för att individen ska känna att “detta är en plats där jag vill fortsätta arbeta och utvecklas”.

Beslutet att avveckla hyrpersonal i 24/7-verksamheterna på så här kort varsel riskerar i våra ögon att påverka i långt fler led än bara på våra vårdavdelningar. Från Psykiatriska kliniken i Nyköping och Katrineholm talas det om att helt stänga en avdelning och slå ihop två andra. Medicinkliniken i Nyköping kommer att behöva stänga sina intermediärvårdsplatser tillfälligt för att bemanna vårdplatserna på de medicinska avdelningarna. Vad händer vid höga patientflöden? Vi vet att oavsett hur många, eller rättare sagt få vi är som jobbar, så kommer patienterna oavsett. Att “dra ner på vårdplatser” låter ju fint, men vi som befinner oss ute i verksamheterna vet att det inte är mer än fina ord. 

Patienter som behöver sjukhusvård kan inte nekas sjukhusvård vilket kan komma att innebära många överbeläggningar. För att kunna tillhandahålla en adekvat vårdnivå behöver man då kalla in mer personal. Var hittar man den? Jo, man kallar i första hand in personal som får arbeta övertid. För det är nämligen så att redan nu ligger den bördan främst på oss regionanställda eftersom man inte kan beordra hyrpersonal. Därefter kanske man måste plocka in personal från öppenvården, i första hand från sina mottagningar. Detta kan leda till risker för patienter då den personal som arbetar på mottagningen dels tenderar vara mycket ovan för arbetet på vårdavdelning. Dessutom måste man då planera om arbetet på mottagningen vilket riskerar leda till att patienter i öppenvården inte får den vård som de behöver, läs uppföljning av behandlingar, regelbunden kontakt vid svår sjukdom samt hjälp med samordning.

Magnus Johansson säger som nytillträdd hälso- och sjukvårdsdirektör att han ser fram emot att fortsätta utveckla och förbättra vården. De som aktivt ska arbeta med detta är VI. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ja, alla vi som arbetar ute i verksamheterna. Men betänk då detta; under flera år har vi fått på oss sparkrav, sett bemanningen tunnas ur, fått fler och fler patienter per personal, fått ta semester när ingen annan har semester för att så många vårdplatser som möjligt ska kunna hållas öppna, avstått från studier då det inte finns personal som kan täcka frånvaron som uppstår när någon är tjänstledig för studier.

Från regionstyrelsens sida hävdar man fortsatt att patientsäkerheten inte är hotad. Det har man gjort år ut och år in, varenda gång vi påtalat en ohållbar arbetsmiljö, för hög arbetsbelastning i förhållande till bemanning och så vidare. Vi som arbetar kliniskt i verksamheterna tycker faktiskt att patientsäkerheten är hotad, för det är vi som utför arbetet som gång på gång påtalar att vi inte räcker till, att vi inte mäktar med, att vi inte hinner eller kan tillgodose alla patienters behov. Vi vill bedriva en högkvalitativ vård på alla plan, men om man från Regionstyrelsen inte ger oss de förutsättningar vi behöver så måste Ni, Regionstyrelsen, faktiskt vara ärliga med att vi kommer behöva sänka kvaliteten på den vård som ges. 

Till sist några ord till de vi faktiskt är här för; våra patienter. Kära sörmlänningar, det är av största vikt att ni förstår att om ni behöver söka vård så ska ni utan tvekan göra det. Ring gärna till din vårdcentral eller 1177 och rådgör med dem, men i en akut situation ska ni alltid ringa 112. Vi vill bara be om er förståelse och ert tålamod eftersom vi, precis som ni, är människor. Vi gör alltid så gott vi kan, och vi finns här för Er.

Vid pennan

Emma Engvall, legitimerad sjuksköterska sedan 2009

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Emma Engvall lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...