Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#1608

Detta är ett förslag som skrämmer om man vänder blicken i farans riktning.

Eva Rye-Danjelsen (Norrahammar , 2023-05-27)

#1613

Detta går emot våra grunder till demokrati, SD M och L är och rör om i vad som är en stor del av våra byggstenar. Vi måste vara rädda om vår demokrati.

Killian Larsson (Stockholm , 2023-05-28)

#1614

Förslaget strider mot allt som har med demokrati att göra.

Helene Lundgren (Härnösand , 2023-05-28)

#1615

Det är farligt för demokratin

Eva Hägglund (Örnsköldsvik , 2023-05-28)

#1616

Jag vägrar medverka till upprättandet av ett angivarsamhälle.

Jenny Lindberg (Alingsås, 2023-05-28)

#1621

Skriver på för jag är en levande mänsklig människa

Mia Abrahamsson (Linköping , 2023-05-28)

#1633

Ingen ska behöva vara angivare!

Karin Chamoun (Karlshamn, 2023-05-28)

#1644

En självklarhet! Tidöavtalet är en farlig väg!

Cecilia Hamilton (Solna, 2023-05-28)

#1645

Mänskliga rättigheter måste respekteras i vårt land.

Catharina Rehnström (Vrena, 2023-05-28)

#1653

Anmälningsplikt strider mot bibliotekets demokratiska uppdrag, mot mänskliga rättigheter och mot FN:s konvention om barnets rättigheter.

Judith Van Weelie (Härnösand , 2023-05-28)

#1656

Alla människor måste ha rätt att kunna anförtro sig till någon, tystnadsplikt är viktigt i dagens samhälle för att människor ska kunna få hjälp eller stöd. Alla människor är lika mycket värda.
Att sätta upp en sådan regel bryter mot mänskliga rättigheter.

Lina Bergström (Stockholm , 2023-05-28)

#1659

Böcker skall vara till för alla och kan dessutom ge tröst, styrka och livsmod!

Marianne Cascioli (Lidköping, 2023-05-28)

#1664

Jag verkar för att upprätthålla demokrati och tillgången till fri information.

Anders Johansson Stiltje (Malmö, 2023-05-28)

#1669

Det är självklart!

Lena Schultz (Uppsala, 2023-05-28)

#1672

Detta ska INTE vara något vi gör!

Elina Klang (Lund, 2023-05-28)

#1673

Jag är totalt emot detta förslag! Vi ska ta hand om papperslösas biblioteksbehov, inte anmäla dem.

Dorothee Grelle (Heby, 2023-05-28)

#1679

Tycker att angiveri, hör inte hemma i en demokrati!!

Eleonor Molander (Umeå, 2023-05-28)

#1681

Det är inte civilsamhället som ska anmäla papperslösa flyktingar.

Birgitta Jannesson (Göteborg, 2023-05-28)

#1682

Det är oacceptabelt att vi ska starta någon typ angivarsamhälle. Blibliotek, sjukvård mm ska vara platser som är trygga för alla. Det enda angiveri leder till är att dessa redan utsatta människor inte kommer besöka nämnda platser. Det strider dessutom mot bibliotekslagen och patientlagen att inte alla ska få tillgång till dessa instanser på samma villkor och behandlas med respekt. Det ska inte heller ligga på offentligt anställda personer att man ska behöva anmäla sina medmänniskor.

Maria Bergman (Malmö, 2023-05-28)

#1692

Självklart!

Eva HjertströmTegenlöv (Piteå, 2023-05-28)

#1696

Det är ett absurt och inhumant förslag som sparkar på de mest utsatta

Malte Bensryd (Göteborg , 2023-05-28)

#1697

Ett orimligt och omänskligt krav på de anställda!

Gerda Helena Lindskog (Lund, 2023-05-28)

#1703

Humanistiska värden, för att jag betraktar mina medmänniskor som mina vänner, för att undvika att Sverige blir ett land för angivare och spioner.

Bengt Berg (Torsby, 2023-05-28)

#1707

Angiverilagen strider mot demokratiska rättigheter!

Anna-Karin Andersson (Skellefteå , 2023-05-28)

#1708

Bibliotekarier ska inte behöva ange människor

Annika Rutström (Tostared , 2023-05-28)

#1721

Jag står bakom mänskliga rättigheter.

Rebecka Hinn (Landskrona, 2023-05-28)

#1725

Det är vansinnigt och omännskligt

Jo Mikkel Huse (Oslo, 2023-05-28)

#1729

Självklart

Markus Keiland (Stockholm , 2023-05-29)

#1730

ALLA ska kunna gå till biblioteket utan rädsla.

Sheila Feldmanis (Johannishus, 2023-05-29)

#1731

Mänsklig anständighet

Michael Persson (Göteborg , 2023-05-29)

#1732

En självklarhet att biblioteken ska vara tillgängliga för alla.

Emily Berggren (Varberg, 2023-05-29)

#1745

Att införa en anmälningsplikt skulle tvinga bibliotekens medarbetare att bryta mot flera internationella konventioner och mot bibliotekslagens krav på att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Dessutom skulle det rasera förtroendet för biblioteken, inte minst hos de människor som behöver dem som mest.

Jacob Willén (Stockholm, 2023-05-29)

#1746

Angiverilagar strider mot mänskliga rättigheter och hör inte hemma i en demokrati.

Lena Floser (Stockholm, 2023-05-29)

#1755

Det strider mot mänskliga rättigheter.

Elsa Burman (Stockholm, 2023-05-29)

#1763

Bibliotek finns till för alla

Carina Broman (Norsborg, 2023-05-29)

#1764

Yrkesetiska skäl.

Peter Björkman (Umeå, 2023-05-29)

#1767

Angiveri strider mot medmänsklighet och solidaritet. Det är inte förenligt med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Katarina Wiberg (Stockholm, 2023-05-29)

#1770

Biblioteket är en av få platser där alla är välkomna oavsett social situation om de sköter sig ( inte vandaliserar och beter sig vårdslöst mot andra). Litteratur och gemensamma rum kan stärka den ensamme och ge oss en bättre integration. Framförallt kan vi erbjuda en plats som medmänniskor på ett enkelt vis. Angiveri är inte lösningen här. Biblioteken bör stå utanför detta förslag för att värna humanistiska principer om medmänsklighet. Det kommer ta oss längre fram i arbetet med skuggsamhället.

Emelie Fischer (Borås, 2023-05-29)

#1776

Detta går emot allt som jag står för. Totalt omänskligt och avskyvärt.

Pia Hansson (Holmsjö , 2023-05-29)

#1777

Jag kommer aldrig bli en del av ett nytt angivarsamhälle. Det står tydligt i bibliotekslagen att biblioteket är till för alla. Alla behöver kunskap och berättelser, alla barn behöver få tillgång till historier. Biblioteken ska aldrig göra skillnad på olika människor och stänga dörrarna för de som behöver oss mest. Om denna lag går igenom kommer jag helt enkelt vägra så får de väl ge mig sparken om de tycker att det är viktigare att jag förstör för de som är mest utsatta än att jag gör mitt jobb.

Milva Jansson (Ljusdal, 2023-05-29)

#1782

Biblioteken ska inte ägna sig åt angiveri. Det är vidrigt och ingår inte i mitt uppdrag.

Anna-Lena Rönnholm (Lycksele, 2023-05-29)

#1787

Jag tycker att biblioteken ska vara en fristad och en plats för alla.

Karolina Brännström (Stockholm, 2023-05-29)

#1788

Biblioteket ska vara ett rum för alla, inte en plats där man ska känna sig misstänkliggjord. Jag är starkt emot detta förslag!

Jenny Gissberg (Tierp, 2023-05-29)

#1796

Det är viktigt att biblioteket är och fortsätter att vara en trygg och öppen plats för alla.

Thea Ahlner (Enskede, 2023-05-29)

#1799

Det är självklart.

Anna Mogren (Södertälje , 2023-05-29)

#1800

Biblioteken finns till för alla och angiveri är inte en av bibliotekens uppgifter.

Svante Henckel (Nyköping, 2023-05-29)