Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

anmalningsplikt.jpgAngiverilagar strider mot mänskliga rättigheter och hör inte hemma i en demokrati. 

Att införa en anmälningsplikt skulle tvinga bibliotekens medarbetare att bryta mot flera internationella konventioner och mot bibliotekslagens krav på att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Dessutom skulle det rasera förtroendet för biblioteken, inte minst hos de människor som behöver dem som mest. DIK kräver att förslaget om en anmälningsplikt dras tillbaka i sin helhet och aldrig genomförs. 

Hjälp oss att stoppa anmälningsplikten genom att sätta press på regeringen! Skriv på DIK:s namninsamling som kommer överlämnas till migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

En ny undersökning från fackförbundet DIK visar att fler än 9 av 10 biblioteksanställda är emot anmälningsplikten. "Människor skulle inte våga be oss om hjälp, vilket vore förödande eftersom det i många fall inte finns någon annanstans att vända sig”, skriver en av DIK:s medlemmar i undersökningen.

Läs mer om DIK:s undersökning och arbete med frågan om anmälningsplikt.

#viangerinte

Om förslaget om anmälningsplikt:

Tidöpartierna M, L, Kd och Sd har föreslagit att en anmälningsplikt ska införas för myndigheter och kommuner. Förslaget innebär att många yrkesgrupper, däribland bibliotekarier, kan bli skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. 


Fackförbundet DIK    Kontakta namninsamlingens skapare