Ostkustbanan utanför Hudiksvall stad

Kommentarer

#4

Tåg genom staden innebär ett 4 meter högt glasplank på var sida om spåret. Nej till en mur som delar staden. De få som kan gå till tåget, motiverar inte den placeringen. De flesta kommer per bil eller buss. Så förstör inte hudik med vårt unika havsläge.

Ann-Catrin Bergman (Hudiksvall, 2022-12-08)

#5

Det är av flera skäl (bl a kulturmiljön, risk- och säkerhetsfrågor, barriäreffekten).

Jonathan Turner (Hudiksvall, 2022-12-08)

#7

Instämmer med Sally Persson

Siv Persson (Hudiksvall, 2022-12-08)

#8

Jag skriver under på grund av att vi och mina döttrars familjer riskerar att bli av med hus och hem.

Kjell Persson (Hudiksvall , 2022-12-08)

#9

Jag anser att det är fruktansvärt att förstöra vår stad för lång tid framöver med järnvägen genom genom stadens centrala delar. Hoppas verkligen att beslutsfattarna förstår det så att de inte fattar förödande beslut.

Annette Frestadius (Hudiksvall, 2022-12-09)

#10

Nackdelarna med tåg centralt är extremt mycket fler än fördelarna. Det förstör för så många fler än antalet som skulle gynnas.

Mattias Forslin (Hudiksvall, 2022-12-09)

#11

Gillar inte tvång av politiska dårar

Rolf Lindroth (Ronneby, 2022-12-09)

#16

Jag anser att Hela Hudiksvall kommer att påverkas enbart negativt av en central dragning av järnvägen. Det som förstörs av nitiska politiker i dag, kan inte göras ogjort av politiker I morgon. Förstör inte en charmig småstad för kommande generationer!

Mie G. Widelund (Hudiksvall , 2022-12-13)

#25

Idioti att dra tåg genom city det ska gå utan

Göran Hedbom (Näsviken , 2023-01-13)

#29

Vill inte ha tåg genom Hudiksvalls centrum

Anita Kristensson (Hudiksvall , 2023-01-13)

#30

Jag skriver under pga att jag inte vill få stan förstörd.

Helena Hildingsson (Hudiksvall , 2023-01-13)

#32

De ska ligga utanför centrum

Lars-Erik Sundfors (Ilsbo, 2023-01-13)

#33

Vill inte att stadskärnan skall förstöras.

Hans Hübenette (Hudiksvall, 2023-01-13)

#34

Hudiksvall är redan nu en trevlig Stadt och har stor potential att bli ännu bättre. Ett stort torg i stadskärnan där man kan ha marknader med närproducerade livsmedel t ex vore mycket bättre än mycket tågtrafik.

Jana Höfer (Hudiksvall , 2023-01-13)

#42

Självklart ska vi ha ett torg istället för en livsfarlig järnväg mitt i stan. Det är ju helt sjukt att ett tåg ska gå genom stan.

Anna Vallin Jonsson (Njutånger , 2023-01-13)

#44

Jag tycker att de är helt vansinnigt Hoppas att många skriver på nu så de får tänka om, de tänker då inget på de som bor där.

Håller tummar och tår att detta inte blir verklighet!

Johanna Öberg (Hudiksvall , 2023-01-13)

#53

Jag tycker spåren dras utanför centrum och för att spåren skall dras väster om centrum.

Bo Normand (Hudiksvall , 2023-01-13)

#57

Vi vill gärna bo kvar i denna stad och med ett sådant utökande av tåg ser vi att det kommer bli svårt, om inte omöjligt

Leif Karlsson (Hudiksvall, 2023-01-13)

#58

Jag vill värna om stadskärnan och tycker det blir för många tåg som kommer passera.

Maria Winkler (Hudiksvall, 2023-01-13)

#63

Det inte finns någon anledning till att förstöra en för alla invånare och turister viktig stadskärna, när det finns uppenbara andra alternativ som fungerar lika bra om inte till och med bättre.

Madeleine Engberg (Hudiksvall , 2023-01-13)

#67

Tågen bör åka utanför staden..

Brith-Inger Johansson (Hudiksvall , 2023-01-13)

#68

Vårt hur står också "i vägen". STOPPA.

Ninni Hagström Löfgren (Hudiksvall, 2023-01-13)

#69

Tror på en bättre lösning, dvs. Dubbelspår utanför staden!

Christoffersson Olsson Pernilla (Hudiksvall , 2023-01-13)

#76

Vansinne att dra in fler tåg genom stadskärnan. Bättre med ett resecentrum utanför.

Robin Stigås (Hudiksvall, 2023-01-13)

#78

Förslaget att lägga en "centralt" belägen station har så många negativa konsekvenser för staden, tex förstörelse av flera bostadsområden och vackra centrala byggnader, ökad pendlartrafik in/ur staden, parkeringshus på attraktiva havsnära områden, barriär genom staden, farligt gods i tätbebyggt område mm. Vad är ens "cetralt beläget" i en stad med spridda bostad och industriområden i alla väderstreck?

Ulla Jansson (Hudiksvall , 2023-01-14)

#91

Det är helt sjukt att tänka sig dubbel spår genom staden, de kommer att förstöra flera av våra byggnader, den kommer bli den kostsamaste konstruktion. I dessa tider då vi behöver spara!
Det kommer förlänga väntetiderna på att ta sig över spåret avsevärd, både för oss som ska in till stan från idenor och sen även vid hamngatan där det redan idag är en flaskhals att passera järnvägen! Idioti! Bygg den utan för och behåll persontågen i stan!! Det skulle Underlätta enormt för tågnäringen och på så vis även resten av Sverige. Även där skulle vi på så vis kunna öka tågnäringen och spara kostsamma transporter med lastbil.

Oscar Wiklund (Hudiksvall , 2023-01-14)

#93

Jag vill inte att dom ska FÖRSTÖRA stan och klyva den i två delar.

Anders Holme’n (Hudiksvall, 2023-01-14)

#100

Jag bor så att jag hör och ser tågen

Mia Melin (Hudiksvall , 2023-01-14)

#111

Det är ytterst olämpligt att riva k-märkta byggnader samt lägga ett spår genom staden, när man kan lägga detta utanför! Stort NEJ till att ostkustbanan ska gå igenom Hudiksvalls stadskärna!!!!!

Anna-Carin Berg (Hudiksvall , 2023-01-14)

#113

Jag skrivit under pga att jag anser att sträckan kan dras om för att inte påverka Hudiksvalls stadskärna och dem som bor där!

Hannah Larsson (Hudiksvall , 2023-01-14)

#122

Det finns andra lösningar på detta, förstör inte harmonin i Hudiksvall.

Lindström Eva (Hudiksvall, 2023-01-15)

#125

Jag vill inte att vår stad ska förstöras. Ingen ska behöva lämna sitt hem för det här. Och 80 tåg kan gå utanför stan. Det är ju hela vitsen med tåg. Endast x-trafik genom blir jättebra. Och ska alla nyinflyttade vid Kattvikskajen med blivande omnejd behöva höra denna trafik hela dagarna. Helt orimligt. Dessutom kommer även Iggesund att påverkas. Efter att Holmen röjt skog har vi redan tågen närmare. Ska det behöva byggas bullerplank i dessa områden? Vansinne. Detta är inte en framtidsvision som är positivt för alla. Det är en vansinnig tanke för att det ska tjänas pengar bara. Vilka ska flytta in sen I det nya kajområdet när de får veta planerna? Ingen. Där vill man ha fint och lugn och ro.

ANNA ENGBERG (Iggesund , 2023-01-15)

#133

Därför att idén är befängd! Finns andra lösningar som inte river upp och förstör i centrum! Vansinne!

Ann-Katrin Lönnberg (Hudiksvall, 2023-01-15)

#138

Jag bor mitt i stan och har redan tåg som åker förbi utanför. Ni har redan tagit min utsikt mot hamnen med stora husbygget, snälla ta inte min lugn och ro genom att låta tågen åka igenom här, flertalet gånger om dagen..

J.S N (Hudiksvall , 2023-01-15)

#141

r

Urban Nilsson (Hudiksvall, 2023-01-15)

#143

Jag tycker 80 tåg om dagen är orimligt för våran stad.
Det räcker att staden förstörs med nya stadsdelar och bostäder .

Valdemar Nilsson (Forsa, 2023-01-15)

#144

Förstör inte vår vackra stad. Jag är inflyttad hit pga den vackra staden och trevliga människor, men blir detta verklighet så förstör ni hela Hudiksvall.

Jennie Hammarström (Hudiksvall , 2023-01-16)

#149

För stör inte staden

Bengt Lusth (Näsviken, 2023-01-16)

#152

Tycker det är orimligt att dra det genom stan!

Robert Åhlin (Hudiksvall , 2023-01-16)

#155

Jag anser att det är helt vansinnigt att dra mer tågtrafik genom staden!! Behåll persontågen genom staden och dra godstågen utanför, alternativt lägg all tågtrafik i utkanten på staden.

Linda Johansson (Hudiksvall, 2023-01-16)

#163

Det enda rimliga är att lägga ut järnvägen längs med E4 med station vid Medskog tillsammans med en pendlarparkering. Det bör gå utmärkt med en busslinje mellan station och staden.

Thomas Hållén (Hudiksvall , 2023-01-17)

#173

Det finns ingen anledning att ha banan genomskärande genom stan. Finns alltid en lösning för tågpendlare att ta sig till sina arbeten i Hudik.

Mats-Erik Persson (Hudiksvall, 2023-01-21)

#178

Jag skriver under för att jag inte vill ha fler och fler och allt snabbare tåg mitt i stan.

Jan Höfer (Hudiksvall, 2023-01-24)

#180

För att få en levande stadskärna kan vi inte ha en massa tåg passerande i centrum

Christian Evelen (Hudiksvall, 2023-01-24)

#184

Är helt emot denna dåraktiga idé!!

Hanna Rask (Hudiksvall , 2023-01-25)

#185

Jag vill ha tågen utanför stadskärnan

Andreas Persson (Hudiksvall, 2023-01-25)

#186

Det är vansinne att dra dubbelspår genom stadskärnan när vi har västra alternativ som är mkt bättre, bara se till att det finns bra bussförbindelser mellan en station i väst och kärnan.

Anders Jonsson (Njutånger, 2023-01-25)

#188

Vansinnig idé att förstöra staden så

Jonas Borg (Iggesund, 2023-01-25)

#190

Jag jobbar i stan och måste minst 2 gånger om dagen passera över spåret, jag varken orkar kan eller vill stå och vänta på tåg hela tiden.

Amanda Söderlund (Iggesund, 2023-01-26)

#196

Jag tycker inte man ska riva halva stan för att man ska bygga järnväg. Dra järnvägen utanför stadskärnan.

Anders L (Hudiksvall, 2023-01-26)

#199

Tänk efter lite ni som bestämmer. Vill vi ha en stad som är delad i två halvor? Dra järnvägen utanför, fungerar utmärkt på andra ställen. Staden växer och snart så ligger den inte utanför. Se lite framåt hur städer utvecklas. Tänk efter före.

Annika Sjöblom (forsa, 2023-01-26)

#200

Idiotiskt att ha godstransporterna genom stadskärnan.

Mats Holmgre (Hudiksvall, 2023-01-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...