Avslutad! Rädda Lundagatan: Stoppa fyravåningshusen i naturkvarteret (Grönstråket)

Kommentarer

#406

Vi behöver alla buskar och träd för klimatet. Vi behöver inte förtäta Stockholms innerstad mer. Ju mer vi förtätar desto sämre livsvillkor blir det för såväl människor som djur. Värna om både miljön och för vårt kulturarv.

Yvonne Ingridsdotier (Stockholm, Sweden, 2022-01-09)

#407

Inga hus bör över huvud taget byggas i denna livsnödvändiga lilla slänt med träd, buskar och gräs på Lundagatan. Har ni politiker ingenting förstått?
Vet ni inte ens vad avgaser från intilliggande Hornsgatan innehåller? Fattar ingen politiker att stadens minsta lilla grönska behövs som kompensation?
Förtätning är totalt omodernt.

Ingrid Kentrschynskyj (Stockholm , 2022-01-09)

#412

Jag bor på lundagatan 51 och kommer få minskat ljusinsläpp, grönska kommer försvinna och det kommer inte se snyggt ut. Argumentet kring sämre luft och att 2040 kommer alla ha elbilar känns ohållbart då det ändå är 18 år fram tills dess.

Jessica Sender (Stockholm, 2022-01-09)

#419

Staden behöver alla grönytor som finns. Den här smala grönyta är till glädje för stadens innevånare samt en luftrengörare för närliggande Hornsgatan.

Marita Johansson Modigh (Stockholm , 2022-01-09)

#421

Värna innerstadens miljö och kulturmiljöer. Stoppa förfulning av vår sradsmiljö!

Eva Van Bennekom (Stockholm , 2022-01-09)

#423

Nu måste förtätning av Stockholm saktas ner, och det som är grönområde, kulturbyggnader och gammal arkitektur får bevaras, med omsorg inför framtiden.

EwaMaria Myhrlin (Stockholm , 2022-01-09)

#424

Vi måste behålla de små bitar grönområde vi har i området. Och att det ändå blir så få bostäder som byggs.

Liisa Widstrand (Stockholm, 2022-01-09)

#426

Jag tycker detta är en fin kulturmiljö med sammanhållen arkitektur som inte bör ödeläggas, och träden härbehövs för människors dagliga ”naturdos”. Desdutom är det fler träd som behöver lagra och binda kol, inte färre.

Staffan Widstrand (Järfälla, 2022-01-09)

#427

Det har försvunnit tillräckligt med träd från västra södermalm.

Anders Forsberg (Stockholm, 2022-01-09)

#428

Herrr gud vad är det för fel på människor. Vi måste ha kvar nåt litet grönt. Det är ju jättetrångt redan nu!!! Skärp er!

Tuula Rahikka (Järfälla , 2022-01-09)

#431

Fel plats att bygga på! Föreslår Djurgården!

Carina Moberg Eyre (Stockholm, 2022-01-09)

#437

Lundagatan behöver sin grönska mer än den behöver smålägenheter.

Anna Widstrand (Lund, 2022-01-09)

#438

Staden behöver träden, de är viktiga för oss människor, med tanke på klimatkrisen och också för att få en trivsam omgivning. Kontorslokaler borde bli lediga nu eftersom allt fler jobbar hemma. Bygg om dem till bostäder istället!

Ragnhild Stamsäter (Stockholm , 2022-01-09)

#447

Det behövs ingen förtätning här! Det finns inte tillräckligt med plats för att klämma in husen. Jag går här ofta, skissen på nya husen är inte helt rättvis. Och varför, det kostar troligtvis mer än det smakar, nyttan av dessa hus är inte tydlig, förutom då att tjäna pengar. Men personerna som bor här idag tjänar inte på detta, området som helhet tjänar inte på detta, staden tjänar inte på att förlora det lilla stråket av träd. Hur kom man ens på tanken?

Jessica Forsberg (Stockholm, 2022-01-10)

#451

Jag skriver under för att dagens stadsplanering i alltför hög grad låter förtätning med nya dyra bostäder som många inte har råd med gå före bevarandet av viktiga gröna ytor/lungor. Dessa har redan decimerats i alltför hög grad i innerstaden. Trädens och gräsytornas betydelse är enormt stor, eftersom klimatutvecklingen behöver hejdas och redan nu förorsakar fler och förvärrade värmeböljor som blir särskilt tuffa i tätbebyggelse. Trots detta offras den generellt gröna staden bit för bit utan stopp och eftertanke. Det fagra politikertalet om att ta hänsyn till grönskans värde visar sig vara tomma ord. Nej, vi invånare måste nu återerövra innerstaden från byggexploatörerna och kräva att stadens styrande i stället planerar hållbart. Säg nej till den pågående överexploateringen och tullandet på de kvarvarande grönytorna! De som numera återstår behövs mellan husen, stora såväl som små. Och tillför en massa grönska på husväggarna och taken också - exempelvis den världskände österrikaren Hundertwasser kan inspirera oss med sin kreativa arkitektur.

Staffan Ågren (Stockholm, 2022-01-10)

#455

Grönområdet och ljuset försvinner från gatan.
Det kommer och bli smutsigt och höga bullernivåer vid bygget. Kunde inte bli en sämre plats att bygga på.

Yvonne Jönsson (Stockholm, 2022-01-10)

#460

Jag befarar att projektet innebär en mycket försämrad boendemiljö för mig och flera på övre lundagatan. Vi på första och andra våningen på lundagatan nr 44 och 42 kommer att helt sakna ljusinsläpp då våra lägenheter kommer att hamna under nya byggnaden. Vi kommer att få huskroppar på alla 4 sidor. Det enda naturliga ljus som kommer in i våra lägenheter kommer då endast rakt uppifrån. Vilket kommer att innebära ett sekundärt ljusinsläpp.

Jag tycker också att de nya byggnaderna helt saknar arkitektonisk finess. Då Högalid är min födelseort så blir man riktigt ledsen att projektet klubbats igenom som förslag av Stockholms stads tjänstemän. Mitt stora hopp är nu att politikerna som har sin egen resident i Stockholm har bättre förstånd och estetiska värderingar när beslut ska tas.

Anki Ehrengart (Stockholm, 2022-01-10)

#471

Södermalm är den mest exploaterade stadsdelen med många invånare. Träden och grönskan längs Lundagatans puckel är viktiga för luftkvalité, djurliv och människors trivsel och hälsa . Att ta bort stadens gröna stråk är ett enormt misstag och går ej att reparera. Bor ej själv på gatan men väljer dagligen att promenera där i stället för trafikerade Hornsgatan samt den mindre gröna och mörkare Brännkyrkagatan. Hela kvarterets själ skulle få sig en irreparabel smäll. Att gå vid träden och se fåglar och ekorrar ger glädje och avkoppling för stadsbor. Förslag: Placera nybygget på Östermalm som har gott om grönytor. Söder är överexploaterar.

Ann Nordström (Stockholm, 2022-01-10)

#473

Förtätningen av Stockholms innerstad behöver stoppas. De få och små grönområden som nu finns kvar behöver fortsätta att existera. De behövs för att regn och snö ska kunna rinna av utan översvämningar med stor materiel skada som följd inträffar. Våra små grönytor är omistliga för vårt välbefinnande och hälsa. Låt dem inte gå förlorade. Bygg inte bort den goda staden. Bevara och kurera den. Vår innerstad klarar inte av mer förtätning. Den behöver omsorg och eftertanke.

Ann-Sofie Bakshi (Stockholm, 2022-01-10)

#476

Stockholm har för lite grönområden och vi kan inte bli av med flera träd

Ellen Ruge (116 21 Stockholm, 2022-01-11)

#478

Vansinnigt bygge på en alltför smal gata. Vart ska förskolor och barnteater ta vägen? Vi behöver träd för att kunna andas.

Gun von Krusenstjerna (Stockholm, 2022-01-11)

#480

Har bott i kvarteret och vet vilken betydelse de gamla träden och det gröna stråket har för boendet, miljön och luften. Vi människor behöver gröna mellanrum i våra städer.

Kajsa Wiktorin (Stockholm, 2022-01-11)

#481

It is wrong to demolish green areas in the center of a capital city.

Melinda Suveg (Stockholm, 2022-01-11)

#485

Rädda den gröna slanten mellan nedre och övre Lundagatan!

Marina Santini (Stockholm, 2022-01-11)

#487

Jag har min kreativa studio i Brf Marmorn och vill bevara dess unika historiska miljö. Några få bostadshus hjälper inte bostadsbristen i stan utan är till för några få väl bemedlade personer.

Lissa Rydell (Stockholm , 2022-01-11)

#489

Jag skriver under därför att alla kvarvarande gröna ytor måste bevaras för trivsel öppna ytor behövs miljö i allmänhet och biologisk mångfald

Anders Helsing (Stockholm , 2022-01-11)

#493

Ja för fan!

Daniel Amado (Stockholm , 2022-01-11)

#495

Detta absurda förtätningshysteri i Stockholms innerstad och i synnerhet här på Södermalm måste få ett slut. Det ena vansinniga projektet efter det andra dyker ständigt upp och vandaliserar de gamla ursprungliga kulturmiljöerna, de sista resterna som påminner oss om vilken fantastisk skärgårdsstad Stockholm i grunden är.

Nils Larsson (Stockholm , 2022-01-11)

#496

Ingen förtätning i staden ska genomföras! Vi behöver ha de få grönområden som finns kvar! Mycket märkligt att ni politiker vill förtäta, speciellt i dessa covid tider då en förtätning samt borttagning av grönt är katastrof!

Carola Åsberg (Stockholm, 2022-01-11)

#497

Det är dåligt planerat och fult! Träden bör sparas.

Anders Kappel (Simrishamn, 2022-01-11)

#499

Boende i området.

Ellen Eriksson (Stockholm , 2022-01-11)

#503

Jag skriver under på grund av det är fel att Förtäta boendet samt förstöra grönområde!

Chris Wikström (Stockholm, 2022-01-11)

#507

Mitt arbetsplats är i fara.

Jane Hawes (Stockholm , 2022-01-11)

#519

Det blir dålig miljö för barnen som går på Lundaskolan och grönområden ska vara kvar.

Annki Elingsdotter (Stockholm , 2022-01-11)

#520

Jag vill ha fler grönområden i Stockholms innerstad inte färre. Att ta bort de få gröna korridorerna som finns i innerstaden kommer inte att göra det lättare för djur och natur. Vi måste ta ansvar och börja arbeta för klimatomställningen och den biologiska mångfalden.

Lisa Granholm (Stockholm, 2022-01-11)

#521

Mina barn går på Lundaskolan och en byggarbetsplats på lundagatan försämrar deras skolgång och skolmiljö.

Niklas Karlsson (Stockholm, 2022-01-11)

#526

Jag skriver under på grund av att vi behöver behöver bevara grönområden på Södermalm för miljömässiga skäl som att träden samlar upp regnvatten och ger oss bättre luft.

Ivanka Mandaric (Stockholm, 2022-01-11)

#531

Rädda den fina allé av träd som går längs lundagatan . Bygg ej bort gröna ytor. Grönska som tas bort i en stad försvinner för alltid.

John Willgren (Stockholm , 2022-01-11)

#534

Jag skriver under för att rädda skolmiljön för Lundaskolan och för att stoppa förstörelsen av ett viktigt naturområde.

Carl-Magnus Fagerholm (Stockolm, 2022-01-11)

#535

Mitt barns skolgång i Lundaskolan skulle störas av byggbuller. Träd behövs på den här gatan.

Mika Modiggård (Stockholm , 2022-01-11)

#536

Jag har barn som går i Lundaskolan och vill inte att barnen ska behöva utstå buller, de behöver en lugn läromiljö och detta kommer påverka deras kunskapsmål negativt.
Vi bor i närheten och tycker inte man ska bygga bort den grönska som finns. Det blir få som får bo i de nya husen - men många gånger fler som kommer få sin boendemiljö förstörd. Husen kommer inte försköna området/gatan det minsta. Räcker att bygga utmed Hornsbruksgatan!

Caroline Rosén (Stockholm , 2022-01-11)

#537

Området behöver de gröna lungor som finns där. Utrymmet för förtätning är högst begränsat.

Martin Persson (Stockholm, 2022-01-11)

#539

De planerade flerfamiljhusen kommer att ge sämre ljus för boenden på nedre Lundagatan. Även insynen kommer att öka markant. Att skövla träd och buskar på slänten mellan övre och nedre Lundagatan ger sämre luft och sämre förmåga att absorbera vatten vid nederbörd.

Matz Blidby (Stockholm, 2022-01-11)

#540

Jag tycker att man ska bevara detta gröna stråk. Det ljus som finns på Lundagatan behövs. Vi ska inte försämra luften genom att ta bort träd. Man förstör staden genom alltför brutalt förtätning.

Karin Blidby (Stockholm , 2022-01-11)

#542

Denna vackra och unika gatumiljö skulle helt gå förlorad med bygget.

Palle Derkert (Stockholm, 2022-01-11)

#548

Storstäder behöver bevara sina grönområden!

Ulrika Barnö (Falun/Stockholm , 2022-01-11)

#551

Nybyggnation på PARKMARK i Stockholms innerstad är en miljöfara som stan inte har råd med i framtiden. All grönska behövs. Ingen har väl missat att vi måste planera inför kommande globala miljöförändringar. Inte för tjockare plånböcker för byggherrar och politiker samt övriga kortsiktiga planerare som tjänar på husaffärerna.
Det borde vara straffbart.

Lidquist Carin (Stockholm, 2022-01-12)

#554

Bevara kulturhistoriska värden och spara alla gröna områden i staden för miljön, välmåendet och framtiden.

Marlene Von Dahn (Stockholm, 2022-01-12)

#562

Det räcker med skandalbyggen själv bor jag i Plankan. Sluta bygga på Södermalm. Sök efter områden utanför innerstaden

Jannika Strååt (Stockholm , 2022-01-12)

#576

Jag skriver under p g a att det förstör boende-/livsmiljön för så många människor. Vissa kommer aldrig att få in dagsljuset i sina lägenheter! De tar bort träd och buskar, som renar vår smutsiga stadsluft. De täpper till alla öppna ytor. Det är oansvarigt och kortsiktig tänkt av DE ENDA som vinner på projektet, dvs de kapitalstarka entreprenörerna.

Helena Johnsson Wikström (Stockholm, 2022-01-12)

#579

Helt åt skogen! Att bygga hus i en rabatt??? Korruption!

Lars Berger (Stockholm , 2022-01-12)

#581

Jag bor på Lundagatan och är väldigt emot byggnationen på grund av angivna anledningar

Linnea Blomqvist (Stockholm, 2022-01-12)

#584

Önskar att grönområden/ekosystemen på Södermalm ska bevaras.

Ellen Andreassen (Stockholm , 2022-01-12)

#586

Jag anser att det är viktigt att bevara de gröna ytor som finns kvar i området.

Martina Quick (Stockholm , 2022-01-12)

#588

Vi som bor här på Lundagatan, jag själv sen 1987, vill behålla vår gröna, fina slänt och tänker på miljön och vattenavrinningen, ett växande problem, luftreningen, trivseln och det psykiska välmåendet det medför att ha grönska omkring sig, särskilt för det stora antalet barn som bor och går på flera dagis i området, den lägre bullermiljön samt det rent estetiska. Den visuella harmonin i området förstörs om man tar bort träden och den sammanhängande grönskan!

Karin Jansson (Stockholm, 2022-01-12)

#589

Jag bor på Lundagatan och tycker att idén är befängd

Hans Berge (Stockholm , 2022-01-12)

#598

... husen är så förbannat fula.

Jakob Fjellström (Linköping, 2022-01-12)

#600

Vi måste göra oss hörda när det gäller att få stopp på tokiga idéer att få genomslag i västra Högalid. Ca 40 smålägenheter till priset av starkt försämrad boendemiljö, där byggföretaget är enda tänkbara vinnaren.

Leif Kroon (Stockholm, 2022-01-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...