Avslutad! Rädda Lundagatan: Stoppa fyravåningshusen i naturkvarteret (Grönstråket)

Skriv under för att STOPPA husen i Lundaslänten.

paverkan-kulturiljon-lokalt1000x3601.jpg

4vånhusen013.jpg

fyra_vaningshusen1.jpg

OBS! Den här namninsamlingen avslutades igår. Tack till er som skrivit under.

Vi protesterar mot samrådsförslaget att ett värdefullt naturkvarter i Stockholm ska förstöras till förmån för två ytineffektiva fyravåningshus!

I Lundaslänten, grönområdet mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm, planerar Stockholms stad att bygga bort en stor mängd träd, buskar och annan växtlighet till förmån för två fyravåningshus med ca 45 mestadels små lägenheter – trots att det finns en mängd nackdelar med att bebygga just denna plats. Flera negativa konsekvenser
Projektet innebär bl.a.:

  • negativa miljöeffekter såsom ökade luftföroreningar
  • försämrad boendemiljö för nästan tusen hushåll i området
  • förstörelse av arkitektoniska och kulturhistoriska värden

Läs mer om de negativa konsekvenserna på vår hemsida: Huslundagatan.se

Illustration_nya_hus_Lundagatan1218.jpg

Vill du engagera dig? Gå med i Facebook-gruppen Rädda Lundagatan.


Skapad av Per Liss, Initiativet Rädda Lundagatan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Skapad av Per Liss, Initiativet Rädda Lundagatan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...