Avslutad! Rädda Lundagatan: Stoppa fyravåningshusen i naturkvarteret (Grönstråket)

Kommentarer

#203

Söder är Stockholms folktätaste stadsdel. Det är den populäraste stadsdelen. Förstör inte de stråk och den grönska som finns. Träd och buskar behövs för klimatet- skugga och tar upp vatten, koldioxid; småfågel insekter och sndra levande varelser i en annan annars steril miljö; skapar trivsel och harmoni och lugn; siktlinjer och öppenhet försvinner; fler hus ger fler bilar o luftföroreningar. Förtäta inte mer. Detta område är en lunga och en vacker plats att vars på

Anna Aleljung (Stockholm, lundagatan, 2022-01-06)

#204

Det behövs grönområden för att människor skall trivas i stan! Att dessutom bygga dessa fula lådor i den miljön är en katastrof för de boende där. Det borde vara straffbart att bygga så fula hus. Människor blir deprimerade av att titta på dom istället för på grönskan där man kan se årstidernas skiftningar. Dessutom borde någon lära svenska arkitekter att rita något annat än lådor, det kan mitt treåriga barnbarn också göra! En rektangel med en massa fönsterrutor! Hoppas ni kan få stopp på detta !

Annchristine Hedberg (Kista, 2022-01-06)

#207

Det är ett kulturellt och viktigt miljöområdet som inte kan återskapas efter att man byggt ett hus där. Det behövs mer träd i staden, inte mindre.

Pia Kald (Stockholm, 2022-01-06)

#209

Bor i kvarteret och vill behålla det som det är

Lena Ziden (Stockholm , 2022-01-06)

#210

Vinsten med tanke på nya bostäder är närapå obefintlig
Skadan vad det gäller natur-och stadsmiljö
är dock enorm.

Siegfried Heim (Stockholm, 2022-01-06)

#213

Förtätning till döds! Med skövling av grönområden kväver ni vår stad!

Gunn Berglund (Stockholm , 2022-01-06)

#215

Vår stad blöder i hjärtat, grönska behövs för att sänka höga halter av stadens alla föroreningar. Samt att vi måste värna om viktiga byggnader i staden som sakta förstörs av alla dessa föroreningar!

Paola Oscarsson (Stockholm , 2022-01-06)

#216

Det är skadligt för hälsan att trycka in fler bostäder på Södermalm och det rimmar dåligt med den plan om vår miljö stadens tjänstemän har tagit fram. Jag skulle vilja ta del av en utredning om vilka medborgare det är som driver på frågan om fler hus på Södermalm.

Inger Härjerud (Stockholm, 2022-01-06)

#219

Vansinnigt förslag helt utan fördelar. Förstör närmiljön för alla i området. Våldför sig på kulturområdet Lundagatan. Tar bort det lilla naturområde som finns. Skapar klaustrofobisk känsla. Var i ligger nyttovärdet? Löjligt, okunnigt och pengablindt förslag.

Jens Asplund (Stockholm, 2022-01-06)

#222

Ta inte bort ett av de dyrbara grönområdena!

Mette Kjörstad (Stockholm, 2022-01-06)

#225

Inga hus

Henrik Alexandersson (Stockholm, 2022-01-06)

#226

Det räcker med galenskaper i vår del av Söder. Plankanfiaskot talar väl sitt eget språk...

Margaretha Wickman (Stockholm, 2022-01-06)

#235

Bor på Lundagatan, och tycker mig se att det inte finns någon plats att bygga på. Den vackra gamla bilden av Stockholm försvinner och allt grönt. Ev vacker mur och trappor tas bort och med all sannolikhet även kullerstenarna.

Christl Süle (Sthlm, 2022-01-06)

#236

Vansinnigt att bygga på denna plats.
Miljön , hur tänker byggherren här och Ansvariga på Stockholms Stad.
På ena gatan planteras träd o inför dubbdäcksförbud, på parallellgatan ( Lundagatan) ska träden sågas ner o bilarna med dubbdäck ska köra där. MORR
Ang luften bör man tänka på hur farligt det är att andas in den där inga träd finns, gäller både barn ,unga o gamla.

Carina Andersson (STOCKHOLM, 2022-01-06)

#238

De tilltänkta nya husen förstör Lundagatan, den blir mörk och ännu fler bilar kommer åka på gatan vilket innebär ännu mer avgaser och då finns inte grönområdet kvar för att ta hand om koldioxiden heller.

Anders Ahlin (Stockholm, 2022-01-06)

#240

För att motverka kommande klimatförändringar (kraftig nederbörd, luftföroreningar, extremvärme) behövs skog mellan husen i staden.
1. För att fånga upp regn så att inte dräneringssystemen överbelastas och svämmar över gatorna.
2. För att rena luften från luftföroreningar
3. För att mildra värmen vid extremvärme (finns forskning på detta i bland annat Tokyo).

Att minska grönska mellan husen skulle öka dessa problem och är kontraproduktivt för klimatanpassning av städer för den bistra framtiden. Tvärtom borde fler träd och mer grönska planteras inom tullarna.

Peter Bergström (Stockholm, 2022-01-06)

#241

Värsta sortens miljöförstörning av stadsmiljön.

Berit Karlsson (Stockholm, 2022-01-06)

#244

Det är vansinne att förstöra en fin och relativt grön stadsmiljö för några futtiga bostäder. Varenda liten glimt av grönt är av vikt i en stenstad - det räcker liksom inte med att ha en park här och en park där om det är alltför lite grönt däremellan - och att då ta bort en relativt liten grön remsa utan att få ett väsentligt bostadstillskott är bara illa.

Karin Esevik (Stockholm, 2022-01-06)

#245

Detta är vansinne, en gnutta natur finns lyckligen bevarad i stan och allt en del ser är ekonomisk vinning.
Det här visar hur långt vissa människor och företag är beredda att gå för pengar - varken värdet av luften vi andas räknas eller den estetiska förhöjningen av en mini-oas inklämd mellan hus och biltrafik som vi så behöver och gagnas av.

Agnes Nissen (Stockholm , 2022-01-06)

#249

Husen är onödigt höga och dessutom med helt ointressant arkitektur. Gör om gör rätt.

Kristina Humle (Stockholm, 2022-01-06)

#254

Varje träd behövs i innerstan. Har bott i närheten.

Ingrid Sunding (danderyd, 2022-01-06)

#256

Vi behöver mer grönska i staden. Inte mindre. Att hugga ner träd är nästan aldrig försvarbart

Nina Andén (Stockholm, 2022-01-06)

#268

Det blir för trångt på Lundagatan!

Britt-Marie Stenborg (Stockholm, 2022-01-06)

#270

Innerstaden behöver de få grönområden som finns. Detta område är redan tätt bebyggt.

Charlotta Bodin (Stockholm, 2022-01-06)

#271

Projektet skulle väsentligt försämra de boendes närmiljö. Ökade luftföroreningar är också skadligt för alla, men främst för de barn som lever och går i skola och förskola i närheten. Vidare förstörs både naturvärden och kulturvärden som är oersättliga, för att bygga bostäder som i sig ger en boendekvalitet av låg nivå på grund av de massiva fönster med full insyn som krävs för att tillgodose dagsljuskraven.

Det är oförståeligt hur bostäder kan föreslås att byggas på sådana olämpliga platser i stadskärnan.

Snälla, bevara den lilla natur som finns kvar, för allas vår skull.

Norea Cardell (Stockholm , 2022-01-06)

#274

Förstår att Stockholm behöver fler skattepengar. Men nu handlar det om Stockholms natur vilket är mer värd än några pengar. Politiker ta någongång ert ansvar till att någon gång ta ansvar för miljön. Ni är en skamfläck för en bättre miljö för alla boende i Stockholms stad!

Sara Borenius (Stockholm , 2022-01-06)

#278

Träden behöver stå kvar som grön lunga och för det stora trivsel- och skönhetsvärdet. Det blir väldigt fult med de tilltänkta husen.

Zaid Holmin (Stockholm, 2022-01-06)

#293

Grönskan behövs eftersom för gamla bilar och dom med dubbdäck använder Lundagatan som genväg till Hornstull.

Ingrid Göransson (Stockholm, 2022-01-07)

#295

Det är viktigt att bevara de få grönområden som finns då dom ger vila, återhämtning och frisk luft samt en fri vy till hälsan och själen. Även människor i Stockholm måste få må bra, det är därför ni är valda !!!

Lars Bergquist (Stockholm, 2022-01-07)

#299

Vi vill inte ha fler "lådor" i Stockholm och särskilt inte i unika miljöer som den kring Lundagatan!

Lotta André (Stockholm, 2022-01-07)

#303

Det är en desperat åtgärd för förtätning av innerstaden. Den unika stadsmiljön förfulas och trafiken kommer att öka.

Berit Jörlebo (Stockholm, 2022-01-07)

#304

Jag vill bevara det lilla grönutrymme som finns mellan husen i kvarteret där jag bor.

Johanna Nilsson (Stockholm, 2022-01-07)

#307

Jag bor på lundagatan och vill behålla naturen runt vår gata

Frida Andersson (Stockholm , 2022-01-07)

#310

En sådan idiotisk ide. Fult och dumt. Låt Södermalm få vara lite ifred. Om det nu ska byggas, bygg överkomliga hyresrätter.

Lena Murray (Stockholm , 2022-01-07)

#311

Rädda grönområden i Sthlms innerstad!!!

Teresia Björk (Stockholm , 2022-01-07)

#315

Jag bor på Heleneborgsgatan 23 B, 11731 Stockholm och anser att träden renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. ... De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Gizela Kovac (Stockholm , 2022-01-07)

#317

De få grönområden som finns kvar måste få vara kvar samt finns det ej tillräckligt med dagisplatser, lekplatser, parkeringsplatser osv. Man kan inte förtäta till vansinne.

Kristofer Castells (Stockholm, 2022-01-07)

#318

Jag bor i Plankan och vill inte förstöra hela området!

Susanne Maric (Stockholm, 2022-01-07)

#325

Den planerade byggnationen ger inte tillräckligt stor nytta jämfört med den stora negativa verkan den har på detta område.

Elisabeth Lewthwaite (Stockholm , 2022-01-07)

#326

RÄDDA LUNDAGATAN!!!!!!!!!

Kate Anjou (Stockholm, 2022-01-07)

#330

Barn I området kommer ha sett byggarbetsplatser under hela sin uppväxt. Plankan projektet har redan satt sina spår

Michael Goj (Stockholm, 2022-01-07)

#333

Natur- och luftkvalitet försämras avsevärt och kulturhistoriska värden förstörs. Ett orimligt stort ingrepp i ett redan skört område och en smal gata som är hårt belastat av trafik och utsläpp. Detta i relation till ett minimalt tillskott av nya bostäder. Dessutom kommer miljön för skola och förskola tvärsöver gatan samt befintlig boendemiljö påverkas hårt av sprängningar och transporter under byggperioden. Hela projektet står i motsättning till den satsning på grönska och träd som de styrande säger sig förstå värdet av. Lägg ned detta omöjliga och orimliga projekt och vårda istället den lilla grönskande slänten till glädje för alla.

Annika Wretman (Stockholm, 2022-01-07)

#334

Jag skriver under för att det finns inget miljötänk i detta beslut samt ingen hänsyn till de som redan bor på lundagatan.

Josefine Kristiansson (Visby, 2022-01-07)

#335

Bevara befintliga värden, Lundagatan behöver en lund, sluta förstöra staden med kortsiktig klåfingrighet!

Björn Erdal (Spånga, 2022-01-07)

#342

Gillar som det var

Jakob Svärd (Köping, 2022-01-08)

#344

Det får vara nog med alla dessa "förtätningar"!

Jan Åhman (Lidingö, 2022-01-08)

#345

Lundagatan är det enda alternativet till Hornsgatan. Ser en stor risk att räddningsfordon inte kommer fram under byggnation, och även efter.

Vid tidigare sprängning i närområdet, som inte var lika omfattande, fick husen sprickbildning.

Luftkvaliteten är redan idag betydligt försämrad för oss boende, skola och förskola, och biltrafiken liksom hastigheten har ökat markant, trots pandemi och sk utredningar.

För inte så länge sedan revs hus för att öppna upp för luftigare, mänskligare miljö, men den historialektionen är missad. På 80-talet var utflyttningen/ gröna vågen stor då människor ville ha mer grönska. Det tog visst drygt 20 år innan folkmängden var på nivå med då.

Vore det inte bättre om ett projekt (Plankan) blev klart innan nästa projekt sätts igång då det redan är tung trafik i området.

Susanne Jonson (Stockholm, 2022-01-08)

#356

Helt orimligt malplacerad förtätning på yta som inte finns!

Fredde Hansson (Stockholm, 2022-01-08)

#358

Vi behöver träd och natur i vår omgivning för att leva!
Finns inge anledning att förstöra arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Ann Wedefelt (Sundbyberg , 2022-01-08)

#359

F.D. arkitektstudent tål inte se förtätning ta bort innerstadens ljus och grönska.

Axel Cederholm (Stockholm, 2022-01-08)

#360

En försköning av hur det verkligen kommer att se ut och vara, mörkt och trångt samt inte nog parkeringar. Har inte "Plankan" varit nog för denna stadsdel.?Samt förstörelse av arkitektoniska och kulturhistoriska värden
D. Hogarth, Arkitekt

Donald Hogarth (Stockholm, 2022-01-08)

#363

Alldeles för trångt att bygga hus i slänten där och dessutom vi behöver mera grönt i staden ...hela idén förefaller ej genomtänkt och tjänar inget syfte annat än skapa trängre gata och mer trafik...tänk om!

Olof Willgren (Stockholm, 2022-01-08)

#367

Husbygget är helt onödigt och inte bra för oss som bor här.

Monika Helling (Stockholm , 2022-01-08)

#374

Träde behövs det är våra lungor

Birgitta Lafee Ibsen (Stockholm , 2022-01-08)

#378

Det är nog med förtätningen nu. Staden behöver sina gröna remsor och att få behålla sina miljöer, sin identitet och proportioner. T ex Stadshuset som fått waterfront som konkurrent, det är riktigt illa. Expandera utåt och bygg ut kollektivtrafiken så kan staden växa på den ledden, inte genom att strypa innerstaden.

Anna Falkenmark (Stockholm , 2022-01-08)

#382

det är en katastrof för miljön

Bo Nerbe (11728 stockholm, 2022-01-08)

#384

Vill ej att de bygger hus där och tar bort träd som är livsviktiga för koldioxid!

Elin Risberg (Stockholm , 2022-01-08)

#392

Stockholms innerstad behöver mer träd och grönska, inte mindre. Att ta bort friska träd är miljö- och klimatskadligt.

Birgitta Bolinder (Stockholm, 2022-01-08)

#397

jag vill bevara grönområdet.

agneta brink (stockholm, 2022-01-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...