RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#2001

Inser värdet att att behålla både historiskt och miljömässigt.

Marianne Bengtsson (Stockholm , 2021-05-21)

#2006

Bevara gamla byggnader med historia. Gör inte om missen med Klarakvarteren

Magdalena Holmberg (Stockholm, 2021-05-21)

#2011

En stad ska ha blandad bebyggelse från olika tidsepoker och funktioner. Dessutom är äldre byggnader generellt av bättre kvalitet, både arkitektoniskt och materialmässigt än det mesta som byggs idag. Därför är det enormt viktigt att spara och restaurera allt som är möjligt.

Lotta Berntzon (Skärholmen , 2021-05-21)

#2012

Rivningsraserit måste få ett stopp. Bevara viktiga kulturhistoriska värden så kan stadens själ bevaras och utvecklas.

Julia Lindholm (Stockholm, 2021-05-21)

#2015

Jag vill ha en levande stad med historia kvar, rusta upp och gör dom gamla byggnaderna levande igen.

Sanna Ek (Gävle, 2021-05-21)

#2019

Viktigt att bevara arkitektur. Drömmer om att själv kunna flytta in i en lägenhet byggd i en vacker gammal industrilokal. Otroligt mycket mer attraktivt boende.

Sara Lindvall (Stockholm , 2021-05-21)

#2020

Monetära byggprojekt som inte tar hänsyn till sin omgivning och placering har aldrig tidigare visat sig framgångsrika, detta vackra tegelhus är en del av Gröndals historia. Respektera den och gör er inte till mammons hejdukar mot folks vilja. Att byggnaden fått stå och förfalla är väl en planering som ingår i ett uppsåt att hävda dess usla skick.

Desiree Bergqvist (Stockholm , 2021-05-21)

#2022

Ett nybyggt område kan man bygga varsomhelst - ett område med karaktär och historia blir det bara om man låter bli att utplåna historien.

Jesper Werle (Vallentuna, 2021-05-21)

#2040

Fina områden med sentimentalvärde för många. Kan göras bra saker av.

Leon Olgun (Stockholm, 2021-05-21)

#2045

Det är tillräckligt många byggnader som har rivits eller renoverats sönder redan. Det är vårt kulturarv!

Louise Dackevall (Vansbro , 2021-05-21)

#2050

Jag skriver under för att vi måste få till en mer visionär framåtblickande holistisk kulturarvsbevarande stadsplanering och brokiga bostads- och arbetsmiljöer- återbruka, uppcykla, berika vår kulturmiljö. Tänk bättre o längre och hållbart!

Jessica Duncan (Karlskrona, 2021-05-21)

#2053

Det är en av de sista genuina industrimiljöer som finns kvar Stockholm.

Mårten Werle (Stockholm, 2021-05-21)

#2054

Jag skriver under då det oerhört viktigt att bevara äldre industribebyggelse när området förnyas - bidrar till god gestaltad livsmiljö som är grundbult för vår bebyggelseutveckling se goda exempel från Västra Hamnen i Malmö och saknaden av alla rivna gamla industribyggnader i tegel i Uppsala

Margaretha Nilsson (Malmö , 2021-05-21)

#2063

Det är viktigt att även industribyggnader bevaras. Det ger området karaktär och kommer att skapa större värden för framtiden än att riva för att bygga nytt och homogent.

Elin Eriksson (Sköndal, 2021-05-21)

#2066

Jag kan

Jakob Dahl (Uppsala , 2021-05-21)

#2067

Bevara viktig kulturbygd!

Ludvig Köhler (Stockholm, 2021-05-21)

#2076

Jag anser att områdets arkitektoniska och historiska kvaliteter bör finnas kvar vid en framtida exploatering.

Jonas Vikström (Stockholm , 2021-05-21)

#2081

Gamla byggnader ger karaktär och är en del av vår gemensamma historia. Att riva dem är historielöst och gör områdena likriktade och tråkiga.

Hanna Escobar-Jansson (Stockholm, 2021-05-21)

#2091

Bevara historia, mångfald och ett spännande stadslandskap.

Per-Erik Sjöberg (Norrtälje, 2021-05-21)

#2092

Skapa ett hållbart Stockholm för framtiden där medborgarna har hög livskvalitet!
Blanda nytt o gammal bebyggelse samt spara befintliga grönområden!!!

Tina Broström (Stockholm, 2021-05-21)

#2093

Jag anser att byggnaden har högt kulturhistoriskt värde och det vore skamligt att riva den.

Alexander Finnsson (Stockholm, 2021-05-21)

#2109

Det är en vacker byggnad som kan restaureras och behålla sin charm!

Maja Larsén (Stockholm , 2021-05-21)

#2110

Har bott i området och tycker att det är viktigt att områdets karaktär tillåts leva vidare.

Daniel Olsson (Malmö , 2021-05-21)

#2111

Snälla lär er av historien. Det går inte att ångra att ett hus blivit rivet och det är väl ytterst sällsynt att vi ångrar att vi lämnat kvar och restaurerat fina gamla hus. Finns det någon som ångrar att exempelvis Gamla Stan fick stå kvar efter rivningshetsen på 1900-talets mitt? Låt Nitrolack och så mycket som möjligt i området stå kvar. Tänk långsiktigt och inte historielöst.

Johan Smeds (Stockholm, 2021-05-21)

#2113

Jag ser värdet i de existerande byggnaderna och finner det förfärligt att de ska rivas. Man har rivit alldeles för mycket i Stockholm.

Birger Karlsson (Uppsala, 2021-05-21)

#2117

Gör inte om samma vansinne som tex kvarteren i klara! Nånting måste behållas från förr, det är inte vackert med en helt homogen och nybyggd stad. Det vackra är kontrasten mellan nytt och gammalt.

Hanna Holmberg (Spånga, 2021-05-21)

#2118

Restaurera och konvertera mera!

Linda Karlsson (Hägersten, 2021-05-21)

#2119

Jag skriver under för att vi måste bevara stadens lager av historia, både för vårt sociala arv men även från en miljösynpunkt. Använd det material som finns och låt Stockholm utvecklas, inte sopas rent och ersättas med nya historielösa byggnader.

Cecilia Sundstrom (Stockholm, 2021-05-21)

#2121

Jag bodde på Maskinistgatan,ett stenkast från Nitrolackfabriken och Färgfabriken(då Beckers). Hela området är en del av Stockholms historia. Det har rivits tillräckligt i stan nu...✊️

Tommy Normén (Linköping , 2021-05-21)

#2127

Sluta riv nu!

Gustav Sondén (Stockholm, 2021-05-21)

#2130

Om jag skulle få välja på att bo i en omgjord lägenhet av en gammal fabrik och ett nybyggt hus skulle fabriken vinna alla dagar i veckan. Plus: kulturarv och miljö.

Ella Bäckman (Stockholm , 2021-05-21)

#2131

Det pågår en utarmning av stadbyggnadskulturen i Stockholm. Den katastrofala Hagastaden tycks bli norm.
En mänskligare gestaltning är nödvändig!

Peter Bergom-Larsson (Stockholm, 2021-05-21)

#2136

Jag skriver under som gröndalsbo som älskar vacker arkitektur med vackra fönster. Behövs bevaras mot dagens livlösa lådor.

Per Zinders (Stockholm , 2021-05-21)

#2144

Det gamla som försvinner kan aldrig återställas.

Charlotte Thörngren (Drottningholm , 2021-05-21)

#2145

Viktigt att bevara miljön och intressanta byggnader!!!

Ingrid Holmqvist (Gustavsberg , 2021-05-21)

#2152

Besöker ofta Stockholm. Vill ha kvar städernas historia ( ja, jag har bl.a varit i Norrköping också) Urtråkigt när det rivs och byggs nytt utan att tillvarata och använda det redan befintliga. Byggnader är både historia och materiell resurs

Margareta Bergquist (Kinna, 2021-05-21)

#2153

Det är vansinne att riva fina hus som går att rusta upp

Anna Sjöberg (Stockholm, 2021-05-21)

#2155

Bevara gamla fabriksbyggnader.

Anette Berggren (Billeberga , 2021-05-21)

#2156

Viktigt att bevara gammalt i trendig kombination med nytt.

Evelina Ekenstierna (Oxelösund , 2021-05-21)

#2170

Jag vill bevara delar från det gamla Sverige för nästkommande generationer

Johan Eriksson (Örebro, 2021-05-21)

#2176

Tycker det är vackert med de gamla fabrikerna i stadsmiljö

Josefine Nilsson (Stockholm , 2021-05-21)

#2178

Varje gång jag är i Göteborg avundas jag dem deras läckra omgjorda industrilokaler. Tänk bostäder, restauranger, butiker, cafeer!

Kerstin Winberg (Stockholm, 2021-05-21)

#2181

Vansinnigt att riva byggnaden av en mängd skäl, renovera varsamt i stället.

Cecilia Tiberg (Stockholm, 2021-05-21)

#2184

Låt gamla vackra byggnader vara kvar, och minns om industritiden som var.

Puck Simenstad (Värmdö, 2021-05-21)

#2187

Det får vara slut med ödeläggandet av vårt gemensamma arv.

Nicke Ahlfors (Stockholm, 2021-05-21)

#2190

Vill bevara våra gamla byggnader

Jessica Nyström (Örebro , 2021-05-21)

#2194

Please Stockholm save this building. You only work for Skanska and destroy the fabric of Sweden by doing so.

Shane Schneck (Stockholm , 2021-05-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...