Riv inte Nitrolack

Lövholmen ska omvandlas till bostadsområde. Vi vill att en varsam utveckling sker med fler byggnader som bevaras för att behålla karaktären av industriområdet. Liknande exempel finns tex i Norrköping, eller i Tyskland
I dagsläget är 17 av 21 byggnader hotade av rivning.
Just nu ligger ev aktuell ansökan om rivning av Nitrolackfabriken.
Bygglovet/rivningslovet har inte gått igenom då byggnaden är grönklaassad (liksom dem flesta byggnader på denna plats.)
Just nu ligger beslutet hos politikerna i stadsbyggnadsnämnden.
Skönhetsrådet och Stadsmuseet har uttalat sig negativt till rivning av byggnader på Lövholmen och värnar om att bevara karaktären på området.

När vi startade detta upprop så valde vi att fokusera på Nitrolack för att det var akut rivningshotat. Vi menar också att det krävs mer än 4 byggnader för att karaktären av Lövholmens specifika historia ska kunna vara avläsbar. Hela uppropet handlar om att göra ett omtag om Lövholmen och analysera och arbeta om den plan som är den senast publicerade. Vi vet att staden i dagsläget arbetar om planen och att syftet är att se om fler byggnader ska bevaras. Det är jättebra men vårt upprop är fortfarande viktigt för att visa vad medborgarna tycker.

Namninsamlingen är viktig för hela Stockholm hotade kulturarv och industrihistoriska miljöer och kanske för hela Sveriges?
Så bjud in fler att delta i detta och att engagera sig i utvecklingen av Stockholm utanför tullarna där dessa miljöer fortfarande finns idag.

Namninsamlingen kommer vara ett viktigt dokument, särskilt alla era kommentarer.
Skriv vad just du tycker om Lövholmen, vilka kvaliteer som är viktiga för dig, vad som gör dig glad av att gå omkring där och hur du skulle vilja se området utvecklas så att det blir ännu bättre. Vilka byggnader gillar du och varför. Vilka platser och vilka gaturum? Vilka kvaliteter vill du se i denna nya stadsdel? Vad behövs mer än bostäder? Alla kommentarer är bra och ingen är för liten men allas röster är lika viktiga.

Vi fortsätter att samla in namn och kommentarer! Bra att fler får tycka till om detta!

 

OBS!  kom ihåg att bekräfta din underskrift genom en länk i ett mail till dig för att säkerställa att det är du. Annars syns inte att du skrivit på!


Med vänlig hälsning

Upprop Nitrolack  

Föllj oss för uppdateringar på Facebook : https://www.facebook.com/groups/329589638575828/

 

—-Sidan uppdateras —-

B0182B21-0CF8-45BA-8FB3-11D256EB787D.jpeg


Catharina Högstedt    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Catharina Högstedt lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...