Riv inte Nitrolack

Lövholmen ska omvandlas till bostadsområde. Vi vill att en varsam utveckling sker med fler byggnader som bevaras för att behålla karaktären av industriområdet. Liknande exempel finns tex i Norrköping, eller i Tyskland
I dagsläget är 17 av 21 byggnader hotade av rivning.
Just nu ligger ev aktuell ansökan om rivning av Nitrolackfabriken.
Bygglovet/rivningslovet har inte gått igenom då byggnaden är grönklaassad (liksom dem flesta byggnader på denna plats.)
Just nu ligger beslutet hos politikerna i stadsbyggnadsnämnden.
Skönhetsrådet har tidigare uttalat sig negativt till rivning av byggnader på Lövholmen och värnar om att bevara karaktären på området.
I dagsläget ligger en plan som ännu inte vunnit laga kraft där exploateringen av området är stor.
Ytan närmast Färgfabriken och vattnet föreslås bebyggas med bostadshus. 

Den 20/5 kommer namninsamlingen lämnas över till stadsbyggnadsnämndens ledamöter samt ingå som negativ synpunkt i rivningsärendet. 

—-Sidan uppdateras —-

209DE9F5-2D53-4C42-A5A7-60AB472620AF.jpeg


Catharina Högstedt    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Catharina Högstedt överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...