Rädda Gyaskogen från Höghastighetsbanan!

Kommentarer

#3

Bevara naturen som finns här.

Carolin Lilje (Stehag, 2021-02-13)

#12

Gyaskogen är en stor del av Stehag och ett av våra främsta mötesplatser för friskvård och friluftsliv. Region Skånes vision är Livskvalitet i världsklass och för mig är utevistelse i naturområde livskvalitet. Skogen är till för att stressa ner, dvs motsatsen till ett höghastighetståg. Eftersom Sverige har en extrem hög sjukskrivning på grund av just psykisk ohälsa så bör vi satsa mer på friskvård, utevistelse och skogar istället för att förstöra dem.

Sara Sandquist (Stehag, 2021-02-13)

#16

Förstör inte vår skog och by.

Daniel Persson (Stehag , 2021-02-13)

#17

Inte för att jag verkligen tror att dragningen kommer att dras rätt i genom skogen i slutänden, men skulle det ändå bli, så är det galnaste beslut som tagits lokalt någonsin.

Hjerker Blomsterberg (Stehag, 2021-02-13)

#24

Vi har varken behov eller vilja av en höghastighetsbana genom en artrik och viktig naturområde. Högst oansvarig slöseri med skattepengar och totalt brist på omtanke för naturen och befolkningen. Vidrigt.

Wesley Sibthorpe (Stehag, 2021-02-13)

#34

Stoppa bygget av tågbanan.

Fredrik Kvant (Stehag, 2021-02-13)

#38

Jag bygger hus i Stehag och flyttar dit med min sambo efter sommaren - vi önskar bevara naturen som vi ser fram emot att ha som del av vår rekreation när vi bor i Stehag.

Ida Gunnerlind (Malmö / Stehag, 2021-02-13)

#44

Stehag är redan delat av södra stambanan. Gyaskogen kan nog ses som det mest värdefulla i byn och höghastighetsbanan skulle, förutom att skära av byn ytterligare en gång (mot Kärrstorp), fullständigt förstöra vårt rekreationsområde.

Helena Nilsson (Stehag, 2021-02-13)

#46

Jag tycker att det är helt fel att förstöra naturen, och att det drabbar så många på ett negativt sätt. Kostar för mycket, de pengarna kan användas där de behövs.

Barbro Hansson (Stehag, 2021-02-13)

#47

Det här är ett vansinnesprojekt från början till slut. Att det sen till på köpet kommer så nära och hotar att fullständigt förstöra vårt fina rekreationsområde är bedrövligt.

Christopher Hahn (Stehag, 2021-02-13)

#49

Helt förkastligt för människor djur natur o ekonomiskt

Gunilla Theander (Stehag, 2021-02-13)

#54

Jag bor precis bredvid gyaskogen i stehag. Vår familj använder dagligen skogen för rekreation. I skogen finns även häckande kattuggla, större hackspett och flertalet fladdermöss samt grävling och rådjur etc. Gyaskogen är en av få kvarvarande skogar i området. En sträckning genom gyaskogen vore förödande för invånarna i Stehag och de vilda djur som också bor här.

Mats Persson (Stehag, 2021-02-13)

#55

Vi bor granne med vackra Gyaskogen där vi vistas dagligen. Det är en fantastisk oas i denna by och det skulle vara djupt tragiskt om skogen och dess vackra omgivningar och natur skulle krossas och massakreras på ett så huvudlöst sätt. Det är så ledsamt och deprimerande när man tänker på att det finns planer på en höghastighetsbana här. Det skulle bli ett stort stort svart hål i Skånes hjärta.

Ann-Sofie Almquist (Stehag, 2021-02-13)

#62

Gyaskogen är avgörande för Stehag, den är ett signum för byn med sin varierande växtrikedom med bär, orkidéer, svampar, blåsippor, vattendrag, grodyngel, mossor, ramslök, lövträd, barrträd, buskar och gräs, fåglar, insekter och rådjur. Promenad- jogging och skidslingor i den vackra naturen ger stunder av motion och naturupplevelser för barn i förskola och skola, pensionärer, orienterare, föräldralediga, jägare, hundar och alla vi andra unga, medelålders och gamla som njuter av gyaskogen där vi möts och njuter av naturen möten varje dag. Gyaskogen besöks av folk från hela kommunen och kringliggande byar och städer, hit kommer också orienterare från hela Skåne.
En höghastighetsbana skulle förstöra vår Gyaskog. Förlorar vi bybor och byn allt vad Gyaskogen ger blir Stehag mindre attraktiv att bo och leva i för oss som redan bor här och för de som kanske tänkt flytta hit. En förlust för landsbygden, en förlust för Stehag och en förlust för Eslövs kommun och Skåne.

Ulrika Nordin (Stehag , 2021-02-13)

#71

Jag har gjort florainventering av den del av Gyabjär som berörs. Floran är av vacker lundkaraktär med bl.a, ramslök, gulsippa, och hålnunneört. Trodde att området var skyddat eftersom det finns skyltar och stigar. Den västligaste delen av Gyabjär har till stor del planterats med gran och är mindre intressant.

Magnus Magnusson (Lund, 2021-02-13)

#76

Jag bor i Stehag och har småbarn, och vi använder oss av grönområdet i Gyaskogen, på ett eller annat sätt, så gott som dagligen. Att förstöra Gyaskogen hade varit förödande för friluftslivet.

Marcus Nilsson (Eslöv, 2021-02-13)

#77

Gyaskogen är viktig för oss som bor och verkar i Stehag samt för tillresta och för orten. Skogen är betydelsefull både för människor, djur och naturen och något vi skall vara väldigt rädda om.

Johan H (Stehag, 2021-02-13)

#78

Uppväxt i denna skog

Amelie Nordh (Göteborg , 2021-02-13)

#82

Vi behöver fler rekreationsområden inte bli av med de få vi har i Eslövs kommun.

Petra Bagge (Stehag, 2021-02-13)

#90

Gyaskogen är Stehags hjärta. Den utnyttjas av skolor, förskolor och människorna i och utanför Stehag varje dag. Här finns fornlämningar och rödlistade arter. Det skulle vara en oerhörd förlust för oss alla. Rör inte vår Gyaskog!

Anna Hahn (Stehag, 2021-02-13)

#91

Gyaskigen är ett enormt viktigt rekreationsområde med anlagda stigar och ljudspår. En oas vid Stehag

Annika Frisell (Stehag , 2021-02-13)

#93

Det är stor miljöförstöring att dra spåren genom Gya. Det krossar friluftslivet här och skadar Stehag stort. Rödlistade arter finns också i skogen.

Ulf Frisell (Kärrstorps gård Stehag, 2021-02-13)

#94

Dragningen kommer att förstöra den natursköna trakt som finns idag. Dessutom kommer dragningen troligen att innebära sämre boendemiljö för mig.

Johny Nilsson (Eslöv, 2021-02-13)

#101

Detta projekt måste stoppas. Det kommer att innebära en katastrof för Skånes landskap och oss som bor i dess närhet, samt att nyttan med det hela är ytterst tveksam.

Eva-Marie Larsson (Stockamöllan, 2021-02-13)

#104

Det vore katastrof för Stehag om man drog spåret här! Stehag som är känt för skogen, naturen, fotbollen.. Det vore att döda byn.

Karolina Olofsson (Stehag, 2021-02-13)

#107

Mina barns framtid i Stehag!

Johanna Andersson (Stehag, 2021-02-13)

#110

Kvalificerat vansinne. Det måste stoppas

Anders Engman (Stockamöllan, 2021-02-13)

#111

Förstör inte skogen!

Katarina Birtle ( Malmö, 2021-02-13)

#113

Höghastighetståget kommer kosta mycket stora summor och kommer enbart att utnyttjas av en liten del av befolkningen. Utbyggnaden kommer skada våra vackra och betydelsefulla skogar och marker. Dessutom riskerar många i vår närhet att behöva lämna sin egendom.

Alice Sonesson Persson (Eslöv, 2021-02-13)

#122

Jag instämmer i att det vore förödande om ett höghastighetståg går rakt igenom Gyaskogen som är en av mycket få tätortsnära skogar i den här delen av Skåne och en avgörande orsak till att människor vill bo här. Dessutom är Stehag redan utsatt för buller från södra stambanan, något som också har ökat under de dryga tjugo år vi bott här. Bullerkorridoren för höghastighetståg är mycket större än för långsammare tåg, vilket gör att vi skulle få störande buller från två sidor om byn om spåret dras här.

Nina Nordh (Stehag, 2021-02-13)

#125

Ändra/stoppa valet gällande höghastighetsbana genom Stehag och Gyaskogen

Simon Karlsson (Stehag, 2021-02-13)

#141

Varför förstöra vår natur när vi kan ta flyget på samma restid?

Monica Ottosson (Eslöv, 2021-02-13)

#142

Människorna behöver vistelse i natur och fritidsaktivitetern i därför avsedda områden. Gyaskogen är ett sådant område med plats för alla.

Cecilia Gidlund (Stehag, 2021-02-13)

#148

Jag anser inte att ytterligare en stambana
genom Stehag är ett rimligt alternativ. Att Stehags enda reaktionsområde är hotat av detta projekt är för oss och alla andra som har flyttat till ett lugnt samhälle otroligt bekymmersamt. Jag kan inte förstå hur det kan komma upp som förslag överhuvudtaget.

Frej Pedersen (Eslöv, 2021-02-13)

#156

Banan skulle klippa det nygjorda elljusspåret mitt itu och ta ifrån oss Stehagsbor ett rekreationsområde som används väldigt mycket av många och inte skulle gå att ersätta.

Arne Thell (Stehag, 2021-02-13)

#162

Jag vill inte ha banan som granne!

Bernt Larsson (Stehag, 2021-02-13)

#165

Förstör för mycket av vår underbara natur.

Maria Andersson (Stehag , 2021-02-13)

#170

Jag skriver under för att jag tycker att Gyaskogen är en fantastisk tillgång, och i själva verket i många fall starkt bidrar till att många bor i byn. Skogen bidrar starkt till möjlighet till rörelse, friluftsliv och rekreation.

Jonatan Axelsson (Stehag, 2021-02-14)

#171

Stehag är ett idylliskt och lugnt område som bör bevaras trivsamt.

Maria Middleton (Bro, 2021-02-14)

#174

Det är synd att Stehag drabbas.

Carolina Falk (Lund, 2021-02-14)

#176

banans skadeverkningar för naturen och de boende i dess närhet ej rimliga och står ej paritet med dess nytta och kostnader

åke olsson (stehag, 2021-02-14)

#179

Skogen er skøn at være i og gå ture i.

Tina Søemod (Tappernøje, 2021-02-14)

#184

Projektet innebär stora negativa konsekvenser under lång tid för många människor. Ett omodernt, klimatvidrigt, mastodontprojekt som inte passar in i den tid vi lever i. Dålig politik helt enkelt. Det behöver stoppas nu!

Marie Brandt (Stehag, 2021-02-14)

#188

För stor inverkan på vårnatur och miljö. Ta hänsyn till vad vi som lever här vill. Eller gör en tunnel under skåne. Så vi kan fortsätta leva och bruka jorden

Louise Frögren (Stehag , 2021-02-14)

#189

Jag är 15 år och bor i Stehag, jag anser att det är väldigt viktigt att vi får ha kvar våran natur i vårat samhälle. Man kommer kanske behöva hyvla ner halva gyaskogen, där nästintill alla stehagsbor har växt upp i den skogen, gått ditt med dagis även skola på promenader, utflykter och bara komma från den jobbiga skolbänken. Även nu när vi bara har iPads i skolan och vi behöver komma ut och få friskluft även röra på sig.

Nu när det är en pandemi och man inte kan åka iväg och t.ex. åka skidor har jag och min familj gått till gyaskogen för att komma ut och röra på sig, då har mina familjemedlemmar märkt att det är många äldre som är ute och går på en slinga, plockar svamp och även är med sina yngre familjemedlemmar som inte är i riskgruppen, ( såklart med avstånd ).

Jag personligen har inte kunnat åka hem till min mormor och morfar på 5 månader, men då har vi träffats i skogen och grillat korv även firat min mormors födelsedag.

Clara Olsson (Stehag, 2021-02-14)

#193

Jag vill bevara byns naturliga skönhet, och friden i vår skog.

Guuled Hassan (Stehag, 2021-02-14)

#196

När det gäller Stehag så kommer dragningen att gå rakt över ett stenåldersgravfält på högsta punkten i Gyaskogen. Detta har jag påtalat till Trafikverket

Lars-Bertil Andersson (Stehag , 2021-02-14)