Rädda Gyaskogen från Höghastighetsbanan!

Gyaskogen är Stehags främsta rekreationsplats och ett av kommunens mest välbesökta naturområden, med vandringsslingor och kommunens enda elljusspår. Skogen utnyttjas av såväl skola och förskolor som idrottsföreningar och är en viktig anledning för många att flytta till och att bo kvar i samhället.

Två av de planerade korridorerna för höghastighetsbanan skär rakt genom Gyaskogen med stora permanenta skador som gör vistelse omöjlig eller obehaglig i större delen av skogen.

Vi vill att kommunens politiker lyssnar på vår röst och förstår skogens värde för oss och för kommunens framtida utveckling. Vi önskar att kommunen ska välja bort de alternativ som går genom Gyaskogen i sitt yttrande till trafikverket.

I ljuset av detta samrådets nya information ser vi att liknande skador också uppkommer på andra platser i andra korridorer och uppmanar Eslövs kommun att belysa dessa stora skador i hela kommunen, med möjligheten att ställa sig offentligt negativ till hela projektet då dessa skador uppenbarligen gör en höghastighetsbana till en katastrof och tragedi för många av kommunens invånare.

Nedan: Karta över höghastighetsalternativ i Gyaskogen enligt Trafikverket.

Hhb_genom_Gyaskogen.png


Stehags intresseförening    Kontakta namninsamlingens skapare