För bättre vård för sexuellt utsatta

Kommentarer

#404

Detta borde högprioriteras!!!

(Göteborg, 2019-03-07)

#405

Jag anser det vara livsviktigt att få rätt hjälp och stöd efter att ha utsatts för övergrepp i vilken form det vara må.

(Ydre, 2019-03-07)

#407

Jag upplever stora brister inom vården när det gäller hjälp och behandling för mig som utsatts för incest i barndomen

(Stockholm, 2019-03-07)

#408

Jag skriver under på grund av att jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med tillgång till rätt vård och bemötande. Det ska vara lika självklart med bra vård efter sexuellt trauma som efter ett benbrott. Man ska inte behöva kämpa eller betala själv för att få den vård man behöver.

(Falun, 2019-03-07)

#409

Det behövs specialistvård för att lindra det lidande det innebär att bära på traumaminnen
Jag har själv fått bra hjälp och önskar att andra får det också

(Huddinge, 2019-03-07)

#411

Jag skriver under för att vården i Sverige idag är extremt undermålig. Den signalerar till oss att vi ska leva med PTSD, depressioner, ångest, illa fungerande relationer, utan sund sexualitet. DET ÄR INTE OKEJ! Vi kan tillfriskna, vi också, med rätt behandlingar!

(Luleå, 2019-03-07)

#412

Jag skriver under pga att jag inte längre söker vård (trots att jag är i stort behov av vård) eftersom ingen någonsin har bemött/haft kompetens om min problematik i vården. Jag går alltid hem och skäms och upplever ett otroligt utanförskap efter läkarbesök. Det närmsta jag kommit gott bemötande var en läkare som en gång sa: ”ta kontroll över din kropp”, något jag kämpat med i hela mitt liv. Kampen går ut över relationer, familj, vänner, arbete, utbildning och min fysiska och psykiska hälsa. Jag studerar nu till sjuksköterska för att kunna hjälpa andra i framtiden, studierna är något som jag måste genomföra och samtidigt är jag rädd och orolig över min hälsa, utmattad och isolerad. Jag bär på mycket sorg, utanförskap, ensamhet och ilska som tar sig uttryck i fysiska sjukdomar. Jag behöver behandling och stöd för att kunna bidra till samhället och andra utsatta, med all min erfarenhet och kompetens!

(Stockholm, 2019-03-07)

#425

Jag skriver under på grund av den här patientgruppen har rätt till specialiserad vård och hjälp att läkas från skador av sexuella övergrepp och incest. Den hjälpen finns inte idag och det är oacceptabelt och fruktansvärt.

(Stockholm, 2019-03-07)

#442

För bättre vård för alla som utsatts för sexuella övergrepp. Vård som såklart ska vara landstingsfinansierad.
Man ska inte behövs betala själv. Det är ovärdigt Sverige att inte tillhandahålla denna vård.

(Stockholm, 2019-03-07)

#446

Jag vet tyvärr av egen erfarenhet hur bristfällig/icke existerande hjälpen är för denna patientgrupp sedan många år tillbaka.

(Stockholm, 2019-03-07)

#447

Jag dagligen träffar människor i mitt arbete (öppenvård) som utsatts för sexuellt våld men som inte fått/kunnat få adekvat vård.

(Västerås , 2019-03-07)

#450

Blev skalv utnyttjad som barn, ämnet står mig väldigt nära hjärtat!

(Stockholm, 2019-03-07)

#459

Jag vill se en förändring, där kvinnor som blir utlastats av sexuellt våld ska få hjälp ich bli sedda av samhället (få gå till psykolog t.ex.)

(Stockholm, 2019-03-08)

#461

Har som barn varit utsatt för sexuella övergrepp. Har inte fått den hjälp som jag behövt från landstinget- inte ens när jag under dom senaste åren när jag blivit fri från missbruk sökt hjälp

(Smedjebacken, 2019-03-08)

#468

Jag får ingen vård inom landstinget för den ptsd jag lider av efter bla en våldtäkt.

(Stockholm , 2019-03-08)

#475

Jag är barnmorska och samtalsterapeut och arbetar på Sexualmedicinskt centrum, SMC -Pilen i Gbg, en mottagning som riktar sig till sexuellt utsatta grupper bla personer med erfarenhet av missbruk, sex mot ersättning, människohandel, sex som självskada mfl. Så gott som alla vi möter har erfarenhet av sexuella övergrepp. Inom ramen för mitt arbete på SMC Pilen leder jag också ett projekt som syftar till att vi önskar starta en öppenvårdsmottagning för personer med erfarenhet av sexuella övergrepp med möjlighet till vård och behandling för alla från 13 år oavsett kön och könsidentitet och oavsett när i tiden övergreppen har skett. Öppenvårdsmottagningen är tänkt att komplettera den vård som finns att få i det akuta skedet efter en våldtäkt/övergrepp för den stora mängd människor som inte söker akut efter övergrepp och framför allt när det gäller traumabehandling. Vi har lämnat ett förslag till politiker i Göteborg (Styrelsen för beställd Primärvård i dec 2017) men ännu inte fått någon feed back. Vi välkomnar alla insatser och initiativ för att förbättra vården för sexuellt utsatta - det finns stora behov av detta! /Med vänliga hälsningar Charlotta von Mentzer

(Göteborg, 2019-03-08)

#477

Stoppa katastrofen

(stockholm, 2019-03-08)

#491

Det Wonsa gör är guld värt o behövs!!! Wonsa borde självklart få sin verksamhet finansierad med skattepengar, kön ska kortas ner och alla som söker hjälp bör få det - utan väntetid och de som jobbar för Wonsa ska självklart få betalt för sin insats. Tack för att ni finns och tack till Gita som har ork o energi att driva detta framåt.

(Lidingö, 2019-03-08)

#494

För att rätten till vård under och efter livets mest utsatta, förnedrande och utlämnande stunder måste vara en självklar prioritering inom en human sjukvård.

(Täby, 2019-03-09)

#497

Jag skriver på pga att jag anser det är av största vikt att människor som utsatts för övergrepp ska ha mycket stöd och hjälp i vården för att rehabilitera sig och kunna leva vidare och ha ett bra liv

(Kristianstad, 2019-03-10)

#498

Det här är viktigt

(Malmö, 2019-03-11)

#501

Så att vi kan få bättre traumavård i Sverige.

(Torna Hällestad , 2019-03-11)

#502

Jag har själv blivit utsatt och vet hur svårt det är få hjälp. Det är på tiden att det blir ändring på det

(Stockholm, 2019-03-11)

#512

Jag försöker resa mig stark ur de svåra upplevelserna jag haft under min barndom och uppväxt.

(Huskvarna, 2019-03-12)

#513

Jag måste få ordentlig hjälp! Har gått i terapi sedan 13 års ålder, och ändå mår jag så här! Kunskapen finns i världen - men ej i Sverige! Inte acceptabelt!
Skriver under för min och alla andras skull❤️

(., 2019-03-12)

#516

Min mamma blev sexuellt utsatt som liten och har mått väldigt dåligt under många år. Hade hjälpen funnits där snabbare så hade hon kunnat bearbeta detta och mått bättre under sina vuxna år.

(Stockholm, 2019-03-12)

#521

Jag har människor i min närvaro som blivit utsatta för incest.

(Växjö, 2019-03-13)

#526

Jag skriver undet då jag har flera släktingar som råkat ut för detta.

(Kåge, 2019-03-23)

#533

Jag skriver under för att det ska vara självklart att personer som utsatts för sexuella övergrepp ska få den absolut bästa vården i ett land som Sverige.

(Ronneby, 2019-04-13)

#535

Jag vill se en förändring gällande behandling efter sexuella övergrepp. Känns som det behövs kunskap, utbildning och medvetenhet om detta för framtiden för att utsatta ska få rätt vård.

(Sorsele, 2019-08-11)

#536

Så många utsatta för Trauman för sexuellt utnyttjande. Mkt mer kunskap om Trauma ptsd och att det vid flertalet Trauman ofta leder till komplex ptsd. Bemötande och förståelse i vården o psykiatrin är mkt bristfällig, felaktiga diagnoser kan förstöra hela livet för de som inte blir förstådda o lyssnade på. Mer inriktning på beh för ptsd o cptsd behöver erkännas som en egen diagnos.

(Askersund, 2019-12-20)