Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Kommentarer

#602

Att jag och mina barn levt med våld i olika former i ca 20år

(Sjöbo, 2019-02-20)

#605

Det är skamligt hur nuvarande lagstiftning och praxis ser ut! Barn behöver skydda från föräldrar som direkt eller indirekt utsätter dem för någon form av våld.

(Stenungsund , 2019-02-20)

#609

Dags att ha barnets bästa i fokus. Det är ingen rättighet att få vårdnad/umgänge med sina barn, det är ett förtjänat privilegium.

(Linköping , 2019-02-20)

#614

För att jag vill att barnens rätt till ett liv utan våld tas på allvar! Att svensk socialtjänst och domstolar lyssnar på barnen, det borde vara självklart!!

(Härslöv, 2019-02-20)

#615

Jag vet vad det handlar om att vara utsatt

(Linköping, 2019-02-20)

#622

Dåliga erfarenheter från domstol som agerat helt felaktigt

(Stockholm, 2019-02-20)

#628

Tycker det är dags att vi börjar lyssna på våra barn. Inget barn ska behöva vara rädd.

(Linköping, 2019-02-20)

#632

Vårt rättsskydd är helt satt ur spel då man kan tvinga barn att vistas hos den föräldern som missahandlar barnen.

(Mora, 2019-02-20)

#636

Jag som man anser att jag ska kunna föregå med gott exempel och vara en förebild för nuvarande och kommande generationer där fysiskt och psykiskt våld mot sin partner och sina barn inte är del av vardagen, samt att i de fall där det är så, så ska de förövade inte behöva lida mer än de redan gjort. Det är en självklarhet att skriva under detta!

(Lidingö , 2019-02-20)

#639

Detta är livsviktigt!

(Luleå , 2019-02-20)

#657

Det måste ske en förändring. Oavsett ålder på barnen så måste vi lyssna på deras ord. I slutändan så är de lika mycket människa som en vuxen, gör barnens röster hörda!

(Oskarshamn , 2019-02-21)

#663

Allt detta borde vara SJÄLVKLART!! Barnets bästa ska alltid komma i första rummet och ett brottsoffer ska inte behöva samarbeta med sin förövare!

(Stockholm, 2019-02-21)

#666

Mina barnbarn har farit illa i 6 år nu, pga en vårdnadstvist och andra saker.

('jukkasjärvi, 2019-02-21)

#668

Barnens rätt till en trygg uppväxt

(Vallentuna, 2019-02-21)

#680

Detta är oerhört viktigt

(Stockholm, 2019-02-21)

#685

Det är barnens bästa som ska gälla! Det pratas mycket om barnperspektiv, men det är bara vackra ord ni gömmer er bak! Detta är inget nytt problem, det har varit så alltför länge att utredare, jurister och politiker blundar för sanningen, att barn tvingas till umgänge med vårdnadshavare, som utsätter barn för övergrepp. I ett land som vill va världens samvete, se till att ordna upp i det egna träsket först.

(Bengtsfors , 2019-02-21)

#690

Barnets perspektiv är det viktigaste.

(Vimmerby , 2019-02-21)

#693

Har själv gått igenom en jobbig skilsmässa.

(Malmö, 2019-02-21)

#699

Barnets rättigheter måste tas tillvara

(Göteborg, 2019-02-21)

#701

Jag har i min direkta närhet bevittnat hur sjukt det är att ett utsatt barn tvingas fortsätta träffa sin förövare pga att föräldrarätten väger tyngre än barnets egen berättelse och skrik efter hjälp.

(Växjö, 2019-02-21)

#706

Jag känner föräldrar som blivit utsatta och anser att systemet/lagen måste förändras!

(Jönköping, 2019-02-21)

#718

Bättre tillämpning av barnkonventionen

(Täby , 2019-02-22)

#720

Jag är mamma

(Kalix , 2019-02-22)

#723

Det är förfärligt hur Sverige behandlar barn

(Smedjebacken , 2019-02-22)

#729

Jag är rädd för hur sammhället ser ut idag, och myndigheter använder sin makt mot oss föräldrar. Har själv blivit misshandlad i 6 årigt äktenskap där barnen bevittnat när jag var nära till döden. Jag hoppas att barnen får stanna hos mig, annars flyr jag landet med dom. Skulle aldrig någonsin lämna de hos den våldsamma pappan, det är mammans värsta mardröm.

(Kungsabcka , 2019-02-22)

#730

I dagsläget är situationen ohållbar och barnens rättigheter tillvaratas inte. De lever helt rättslösa

(Malmö, 2019-02-22)

#735

Alla barn förtjänar trygghet ifrån en våldsam/ missbrukande/utnyttjande förälder

(Västervik, 2019-02-22)

#738

Det är allas gemensamma ansvar att protestera och ta avstånd från alla former av våld. Våra lagar skärps pch vi blir mer och mer upplysta av samhället, ändå pågår detta vansinne bakom stängda dörrar. Dag ut och dag in. Våra barn bevittnar saker som barn aldrig ska behöva se. Vi MÅSTE agera nu!

(Stockholm , 2019-02-22)

#741

För att jag och mina barn hamnade i socialen inkompetenta och blinda ögon ända upp i tingsrätten. Trots år av misshandel och hot rekommenderades pappan fortsatt gemensam vårdnad Och oövervakat umgänge. Trots att det under vårdnadsutredningen förekom allvarliga maktmissbruk från pappans sida gentemot mig och barnen. De gjorde inte ens en grundlig undersökning av pappan och hans småkriminella och våldsamma förflutna och mönster. Anledningen - han bor i Finland. Ändå rekommenderade de att barnet skulle åka fyra dagar i månaden på oövervakat umgänge till pappan i Finland. Det här är socialförvaltningen i Sverige. Igår, idag och imorgon. Gör en förändring!

(Eskilstuna , 2019-02-22)

#750

Man måste lyssna mera på barnen!! Att tvingas på detta vis när man är barn kommer att förfölja en hela livet! Sveket från vuxna!En mamma som skyddar sina barn,mot nåt som kan skada dom! det skall vi väl göra??? Vem ska annars göra det?

(Gotland, 2019-02-23)

#751

Jag är utsatt för olika former av eftervåld och vet vilket helvete det är.

(Stockholm, 2019-02-23)

#755

Att inga barn skall tvingas leva med en förälder som misshandlar. Barn eller mamma. Vare sig fysiskt eller psykiskt.

(Glommersträsk, 2019-02-23)

#756

Lagar MÅSTE ändras för att skydda de drabbade av våldtäkter och misshandel.

(Halmstad , 2019-02-23)

#758

Jag själv varit utsatt och i exakt samma situation samt att jag under alla år som gått pratat med många som känner igen sig. Jag var utsatt 1978 och det är skrämmande att absolut inget har förändrats på 40 år.

(Stockholm, 2019-02-23)

#759

För barnens rätt

(slite , 2019-02-23)

#764

Instämmer helhjärtat! Har själv sett hur man tvingar barn till umgänge med förälder som både misshandlat och förgripit sig på dem. Umgänge bör vara en rättighet för barnet, och inte något som tilldelas de som förverkat sin rätt.

(Stockholm, 2019-02-23)

#767

Oj jag och mina barn är ett praktexempel på hur fel socialkontoret verkligen gör i sina utredningar och ändå är så övertygade att de har rätt!!!!
Idag har de förstått men någon upprättelse för varken barn eller mig har vi inte fått!!
Nu behövs lagändringar så det blir ordning på socialtorpet!!
Tack

(Tranås , 2019-02-23)

#769

Den krassa verklighet som #vibrytertystnaden påvisar gång på gång är inte acceptabel i ett rättssamhälle och inte i enlighet med barnkonventionen. Det föreligger ett systemfel som måste rättas till snarast.

(Uppsala, 2019-02-23)

#772

Vi får inte svika barnen

(Stockholm , 2019-02-23)

#776

Barnens rättigheter

(Vislanda, 2019-02-23)

#780

Drabbad...

(Malung, 2019-02-23)

#785

Jag och barnen (nu vuxna) varit med om att domare i tingsrätten vägrade lyssna på barnen ang en psykiskt misshandlande far.

(Eskilstuna, 2019-02-24)

#786

Att det är en självklarhet i vårat sk demokratiska land, år 2019!!!

(Hammerfest, 2019-02-24)

#790

Att inte lyssna på barn oavsett ålder kan skapa stora psykisk stress för barn. De utvecklas även mentalt, inte bara att de växer och det kan ge en negativ utveckling i barns personlighet. Barn gör hur vuxna gör, inte som de säger.

(Lesjöfors, 2019-02-24)

#793

Detta är förskräckligt att en misshandlande person får vårdnaden.

(Eskilstuna, 2019-02-24)