Sativex på Högkostnadsskydd

Kommentarer

#1

Jag vill ha medicin för rätt pris!

(Göteborg, 2018-09-24)

#4

En medicin ska inte vara en klassfråga

(Själevad, 2018-09-24)

#9

Det är viktigt att sjuka har råd med den medicinen som hjälper dem mest

(Göteborg , 2018-09-24)

#11

Sett på nära håll hur bra den kan hjälpa.

(Kalix, 2018-09-24)

#12

Jag förstår inte varför smärtpatienter ska stå utanför systemet och tvingas köpa smärtstillande olagliga produkter

(Kungsbacka, 2018-09-24)

#15

Jsg Tycker att det är en självklarhet att även den medicinen skall omfattas av högkostnads skyddet!!! Den är viktigare än många många andra mediciner som idag omfattas av högkostnads skyddet!!!Så naturligtvis skall den va på högkostnads skyddet!En självklarhet!!!!

(Örkeljunga, 2018-09-24)

#19

Om tungt beroendeframkallande och bevisat dödliga mediciner som Fentanyl kan subventioneras, verkar det orimligt att relativt säkra alternativ ska vara mycket dyrare.

(Landskrona, 2018-09-24)

#20

Min fru har mycket värk

(Ekeby, 2018-09-24)

#21

Sverige måste vakna nu, det här strider mot allt förnuft OCH mänskliga rättigheter! Få Sativex in under högkostnadsskyddet!
Vanliga människor har inte råd att hämta ut den ända medicinen som hjälper de!
Det är en skandal och en stor skam!

(Järvsö, 2018-09-24)

#24

Jag är sativex patient

(Färgelanda, 2018-09-24)

#39

Pga familj och välmående

(Göteborg, 2018-09-24)

#47

Jag önskar använda denna medicin själv.

(Stockholm , 2018-09-24)

#51

priset är orimligt högt och ingen annan medicin har de positiva effekterna som sativex har på mig.

(göteborg, 2018-09-24)

#52

Sativex räddar liv

(Södertälje , 2018-09-24)

#55

Självklart skall detta ingå i högkostnadsskyddet.

(Frillesås, 2018-09-24)

#57

Jag skriver under för att jag tycker verkligen att sativex bör ingå i högkostnadsskyddet.

(Malmö, 2018-09-24)

#63

Jag skriver under p.g.a. att jag har upplevt hur sjukvården skriver ut narkotikapreparat hejvilt med hemska biverkningar.

(stockholm, 2018-09-24)

#66

Skriver på:
Att man som sjuk överhuvudtaget måste betala för livsviktig medicin eller som i Sveriges fall massor av kemikalier vi svårt sjuka tvingas trycka våra kroppar varje dag, oavsett kostnad är fel tycker jag.
Att man som sjuk inte har möjligheten att få pröva saker som ex, Sativex munhålespray som har färre biverkningar än det man själv tvingas att ta annars dör man, får iaf jag höra, vilket inte fyller min med nått hopp om att få må bättre än jag gör idag.
Alla ska ha rätt som sjuk till ett växtbaserat alternativ som medicin som ex, cannabis preparat.

(Trollhättan, 2018-09-24)

#69

Medicinen ska kunna användas av alla. Även personer som inte har råd.

(Hällefors , 2018-09-24)

#72

Alla måste kunna ha råd att få ut sin medicin, tillräckligt svårt att få läkare att skriva ut den och när de väl har skrivit ut den så sätter de priserna så höga att många kan inte ens hämta ut den.

(Örebro , 2018-09-24)

#80

Anhörig haft Sativex och den fungerar lika bra som opiater och bensodiazepiner fast utan biverkningar

(Lidköping, 2018-09-24)

#81

Alla vi som inte mår bra eller funkar på opiater och traditionella mediciner måste få rättigheten att använda mediciner som faktiskt gör det. Och då utan att det kostar 5000:- eller mer i månaden...

(Enköping , 2018-09-24)

#84

Omprövning så alla får må bra

(Brattmon 23, 2018-09-24)

#85

Jag som fysiskt drabbad man på 52 år undrar varför medicinsk cannabis inte skall subventioneras rent ekonomiskt då många av oss symptomdrabbade knappast önskat våra olika kroniskt handikappade symptom såsom bl.a. neuropatiska smärtor, muskel- och vävnadssmärtor och muskelkramper/spasmer samt POTS-symptom i mitt fall orsakade från mina olika diagnoser... och många av oss har också svårt ekonomiskt tack vare mångåriga sjukskrivningar/förtidspensioneringar med tillhörande låga ersättningar med en kraftigt försämrad privatekonomi som konsekvens.

Varför medicinsk cannabis för både mig och för många andra? Detta med anledning av att jag INTE blir hjälpt av dom adekvata läkemedlen som skrivs ut på recept idag av min neurolog samt är fulla med fysiska biverkningar som belastar mina befintliga symptom orsakade av mina olika medfödda syndrom. :-/

Mina diagnoser sattes, februari 2014, som dåvarande 48-årig man, av min dåvarande neurolog/muskelforskare på Neuromottagningen, USÖ:

Q79.6 - Ehlers-Danlos Syndrom, hypermobilitetstypen (hEDS)
G90. - Postural Ortostatisk Takykardi Syndrom (POTS)
R25.1 - Tremor, ospecificerad
R25.2 - Kramp och spasm
R25.3 - Fascikulationer
M24 - Subluxationer i (alla) leder
M79.7 - Fibromyalgi (muskel- och vävnadssmärta i mitt fall)
M79.2 - Neuralgi, nervsmärta, neuropatisk smärta
R49.0 - Spasmodisk dysfoni (i mitt fall orsakar den kraftig röstutmattning/röstuttröttning efter några sekunders tal och därmed tvingas jag nästan till ofrivillig stumhet som resultat)

Och alla dessa symptom orsakade av mina genetiskt medfödda syndrom i kombination med min alltmer tilltagande ålder leder till mitt elrullstolsberoende i min vardag samt annan vardaglig begränsning och handikappat boende som även sedan februari 2015 lett till min långtidssjukskrivning och förestående förtidspensionering då mina medfödda syndrom inte kan lindras eller botas med dagens medicinska teknik - lika lite som man kan "bota" någon med genetiskt medfödd Downs syndrom, d.v.s. man kan inte BOTA någon som har en/flera genetiskt medfödda SYNDROM.

Jag vet av tidigare personligt bruk av cannabis att den hjälper att lindra mina nuvarande symptom UTAN några fysiska biverkningar.

Och det är därför jag skriver under tack vare att jag inte längre vill längre pumpa min kropp full med syntetiska läkemedel fulla med biverkningar efter mitt mångåriga bruk av dessa för att kunna lindra mina handikappande symptom orsakade av mina olika genetiska medfödda syndrom

Jag vill och kräver att få ta del av dom plantbaserade läkemedel, som medicinsk cannabis i mitt fall, då denna 1-åriga örtväxten cannabis inte har ett enda historiskt DOKUMENTERAT ÖVERDOSBASERAT dödsfall i hela världen fram till dags datum - däremot finns det givetvis flera dödsfall i världen där den avlidne ifråga har haft halter av cannabinoider, men som inte har varit den överdosbaserade dödsorsaken punkt!

Forskningen kring cannabis dödlighet (samt hur mycket som krävs för att ens kunna uppnå en teoretisk dödlig dos) samt dess toxicitet (giftighet) säger bl.a. att den icke-dödliga dosen, vid ett och samma tillfälle, ligger på ca 1,28 kg för en person på ca 70 kg (vilket blir omvandlat till 0,02 gram per kilo kroppsvikt) enligt rapporten "The Report of the National Commission on Marihuana and Drug Abuse: Acute Effects of Marihuana":
http://druglibrary.net/schaffer/Library/studies/nc/nc1e.htm

Ps, i mitt fall krävs det minst 2,28 kg cannabis med min kroppsvikt på 114 kg... och med ett gatupris á 120 SEK/gram så skulle det för mig kosta hela 273 600 SEK (0,02 g x 114 kg = 2 280 g x 120 SEK) för att kunna ta livet av mig med cannabis vid ett och samma tidsrymd på maximalt 15 minuter - och därmed ett riktigt dyrt självmord i mitt fall också!

LITE OFFICIELL STATISTIK FÖR 2016 GÄLLANDE LÄKEMEDEL OCH NARKOTISKA LÄKEMEDEL SLÄPPT AV SOCIALSTYRELSEN OCH LÄKEMEDELSVERKET
För 2016 inträffade 910 dödsfall i Sverige orsakade av läkemedel och narkotikabaserade läkemedel (såsom ex.vis opioiderna fentanyl, tramadol och buprenorfin. Och även såsom bensodiazepiner såsom ex.vis Sobril, Stesolid, Mogadon, Temesta och Rohypnol och andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel):
Källa: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20670/2017-9-12.pdf

Under 2016 behövde 4 197 stycken personer i Sverige uppsöka sjukvård eller behövde sjukvård p.g.a. biverkningar/förgiftningar av totalt 8 465 inrapporterade biverkningar orsakade av läkemedel och narkotiska läkemedel!

Ganska intressant att närmare hälften (49,6%) av alla rapporterade biverkningar (hur stor kan även det s.k. mörkertalet vara undrar jag?) fick alltså uppsöka sjukvård p.g.a. biverkningar av läkemedel - det som allmänheten tror man skall bli frisk av eller för att lindra sina symptom!

Finns på sidan 7 i denna "Årsrapport för biverkningar 2016" som finns att ladda hem via:
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Lakemedelsverket-Viktigt-att-biverkningsrapportera-/

Jag undrar hur många av alla människor som verkligen LÄSER bipacksedlarna som alltid finns bifogade med sina läkemedel och narkotikabaserade läkemedel verkligen tar del av dom rapporterade biverkningarna som kan inträffa för dennes respektive läkemedel?!?

Mer fördjupad information om cannabinoider som finns i cannabisplantan, dock ej alla ca 113 stycken som forskningen har upptäckt hittills, fler upptäcks allteftersom:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid

Mer fördjupad information om endocannabinoider (som kroppen själv producerar):
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid#Endocannabinoids

Mer fördjupad information om endocannabinoida systemet som finns i människokroppen som jobbar i symbios med cannabinoider:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoida_systemet

Det finns över 23 000 sökträffar när man söker "cannabinoid" i amerikanska statens forskningsdatabas PubMed när det gäller dom kliniska forskningsresultaten kring cannabinoider:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cannabinoid

Det finns över 4 000 sökträffar när man söker "endocannabinoid system" i amerikanska statens forskningsdatabas PubMed när det gäller dom kliniska forskningsresultaten kring både endocannabinoida systemet och endocannabinoider:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=endocannabinoid+system

(ÖREBRO, 2018-09-24)

#90

Det är självklart för mig att de som är i behov av smärtlindring ska få det! Handlar ju inte om att få något rus, bara att klara av dagen utan alltför svåra smärtor.

(Kiruna, 2018-09-24)

#91

allas rätt att välja sin vård!

(Klippan, 2018-09-24)

#93

Jag själv lider av extrema nervsmärtor i huvud och nacke. Vi alla med extrema smärtor måste få chansen till ett värdigt liv inom rimliga ekonomiska ramar.

(Luleå, 2018-09-24)

#94

Att jag är tillskriven sativex och blivit mkt bättre i min rygmärgskada men har inte råd att köpa det

(Borlänge, 2018-09-24)

#95

Jag har cancer o vill ha tillgång till denna medicin vid behov

(Göteborg, 2018-09-24)

#97

Jag behöver det men lever på socialbidrag pga sjukdom.

(Hjo, 2018-09-24)

#100

Allas rätt till att ha råd med en alternativ fungerande medicinering

(Angered, 2018-09-24)

#103

Jag har svår fibromyalgi med mycket smärta.

(Lund, 2018-09-24)

#105

Drömmer själv om att leva utan smärta och utan rullstol

(Uddevalla, 2018-09-25)

#113

Det är ett bevisligen fungerande läkemedel som liksom andra läkemedel mot kramp och värk inte bör ruinera en!

(Trollhättan, 2018-09-25)

#116

Jag ordinerad Sativex, har inte råd att hämta ut min medicin, Fk nekar oxå.
Vad håller de på med för dumheter egentligen!

(Sollefteå, 2018-09-25)

#117

Jag betalar 4750kr i månaden för att få vara smärtfri. Det är inte ok när man är under högkostnadsskyddet för dom som KAN använda sig av morfin. Jag är dock överkänslig och har inte den möjligheten och behöver sativex.

(Täby, 2018-09-25)

#121

Äckelbolagen bör väl ha gjort sig en rejäl hacka redan, på svårt SJUKA människor!?

(Uppsala , 2018-09-25)

#122

Alla ska ha råd med den medicin dom behöver!

(Junsele, 2018-09-25)

#123

Jag har vänner som fått god hjälp av Sativex. Den enda nackdelen tycks vara omvärldens oförstående attityd - och att det inte går på högkostnadsskyddet.

Jämfört med olika morfinpreparat (som ju är accepterade) förefaller Sativex både mildare och mer effektivt.

(Näsåker, 2018-09-25)

#124

att jag har en man och en dotter som har svår smärta sen många år

(ljungbyhed, 2018-09-25)

#131

För att det är det enda rätta.

(BOXHOLM, 2018-09-25)

#136

Jag själv brukar Sativex och Vem fan har råd med detta?! Helt jävla sjukt!

(Nossebro, 2018-09-26)

#137

Jag tycker de är omänskligt att ta så mkt betalt för något läkemedel.

(Skövde, 2018-09-26)

#143

Det är dags att låta oss som behöver medicinen få tillgång till detta utan att behöva gå i personlig konkurs samt minska på alla tabletter som ger mer biverkningar och skador än naturliga mediciner

(Kalmar, 2018-09-26)

#147

Det är en SJÄLVKLARHET att smärtlindring skall ingå i högkostnadsdkyddet. Person som har så svåra smärtor har dessutom oftast sjukpening eller sjukersättningen så summan för Sativex kan vara oöverstiglig

(Hallstavik , 2018-09-26)

#149

Medicinsk Cannabis bör legaliseras...

(Strängnäs, 2018-09-26)

#151

Fruktansvärt överpris! Skärpning!

(Varberg, 2018-09-26)

#158

Människor har inte råd att betala flera tusen för att inte ha ont eller bli friskare. Det finns dom som lever på samma summa som denna medicin kostar..

(Norrköping , 2018-09-26)

#159

Medlet gör under och är en naturmedicin

(Hästveda, 2018-09-26)

#162

Legalisera och normalisera!

(Karlskoga, 2018-09-26)

#164

Alla läkemedel borde finnas under högkostnadsskydd!

(Skövde , 2018-09-26)

#167

Ja men de e ju de enda vettiga alternativet, varför inte samma för alla mediciner lixom

(Helsingborg, 2018-09-26)

#173

Jag anser att detta bör vara en självklarhet.

(Norrköping, 2018-09-26)

#174

medicin ska vara tillgängligt för alla!

(göteborg, 2018-09-26)

#178

För jag anser att man har rätt till medicin vilken sjukdom man än kan råkas drabbas av

(Broby, 2018-09-26)

#182

Jag behöver sativex men har i dagsläget aldrig eller sällan råd att lösa ut den

(Åsele, 2018-09-26)

#187

Jag är nu helt utan smärtlindring pga att jag inte har råd att hämta ut min sativex. Jag skulle lätt kunna få så många andra preparat, som verkligen är narkotiska, till skillnad från sativex, som inte har någon rusverkan alls.

(Uppsala, 2018-09-26)

#190

Cannabis bör legaliseras och ska få anvöndas av behövande människor. Men i vårat trångsynta land så får man kompromissa och acceptera det faktum att deras kemiskt framställda Cannabis är den ända medecinen jag kan avända som substitut. Men då är den så dyr att man inte ens har råd med de. Om man ens får tillåtelse till de. Man får väl anses som kriminell och känna sig utstött för resten av livet som det ser ut...Förjävligt!

(Jönköping , 2018-09-26)

#194

Varit sjuk i leukemi och sativex är det enda som hjälpt min aptit (förlora den iom cancerbehandlingen) och diverse smärtor. Håller tummarna detta går igenom

(Löddeköpinge, 2018-09-26)

#195

Mänskliga rättigheter

(Malmö, 2018-09-26)

#196

För att den fungerar mot min adhd och ångest

(Öckerö , 2018-09-26)

#199

Vi bor faktiskt i Sverige, där vi har högkostnadsskydd.. Detta är ett läkemedel som kan underlätta människors liv, människor som lever i konstant smärta..

(Borås, 2018-09-26)