Rädda Riksby koloniområde - Låt kolonierna leva!

Kommentarer

#801

Stockholm Stad har under den föregående mandatperioden helt bortsett från sina medborgares plats och förankring i sina bostadsmiljöer och offentliga platser. Från Nobelmuseet, Kungsträdgården och otaliga projekt som äter sig in i stockholmarnas dagliga liv och förankring.
Ohederliga argument så som att ställa olika grupper mot varandra och vika sig för mycket starka lobbyister och markexploatörer. S, M och C ligger bakom de flesta av dessa beslut. Det är dags för ett invånarupprop mot detta fula spel som på intet sätt gagnar invånarna.

Lotta Malmenfelt (Bromma, 2018-10-02)

#805

Oerhört viktigt att låta gammal kultur och gamla grönområden förbli intakta. Ett kortsiktigt politiskt tänkande får inte förstöra värden för alltid.

Carl Johan Schlyter (Bromma, 2018-10-03)

#806

Jag vill ha kolonierna kvar. Inte någon nybyggnation mer ibland Brommas genuint fina område. Nu räcker det.

Ulla Svensk (Solna, 2018-10-03)

#808

Koloniområdena är inte något som bara gynnar de som har en liten stuga och odlar där. Jag promenerar genom koloniområdet varje dag året om och det är fantastiskt! Detta är något som alla kan njuta av, därför är det viktigt att se koloniområdena i Bromma som något som alla brommabor har glädje av.

Charlotta Cortes (Bromma, 2018-10-06)

#810

Jag tycker ALLA koloniområden i Storstockholm måste få vara kvar! Även Riksby koloniområde då så klart!

Lena Nordkvist (Storvik, 2018-10-06)

#812

Behåll vårt vackra Bromma intakt.
Det är historiskt och vi behöver blandad bebyggelse.

Ann-charlotte Kirchner (Stockholm, 2018-10-09)

#819

Bor i närheten. Bra promenadområde.

Ingvar Kohlström (Bromma, 2018-11-27)

#820

Ser koloniverksamheten som hälsovård! Kolonilotter är bra för folkhälsan! Kolonister bör få ökad moralisk stöd!

Laszlo Donat (Stockholm, 2018-12-04)

#821

Området speglar en viktig del av det svenska folkhemmets framväxt och har ett stort kulturhistoriskt värde. Området har stora naturvärden som är viktiga inte bara för kolonisterna utan minst lika mycket för kring oense.

Sten Lundqvist (Bromma, 2018-12-11)

#822

Rör inte kolonierna! Bygg utåt och ygg ut kollektivttafik och service

Lens Renman (Stockholm, 2018-12-11)

#830

Det är viktigt att ha en natur lunga för stads områden inte bara betong och asfalt.

Bengt-Åke Fri (Kungsängen, 2019-04-12)

#837

Det är en oas där jag ofta strosar omkring & njuter av lugnet. Så många vackra trädgårdar!

Madeleine Berglöf (Spånga, 2019-06-11)

#839

Den underbart vackra kolonin måste bevaras.

Maria Sandström (Järfälla , 2019-06-26)

#840

Riksbykoloni är klassisk och måste bevaras. Naturan mår bra av alla blommor mm.

Fiona Erixon (Vällingby, 2019-06-26)

#841

Beslutfattarna måste tänka om ett varv till så att inte Stockholms alla miljöer blir helt likriktade. Folk måste få utrymmen att leva på, inte bara bo! Beslut som fattas nu går inte att ångra:

Anna Svahlstedt (Stockholm, 2019-06-26)

#842

Osedvanligt dumt och ogenomtänkt förslag av tjänstemännen. Hur kan man få jobba kvar efter ett sådant förslag. Ett sånt ingrepp i stadens parkområde/grönområde som är till glädje för så många och inte bara de som har en kolonistuga

Bo Holmqvist (Stockholm, 2019-06-27)

#843

Detta är ett kulturarv.

Magdalena M Kuhl (Solna , 2019-06-27)

#845

Jag vill att större hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse o skalor/ höjder ska anpassas i första ledet. Sen vill jag att alla koloniområden runt flygplatsen fredas från annan trafik än fotgängare och cyklister. Att bevara befintlig odlad grönska och vårt kulturarv i form av koloniområden är också viktigt

Carina Aginger (Sundbyberg, 2019-07-03)

#849

Oaser som detta behöver finnas kvar för människors bästa

Hanna Wihlborn (Solna, 2019-09-10)

#850

Det finns andra större värden i att behålla området som det är.

Linda Ahl (Karlstad, 2019-10-12)

#853

Viktigt med grönområde och Rinkeby är ettgammalt o genuint många fina hus som måste bevaras . Och rekreation för många som promenerar och ser dem blomstrande trädgårdarna

pia Petersen (Stockholm, 2020-01-28)

#857

Koloniägare

Jenny Bringler (Stockholm , 2020-01-28)

#858

Behöver gröna lungor

Gert Ackdred (Stockholm, 2020-01-28)

#862

Att koloniområden är en lunga i staden! Och vackert!

Inga-Britt Lindberg (Stockholm, 2020-01-28)

#863

Det är viktigt att bevara grönskan i stockholm

Christian Berling (Solna, 2020-01-29)

#864

Vi behöver ha kvar området därför att det är en oas för oss!.här finns lugnet som inte finns i storstaden!!!förstör inte detta!!!

Kerstin Linden pettigrew (Stockholm, 2020-01-29)

#865

Min vän har stuga i området och det är en oas mitt i stan.

Veronika Hällbom (Västerås , 2020-01-29)

#866

Bevara våra oaser där vi kan odla våra grönsaker!
Också där mäniskor kan promenera o ta del av det fina områden som kolloniområden bjuder på!

Anette Jönsson (Bromma , 2020-01-29)

#872

En stad behöver bestå av både ny samhällsutveckling och kulturhistoriska platser. Riksby är värdefullt på många olika sätt för många människor.

Jenny Nilzon (Stockholm, 2020-03-02)

#873

Det är viktigt att behålla den långa traditionen med kolonilotter samt det är många som inte har råd med landställe och då kan detta vara en oas i verkligheten där man kan koppla av och ha sin trädgård att odla blommor, frukt och bär.

Marie Sörensen (Stockholm, 2020-04-17)

#875

VILL HA KVAR VÅRA FINA KOLONITRÄDGÅRDAR I STOCKHOLM

Soufia Guizani (bromma, 2020-06-04)

#882

Riksby Koloniförening har ett stort kulturhistoriskt värde och bör därför bevaras.

Stefan Biel

Stefan Biel (Stockholm, 2021-01-30)

#884

Riksby koloniområde är av stort kulturellt värde, som måste bevaras!

Kalle Flygar (Viksjö, 2021-05-20)

#886

Staden behöver oaser som denna för många att komma till. Även om jag inte äger någon lott är det skönt roligt och så lugnande att ströva omkring i området.

Kerstin Lasu (Stockholm, 2021-05-24)

#887

Koloniområden är ett historiskt kulturarv vars betydelse för kunskap om odling och växter, rekreationsmöjligheter och dess skönhet är ovärderlig

Sirpa Rätteli (Stockholm , 2021-06-04)

#888

Koloniträdgårdar ger en enorm lycka även till oss som inte äger en. Ingen park kan leva upp till den mängd vackra trädgårdar som finns här att beskåda. Det är en lycka att få vandra omkring där under stora delar av året

Camilla Spegel (Vällingby, 2021-06-17)

#891

Det behövs grönområden där man kan umgås med både folk och fjärilar. Tänk på betydelsen av pollinering.

ulla Lidman (Solna, 2021-11-17)

#892

Jag tycker koloniverksamhet är viktig för stadens medborgare.

Madelin Ahnlund (Stockholm, 2021-12-29)

#894

Som byggdes på 30-talet. Var där för första gången idag. Så fina stugor. Låt dom vara. Bevara det som är fint . Önskar mig själv en sådan.

Anne Jensen (Sthlm, 2022-03-06)

#900

Det är en oas för Stockholm och de som bor där.

Ann Söderberg Margaritidi (Stockholm, 2023-01-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...