Rädda Riksby koloniområde - Låt kolonierna leva!

 Äpplen_(2)2.jpg

 

Rädda Riksby koloniområde – Låt kolonierna leva!                                    

Namninsamling

Vi behöver ditt stöd för att rädda Riksby koloniområde från de byggplaner Stockholms stad har för Norra Riksby. Kommunens tjänstemän arbetar just nu med den juridiskt bindande detaljplanen för den nya stadsdelen Norra Riksby. Den är baserad på programförslaget från 2016/2017 (se Stockholms stad Diarienr 2010-20840), vilket ej tog hänsyn till viktiga gröna miljöer, miljöer som är en förutsättning för ett hållbart stadsbyggande. Under hösten 2018 kommer stadens byggnadsnämnd att fatta beslut om detaljplanen. Det är viktigt att man i detaljplanen tar hänsyn till koloniområdets förutsättningar, så att exploateringen inte kraftigt försämrar möjligheterna att bevara koloniområdet och på bästa sätt tar tillvara dess unika värden.

Riksby koloniområde stadsplanerades på 1930-talet. Här finns arkitektritade kolonistugor och arkitektplanerade trädgårdar. Området är klassat som en kulturhistoriskt värdefull miljö enligt Stockholms stadsmuseum.

Idag vet man att begreppet hållbar stadsutveckling är ett modeord som lätt missbrukas. Behovet av grönskande städer är en förutsättning för att hantera konsekvenser av klimatförändringen och av förtätade stadsmiljöer. Efter sommarens långa värmebölja, har miljöfrågan ytterligare aktualiserats och blivit en viktig politisk fråga inför det stundande valet. 

Vi kolonister är viktiga i det fortsatta klimatarbetet:

  • Vårt fokus som kolonister är att odla och bevara viktiga grödor och ta hand om det kulturarv vi har fått att förvalta, såväl gamla svenska fruktträd som rabattväxter som knappt finns att köpa idag.
  • Våra trädgårdar föder en mångfald av insekter, vilket i det stora perspektivet är en förutsättning för hela vår mänsklighets överlevnad.
  • Ovan innebär att vårt återkommande förslag till stadsbyggnadsnämnden har varit att Riksby koloniområde ska bevaras i sin helhet och ingå som ett naturligt grönt rekreationsområde, för oss som bor och lever i och runt Bromma.   

Var med i vår namninsamling för att rädda Riksby koloniområde!

Skriv under på att du vill vara med och rädda vår koloni. Riksby koloniområde är ett viktigt grönområde för oss som odlar och tar hand om ett kulturarv från 1930-talet, men också ett populärt rekreationsområde, under hela året, för dig som bor i Bromma. Vi behöver din hjälp och det brådskar! Är vi många, många så måste Stockholms stad lyssna på oss!

På förhand tack för ditt engagemang i vår sak!

Hälsar
Arbetsgruppen för Rädda Riksby koloniområde

Läs mer om vårt koloniområde: http://riksbykoloni.se/