Låt Marwa stanna i Sverige!

Kommentarer

#802

det är helt ologiskt, känslokallt och omänskligt att ta en liten flicka från sin mor och övrig familj och skicka henne till...vad...i alla fall en sämre framtid

(Aten, 2017-01-16)

#805

Inte mäskligt att skicka tillbaka henne under det omständigheter ni har skrivit om.

(Åmmeberg, 2017-01-16)

#806

Det är sjukt att separera en 9-årig flicka från sin familj.

(Malmö, 2017-01-16)

#810

Beslutet är omänskligt och strider mot alla grundläggande mänskliga rättigheter. Barnkonventionen bland annat. Alla orimliga beslut måste kunna omprövas. Ibland blir det fel och då kan en erkänna det och göra om så att det blir rätt.

(Stockholm, 2017-01-16)

#811

Det finns gränser för hur människor kan behandlas!! Var finns barnets rättigheter? Vad säger barnkonventionen om detta??

(Killeberg , 2017-01-16)

#813

Barns välbefinnande är viktigare än frånvarande föräldrars eventuella önskemål!

(Göteborg, 2017-01-16)

#818

Jag skriver under pga att inget barn ska vara utan sin mamma

(Göteborg, 2017-01-16)

#828

Det är Sveriges plikt att stå upp för Barns Rättigheter och trygghet för de barn som befinner sig i Sverige. Det är ett barn det handlar. Hon har aldrig träffat sin far, som av någon underlig anledning har vårdnaden om flickan. Ingen vet vart fader är eller om han lever. Flickans morföräldrar är sjuka och står utan hem.
Visa barmhärtighet med detta barn! Låt henne stanna hos oss här i Sverige! Jag ber er av hela mitt hjärta!

(Karlstad, 2017-01-16)

#829

Det är orimligt, känslokallt och helt emot Sverige som land att utvisa ett litet barn!!

(Hedemora, 2017-01-16)

#836

Att alla individer har rätt att få känna sig välkomna och inget barn skall behöva skickas som.en produkt.

(Södertälje , 2017-01-16)

#838

Detta är horribelt! Hur kan man ens komma på tanken att utvisa henne??!!

(Stockholm, 2017-01-16)

#839

Jag tycker det är för jävligt att ett barn ska utvisas ifrån vårt land. Ett land som hon har kommit till. Hon går i skolan här. Hennes familj bor här!

(Ödeshög, 2017-01-16)

#841

Det här är rent förskräckligt.....skilja ett oskyldigt barn från sin familj. Det finns så många som begår hemska brott men som får stanna i Sverige. Skicka tillbaka dem.o ge plats åt dem som förtjänar det.

(Ödeshög, 2017-01-16)

#843

Att utvisa flickan vore att med berått mod skada henne!

(Skellefteå, 2017-01-16)

#855

Barn är viktigare än regler! Ödeshög är bra plats att växa upp i!

(Ödeshög, 2017-01-16)

#858

Marwa ska leva tillsammans med sin familj, mamma och syskon. Hon är redan i Sverige, läser svenska, går i svensk skola, har vänner och släktingar här. I Marocko blir hon helt ensam.

(Malmö, 2017-01-16)

#864

Jag skriver under för att det är helt fruktansvärt inhumant att skicka tillbaka ett litet BARN när hela hennes familj stannar i ett annat land.

(Täby , 2017-01-16)

#867

Jag skriver under på detta då jag tycker det går emot Sveriges barnkonvention att Marwa ska tvingas lämna sin familj, sin trygghet för o resa till ett land där hon inte har något alls. Man vet inte vart pappan är eller om han ens finns vid liv. Vart är medmänskligheten i detta?!

(Ödeshög, 2017-01-16)

#868

För att detta strider mot barnkonventionen. För att Marwa har rätt till sin familj.

(Ödeshög, 2017-01-16)

#869

Jag tycker att alla barn har rätt att leva och har tryghet.
Jag är Marwas sida.

(Borås, 2017-01-16)

#872

Det är skandal! Man kan inte utvisa flickan!

(Karlstad, 2017-01-16)

#873

Tänk om det hade varit dit barn?

(Lindesberg, 2017-01-16)

#879

Jag blir så arg...flickan har skapat en trygghet i Sverige med sin mamma och mår bra och det ska väl väga tungt i en barnfråga?! Så går tingsrätten efter för svenska barn så vad är problemet...låt flickan stanna!!!

(Vännäs, 2017-01-16)

#883

Jag tycker det är djupt beklagligt och enormt felaktigt att Sverige inte följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter när det gäller det här 9-åriga barnet!!!!

(Göteborg, 2017-01-16)

#894

Det är omänskligt att skilja ett barn från sin mamma och skicka henne till en oviss framtid.

(Hammarö , 2017-01-16)

#898

Jag vill att hon ska få stanna i Sverige!

(Mariestad, 2017-01-16)

#902

Barnkonventionen som vi ratificerat i Sverige måste gälla!

(Grillby, 2017-01-16)

#909

detta är fel!

(göteborg, 2017-01-16)

#911

Anständighet i beslutsfattande kostar ingenting, men ger dubbel karma tillbaks.

(Stockholm, 2017-01-16)

#912

Marwa har rätt att få vara med sin familj och växa upp i trygghet!

(Ödeshög, 2017-01-16)

#913

Det är Orättvist om hon blir skicka till Marocko hon behöver sin mamma och syskon. Kärlek och allt mitt stöd till lilla flickan

(Göteborg , 2017-01-16)

#921

Dotter o mor måste va tillsammans för att främja tryggheten

(Trollhättan, 2017-01-16)

#928

Det är inhumant, orimligt och mot allt förnuft - och borde vara mot svensk lagstiftning också - att utvisa Marwa!

(Tomter, 2017-01-16)

#930

Detta är vansinne!

(Töreboda, 2017-01-16)

#932

Jag tror på att det finns möjligheter att hjälpa flickan o hennes familj på detta sätt!

(Arvika, 2017-01-16)

#934

Jag har medkänsla

(Malmö, 2017-01-16)

#935

Inte klokt att man utvisar en liten flicka när faktiskt hennes mamma är här!

(Tranås, 2017-01-16)

#937

Detta är horribelt! Att utvisa ett minderårig barn, från sin familj med biologisk mamma för att en pappa som aldrig varit närvarande i hennes liv, inte skrivit under några papper. Morföräldrarna som senast tagit hand om flickan, mammans föräldrar! är inte längre i ålder att orka ta emot, eller har hälsan att ta emot, samt bor inte heller kvar! Inget blir detsamma för flickan!!! Till vems glädje?
Varför? Och vad kommer att hända henne på vägen tillbaka????
Tänk vad hon kommer att tillföra Sveriges framtid då hon kommer att känna sig trygg och efterlängtad här! Hon vill så mycket och så gärna!!! Ge flickebarnet ett liv, en trygghet och en framtid i ett så säkert samhälle som möjligt!!!

(Malmö, 2017-01-16)

#940

Jag är både dotter och mamma- jag vill att flickebarnet ska få växa upp med din mamma!

(Alsen, 2017-01-16)

#944

Migrationsverkets beslut är ett omänskligt och orimligt beslut som strider mot FNs barnkonvention och dessutom mot all moral och allt sunt förnuft.

(Ellos, 2017-01-16)

#948

Tillsammans kan vi göra skillnad. Ett barn har rätt att få vara barn, det är både mitt och samhällets ansvar att se till att varenda unge ska vara glad. Att skicka tillbaka henne som hon vore ett paket? Det är sjukt. Tack!

(Göteborg , 2017-01-16)

#952

Alla barn förtjänar att vara barn därmed få en trygg miljö med den förälder barnet är uppvuxen med!! Man särar inte på barn och föräldrar.

(Helsingborg , 2017-01-16)

#955

Inte rimligt att skilja dottern från sin mamma

(Hässleholm, 2017-01-16)

#965

Låt Marwa stanna i Sverige!

(Malmö, 2017-01-16)

#971

Detta beslut måste ändras. Det är helt galet att utvisa en nioåring!!!

(Älgnäs, 2017-01-16)

#973

Detta känns fullständigt vansinnigt fel, därför skriver jag på! Klart hon ska få vara med den enda familj hon har, när hon dessutom börjat anpassa sig här.

(Boxholm, 2017-01-16)

#976

Att utvisa Marwa kan inte vara förenligt med barnkonventionen och verkligen inte för hennes bästa.

(Falun, 2017-01-16)

#978

Att en liten flicka behöver va med sin familj speciellt sin mamma.

(Hässleholm, 2017-01-16)

#984

Ur led är tiden ...

(Stockholm , 2017-01-16)

#991

Barnkonvention

(Skellefteå, 2017-01-16)

#997

Att deta är helt fel.

(Stockholm, 2017-01-16)