De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

RÄDDA BYSKOLAN OCH LÄRARBOSTADEN I STAVSNÄS BY

NAMNINSAMLING: RÄDDA BYSKOLAN OCH LÄRARBOSTADEN I STAVSNÄS BY  FRÅN ATT SÄLJAS SOM PRIVATBOSTAD! Tomten för den nedlagda byskolan i Stavsnäs By - med sina 2 byggnader – ligger just nu som ett planärende på Värmdö Kommun. D.v.s kommunen ska besluta vad som ska hända med ”skolbyggnaden” och ”lärarbostaden”. Det förslag till ändring av detaljplan som kommunen f.n. lagt, syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten, där både Skolbyggnaden och Lärarbostaden ska märkas med BC1 vilket innebä

Skapad: 2017-12-08

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 333 318
7 dagar 90 87

Stoppa det planerade bygget av höghus vid Amaryllisparken!

Vi i Lindalen kräver att planerna på bygget av ett höghus vid Amaryllisparken, mitt i ett villaområde inte skall få genomföras! Den dialog och de detaljplaner rörande det tänkta bygget som Tyresö kommun påstår att vi i Lindalen fått ta del av stämmer inte. Så sent som årsskiftet 2017-2018 kontrollerades vad som var tänkt för området, då fanns inga planer på att bygga. Parken fyller sin funktion för både boulspelare, hundägare och barnen i område och bör därför bevaras. Vad man istället skulle k

Skapad: 2020-11-17

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 362 361
7 dagar 84 84

Stoppa utvisningen av Sorayas pappa

Hjälp oss att få min sambo/pappan till min dotter som bara är någon månad gammal att få stanna hos oss i Sverige. Soraya ska inte behöva växa upp utan sin pappa när hon har en pappa som gör allt för att få vara en del av hennes liv. Varför splittra en problemfri familj full av kärlek?  Migrationsverket försöker i detta nu att utvisa min pojkvän/sambo/pappan till min dotter, varför? De tycker inte att det är för vår dotters bästa att han stannar med oss i Sverige pga att han inte kan styrka sin i

Skapad: 2021-02-10

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 3092 3038
7 dagar 81 81

Politikerutfrågning i TV "Tala till oss pensionärer, inte om oss"

Politikerutfrågning i TV "Tala till oss pensionärer, inte om oss" https://www.facebook.com/60plusare/ https://www.youtube.com Vi kräver av våra styrande och SVT att bli sedda och hörda! Se oss! Hör oss!  Möt oss pensionärer i en öppen debatt/utfrågning i TV. I en debatt där partiledarna för de 8 regeringspartierna möter oss pensionärer och ger svar på våra äldrefrågor inför valet 2022. Äldrefrågorna är många och vi anser det är av ”största vikt att få fakta” om de olika partiernas politik för at

Skapad: 2021-01-22

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 113 110
7 dagar 78 76

Bevara Alléskolan i Kungsbacka

Detta är en namninsamling som har som mål att få politikerna i Kungsbacka kommun att inse att många invånare i vår stad vill att Alléskolan ska få vara kvar.  Namninsamling syftar till att Alléskolan ska bevaras och restaureras, och användas på ett sätt som gagnar Kungsbacka och dess invånare.  För många människor finns det ett stort värde i att bevara och restaurera gamla byggnader istället för att riva och bygga nytt. Denna byggnad är dessutom i gott skick enligt en besiktning som nyligen gjor

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 345 344
7 dagar 68 68

För Ali Dawran's rättvisa i ärendet hos Migrationsverket

Vi som har Bastuträsk Järnvägsstation anställde 20180801 en kille som var utvisningshotad. Har nu kämpat med honom sedan dess mot migrationsverket. Skickar några bilder på hans historia. Migrationsverket har, redan från början motarbetat honom! Ali har hela sin biologiska familj här i Norsjö kommun, (9 st) gjort DNA-test som bundit ihop alla!  Alla utom Ali har uppehållstillstånd!!  Varit totalt ärlig mot allt och alla!  Ali är mycket socialt anpassad till Sverige, kan språket mycket bra! Fått f

Skapad: 2021-01-28

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 678 669
7 dagar 69 67

Vi som vill ställa regeringen till svars för Corona-hanteringen

  1.       Regeringen bryter mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och smittskyddslagen genom att ha tillåtit/tillåter en omfattande smittspridning i Sverige. Detta framgår av regeringens egen formulering på regeringens hemsida, där det står att ” Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt”. Det framgår även tydligt genom att man hållit skolor öppna, inte iakttag

Skapad: 2021-02-09

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 588 553
7 dagar 57 53

RAKA LUDWIGS HÅR

Hej! Den 8 Mars 2018 så rakade min vän Ludwig av sig håret, något som jag och alla andra av våra vänner tyckte var väldigt kul. Ifall denna insamlingen når 200 underskrifter så kommer han att raka av sig håret igen. Detta hade gjort mitt år. Be din hund, syster, bror, mamma och pappa att skriva under så når vi 200!!   Tack

Skapad: 2021-02-22

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 51 49
7 dagar 51 49

Hälsoschema NEJ TACK

NEJ TACK TILL...  Schemaförändringar som endast gynnar arbetsgivaren. förkortade arbetspass, som tar slut på personalen. resurspass som skapar oro och tar bort all kontinuitet. mer arbetstillfälle för mindre pengar genom att blanda natt med kvällspass. mer arbetstimmar men mindre i lönekuvertet nej tack till delade turer för att spara personal     

Skapad: 2020-10-16

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 4238 4227
7 dagar 49 48

Rädda båttrafiken till HUVUDSKÄR 2021 !

När Waxholmsbolagets turtabell för våren 2021 publiceras kommer HUVUDSKÄR inte längre att trafikeras. HUVUDSKÄR, som är en pärla i det yttre havsbandet i Stockholms skärgård, kommer inte längre att kunna nås med allmänna kommunikationer. Skärgårdsstiftelsen erbjuder boende på ön i olika former för nästan 40 personer per dygn. Under helgerna har även besökande kunnat ta sig ut för att njuta av friden och stillheten i det yttre havsbandet. Under pandemin året 2020 har beläggningen på boendena vari

Skapad: 2020-12-02

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 690 678
7 dagar 47 46