Säg Nej till Gretas Klackar 1!

IMG_094911.jpg

I januari kungjorde Mark- och miljödomstolen (mål M967-23) ansökan om Gretas Klackar 1 (GK1) en gigantisk havsbaserad vindkraftspark i infarten till Hudiksvalls skärgård, med 103 vindkraftsverk som är 350 m höga, ca 6,9 km från Agön, 10,1 km från Hornslandet på en yta som är 1,5 gånger större än själva Hornslandet.

Under perioden april-juni skall kommunfullmäktige i Hudiksvall ta ställning till ansökan. Vi som bor på Agön har en arbetsgrupp som försöker ge information kring projektet. Vi tar inte ställning till Sveriges energipolitik och välkomnar klimatpositiva projekt som minimerar konflikt med andra viktiga intressen.

Gällande GK1 vill vi att Hudiksvalls kommun säger nej till detta kustnära bygge när det finns bättre alternativ längre ut till havs!

1.     GK1 är först och främst en gigantisk kustnära industriverksamhet

Aldrig har en så stor park etablerats så nära kusten. Som andra industriverksamheter kommer GK1 att medföra ett ”industriellt” avtryck i form av buller, vibrationer, fartygstrafik samt mängder av miljöfarliga ämnen som hanteras till havs. Detta kommer att påverka människor, natur och miljö. Ju närmare, desto värre.

2.     Hänsynsavståndet är på 35 km!

De 14 kustlänsstyrelserna, inklusive Gävleborgs, utgår från att vi skall ha ett 35 km långt hänsynsavstånd mellan kust och vindkraft i samhällsplaneringen.

3.     Storskalig vindkraft etableras 50-100 km från kust, inte 6,9 km!

I Sverige är avståndet till kust ca 50 km för projekt i samma storleksordning som GK1. Det vanliga i Europa är att man lägger vindkraften 50-100 km från kusten för att undvika konflikt med viktiga intressen.

4.     Väldigt många kommer att påverkas visuellt

GK1 innebär en stor skada i kustmiljöns alla aspekter. De 14 kustlänsstyrelserna säger: ”Siktstudier över visuella samband mot öppet hav ska genomföras, speciell hänsyn skall tas enligt den nationella havsplanen. I den zonen är det inte lämpligt att uppföra högresta eller ytstora anläggningar.” Om du står vid havsnivån på Agöns östra udde ser och upplever du en 350 meter hög vindkraftsindustri på 6,9 km avstånd som 300 meter hög. Eiffeltornet är 330 meter inklusive antennen. Men även hudikbor som bor i flervåningshus eller vistas vid Malnbaden påverkas!

5.     Vindkraftsbuller stör

Agön-Kråkön är ett Natura 2000-område och skall inte ha mer ljudstörningar än vad 35 dBA åstadkommer. Sveavind vill få oss att tro att man ska tillåta 40 dBA. Sveavind påstår att upplevelsen ljudmässigt är som en viskning. Vi vill inte leva med en viskning i örat. Vindkraftsverk skapar irriterande ljudföroreningar hela dygnet, tydligast vid sovdags. Bullret liknar inga ljud som förekommer i naturen. Det är ett ständigt rytmiskt svischande, swooschande och dunsande oljud. Inuti bostäder kan störningen förstärkas, särskilt i hörn (där sängens huvudända ofta placeras). Vill vi ha ljudet av ett ständigt gående maskinrum i kommunens tysta områden?

6.     Höga naturvärden hotas. Länsstyrelsen yrkar på att ansökan avvisas.

Enligt Länsstyrelsen är hotet mot höga naturvärden (fågel och säl) så pass allvarligt att en Natura 2000-prövning krävs. Underlagen anses undermåliga.

7.     Skydda strömmingens lekplats. Kustfiskarna yrkar på att ansökan avvisas.

Hudiksvalls karaktärsfisk är strömmingen. Gretas klackar är en mycket viktig lekplats för den hotade strömmingen. Strömmingen är hörselkänslig och påverkas av undervattensbuller. Fiskproducenternas organisation Kustfiskarna motsätter sig etablering. Freda Gretas klackar!

8.     Hudiksvall har en skärgård – skydda den!

Hudiksvall har en mycket vacker skärgård med höga miljö-, natur- och kulturvärden. Kommunens översiktsplan vill utveckla skärgården på ett bra sätt. Rädda skärgården från en gigantisk vindindustri som skulle påverka alla Hudikbor. Hornslandet utreds för att bli nationalpark. Hellre nationalpark än vindpark.

9.     Har Hudiksvall råd att ta notan?

Bygdepengen blir en droppe i havet jämfört med storleken på framtida kostnader som riskerar att drabba lokalsamhället. Bolaget vill ställa en ekonomisk säkerhet som lämnar ett hål på flera miljarder kronor i nedmonteringskostnader; allokerar noll kronor till saneringskostnader vid miljöincident; och noll kronor till nödvändiga investeringar i säkerhet och beredskap. Är kommunen beredd att ta dessa kostnader?

10.  Det finns bättre och mer klimateffektiva lösningar!

Det finns bättre projekt längre ut till havs som kommer att vara betydligt mer positiva för klimatet. Ett projekt som Sylen (29 TWh), 50-60 km till havs, producerar 4 gånger mer el än GK1. Energimyndigheten räknar med att drygt 20 TWh behöver tas ut i hela Bottenviken för att nå energimålen.

GK1 påverkar inte bara kustbor utan alla Hudiksvalls invånare. Om havsbaserad vindkraft ska byggas krävs det bästa, inte det sämsta projektet!

 

Agö Hamnlags vindkraftsgrupp 2024-03-21   

 

Agö Hamnlag har yttrat sig i målet M967-23 Gretas Klackar 1.

Läs våra yttranden!

   - Aktbilaga 105: Yttrandet

   - Aktbilaga 106: Bilagor till yttrandet


Lars Humble (e-post: humble.lars@gmail.com)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lars Humble (e-post: humble.lars@gmail.com) kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...