Krav på SVT och SR att rapportera objektivt om kriget mot Hamas i Gaza

Vi undertecknade kräver:

En opartisk och objektiv rapportering av kriget mellan Israel och Hamas i Gaza. 

SVT och SR ska lägga lika mycket tid på att rapportera om civilt lidande på båda sidor. 

Svensk public service ska rapportera om antalet interna flyktingar, antalet skadade, samt all förstörelse som de dagliga skjutningar från Hamas och Hizbollah orsakar i Israel.  

Samtliga nyheter gällande detta krig ska beskriva händelseförloppet och helhetsperspektivet på ett korrekt sätt. Det är vilseledande med rubriker som ”Israel besköt Gaza” när man väljer att utelämna information om att målet var avfyrningsramper i Gaza, som svar på en raketbeskjutning.

Allmänheten ska informeras om att samtliga krig Israel deltagit i startades av andra parter än Israel.

Ni inte ska utelämna att händelserna den 7/10 har tvingat Israel att forma krigsmål, som är fri tagande av gisslan, och eliminering av Hamas.

Nyheter ska berätta när det används information från Hamas källor i rapportering. 

Rapportering ska göra det tydligt att Hamas använder civila som mänskliga sköldar, genom att placera avfyrningsramper, vapenlager, och trupper vid civil infrastruktur. 

Reportage ska upplysa allmänheten, när det är relevant, om krigslagarna och vad som gäller när civil infrastruktur används av kombattanter i militärt syfte.

Ni ska ge fakta kring dödstalen av civila i regionens krig de senaste decennierna, relaterat till Israels försvarskrig och dess resultat. 

Ovanstående krav är utformade i syfte att höja objektiviteten och kvaliteten på rapportering kring Israel. Vi anser att svensk journalistik inte tar tillräcklig hänsyn till  helhetsbilden av kriget vilket bidrar till splittring i samhället, och skapar incitament för de antidemokratiska och fundamentalistiska krafterna som finns brett representerade i dagens Sverige.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Peter Johansson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi kommer inte att visa din gatuadress offentligt online.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Peter Johansson tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...