Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Quoted post

Mer nyansierad väld

#13 Varför Männen och inte Kvinnorna????

2016-10-13 10:58

Jag förstår inte varför vi skall betala Afganers levnadskostnader med tanke på hur välden ser ut alla små barn runt om i världen som är beroende av ett biståndsgivare som Sverige, vilkas pengar nu används i Sverige- för till störst manliga Afganer till orimliga kostnader. Varför skall de barn som lever under misserabla förhållanden i Sverige, som medborgare, inte få lika mycket stöd-vilka de inte får för resurserna/prioriteringarna inte räcker till? Jag förstår inte heller varför det är så skevt könsmässigt, det är fler män från Afganistan än kvinnor och varför det inte namninsamling för dem? OM nu det är så att det som framkommer i media att det finns flertalet Afganska män som ljuger om deras ålder- varför skall de få leva under en av sådanna som ni som skriver under och gör namnlistor egen konstruerande "det är så synd om" lag, jämförelsevis med den lagen som gäller för alla andra. Och vem är ni att inte behöva ta ansvar för de som får gå i skolan med ungdomar som har den rätta åldern, varför stöttar ni inte dem som blir sexuellt trakaserade av äldre personer som befinner där våra ungdomar "arbetar" (skolan).

Läs boken De förklädda flickorna i Kabul

 

Afganer lever under terror men se de riktiga krig som finns och alla de som lever i flygingläger runt Syrien UTAN mening och riktning. Kostnaden för 2 afganer i Sverige skulle ge 50 barn en skola att gå till i flyktinglägren så de kan få framtidstro. Eller skall vi lägga ner allt det gemensamma för att bistå alla i hela världen; låta våra bebisar inte bli opererade, inte ge sjukvård till de som är sjuka, stänga våra skolor ANNARS HAR VI INTE RÅD MED ALLT! Tyvärr måste man prioritera och det är sådant som namninsamlare som ni inte tar ansvar.

Svar

Ingrid Eckerman

#33 Re: Varför Männen och inte Kvinnorna????

2016-10-15 08:17:49

#13: Mer nyansierad väld - Varför Männen och inte Kvinnorna???? 

Hej! De 23 000 ensamkommande ungdomarna (fler pojkar än flickor) med afghansk bakgrund finns redan i Sverige. De har redan kostat en hel del, men blir "billigare" framöver när de kommer till "billigare" boenden och så småningom börjar jobba. Man räknar med att ungefär 12 000 ska skickas iväg. Detta är att kasta bort både de ekonomiska investeringar Sverige gjort i dem och alla människors engagemang. De 13 000 som till slut får stanna har dessutom fått en mycket sämre start för att de nu lever i osäkerhet många år framåt. 

Vi är ett av världens rikaste länder och vår materiella standard är ofattbart stor, jämfört med stora delar av jordens befolkning (bland annat jämfört med de miljoner som bor i flyktingläger). Jag kan inte se att vi inte skulle ha råd med både och - dels betala många skolor i flyktinglägren, dels betala skolgång och uppehälle för 12 000 ungdomar som redan finns här.

Likaså har vi råd med god och effektiv sjukvård. Om du läst Göran Stiernstedts utredning "Effektiv vård" så vet du att vi kan få mycket bättre sjukvård, framför allt för dem som verkligen kostar pengar, dvs. äldre multisjuka, för samma mängd pengar som vi lägger på sjukvården idag. Det handlar om att rigga rätt organisation. 

Min åsikt är att vi ska prioritera människor, inte prylar och materiell standard. Det ger ett mycket bättre samhälle.

Jag tar för givet att du vet att dessa ungdomar skickas till ett land där de flesta aldrig satt sin fot, där det inte finns något socialförsäkringssystem, där de inte har någon familj och som dessutom är farligt? Där de kommer att bli gatubarn eller soldater? Skulle du önska ditt eget barn att bli behandlat på det sättet?

 

AA

#123 Re: Varför Männen och inte Kvinnorna????

2016-10-21 20:00:55

#13: Mer nyansierad väld - Varför Männen och inte Kvinnorna???? 

 Det kan te sig som att det är frågan om en skev könsfördelning, men kvinnorna kommer efter! När dessa unga pojkar är giftasmogna och har samlat ihop pengar till köpeskilling kommer de att leta efter fruar från sitt hemland. 

Så de pengar vi satsar på pojkarna idag kommer flickorna till gagn sedan!


Gäst

#257 Re: Varför Männen och inte Kvinnorna????

2016-11-07 00:35:35

#13: Mer nyansierad väld - Varför Männen och inte Kvinnorna???? 

Jag skulle vilja ge dig många svar men en av de viktigaste min kära medmänniska är en ynklig fråga.

Har du funderat över var kommer alla pengar ifrån i den svenska kassan?

Tidligen inte… fundera över…

Hur mycket vapen har Sverige såld runt i världen?.... Är det inte dags att frälsa oss och göra skillnad?????? Ge tillbaka till de som vi har orsakat så mycket mer en vi ger….  i detta fall stödjer vi Avganska ungdomar men nästa blir det Syrianska eller vem vet kanske våra egna?!!? ..........
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...