Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!.


Gäst

#101

2016-10-20 15:41

Sverige måste ha en human och medmänsklig invandring och flyktingpolitik !

Gäst

#102

2016-10-20 15:51

Jag arbetar på högstadiet som lärare i SvA, flera av mina elever är från Afghanistan. Jag kan inte låta dessa pojkar skickas tillbaka till ett Afghanistan som det det ut idag. Det går inte. Det finns ingen humanism i det. Regeringen borde skämmas!

Gäst

#103

2016-10-20 16:17

Jag tror att vi har råd med några flyktingbarn.

Gäst

#104

2016-10-20 18:19

För att visa att jag inte alls står bakom den inhumana behandlingen av och inställningen till människor som lyckats fly från krig och förtryck och som tvingas tilllbaka!

Gäst

#105

2016-10-20 18:51

Jag jobbar på HVB-hem för ensamkommande. Det känns jobbigt att många av ungdomarna på boendet troligen kommer att få avslag och bli hemskickade till ett land de inte ens bott i som inte heller är säkert. 


Gäst

#106

2016-10-20 19:14

Man känner sig så maktlös, men tillsammans kanske vi kan göra något för att förändra situationen för alla dessa ungdomar? !
ts

#107

2016-10-20 19:15

Man känner sig så maktlös, men tillsammans kanske vi kan göra något för att förändra och förbättra situationen för alla dessa ungdomar? !


Gäst

#108

2016-10-20 19:41

För att skydda dessa barn från att skickas ut i kriget, från en osäker framtid

Gäst

#109

2016-10-20 21:04

Humanitära skäl. Det räcker nu.
magnus

#110 Re: Re: Varför Männen och inte Kvinnorna????

2016-10-20 21:14

#33: Ingrid Eckerman - Re: Varför Männen och inte Kvinnorna???? 

1. Inget tyder på att de skulle vara en investering.

2. Levnadsstandard är inte detsamma som rikedom. Sverige och svenskarna har skuldsatt sig för att hjälpa främlingar. skuld != tillgång (jämför med Norge).

3. Sverige kommer att få det väldigt tufft ekonomiskt, vilket riskerar att leda till konflikter och våld. Redan idag kan man se hur det börjat med gängkriminalitet, skjutningar och bilbränder.


Gäst

#111

2016-10-21 10:57

Vi behöver ungdomarna i Sverige. Att utvisa barn och unga till ett så otryggt område är ovärdigt ett demokratiskt samhälle.

Gäst

#112

2016-10-21 11:40

För jag har många vänner som flytt ifrån Afghanistan, och dom har berättat om sitt liv. Att skriva under detta är det minsta jag kan göra.

Gäst

#113

2016-10-21 11:43

För att dessa flyktingbarn behandlas omänskligt och ingen myndighet vågar stå för sina konsiga beslut

Gäst

#114

2016-10-21 11:57

Sverige vill göra barnkonventionen till lag - men bara att gälla svenskfödda barn och unga...Sveriges regering visar att de inte har en susning om vad mänskliga rättigheter är...

Gäst

#115

2016-10-21 13:00

För att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att behandla barn på det här viset.

Gäst

#116

2016-10-21 15:21

Tycker regeringens politik är helt fel o snedvriden, trodde vi var ett humant land för mänskliga rättigheter o omsorg o trodde på mångfald. Är omtumlad över vad som sker o ickestolt svensk.

Gäst

#117

2016-10-21 15:26

Jag skriver under denna petition därför att det finns inget alternativ. Det är emot värdegrunden som bottnar i "västerländsk humanism och kristen tradition" som jag varje dag förmedlar som gymnasielärare i den svenska skolan. Varför ska inte Sverige som nation stå för dessa värden som jag är ålagd att förmedla till elever i mitt dagliga arbete?

Gäst

#118

2016-10-21 15:48

Vill protestera och om möjligt bidra till att förhindra en omänsklig behandling av unga människor. I praktiken bryter den mot mänskliga rättigheter.

Gäst

#119

2016-10-21 15:54

Som jag redan skrivit: Det finns inget alternativ. Dagligen förmedlar jag som gymnasielärare en värdegrund som bottnar i "västerländsk humanism och kristen tradition". Hur kan Sverige som nation göra något annat än att stoppa utvisningarna och låta dessa människor stanna och fortsätta leva sina liv? Varför skulle Sveriges regering och riksdag följa en annan värdegrund än den de beslutat att jag ska förmedla till mina elever!?!?

Gäst

#120

2016-10-21 16:30

Helt självklart att skriva på.

Gäst

#121

2016-10-21 18:07

Jag möter dessa ungdomar dagligen och ser, hör och känner med dem i hur de mår.
Jag trodde inte att det var möjligt att få uppleva denna flyktingpolitik i vårt land, som man ju tänker sig vara humant.
Så sorgligt.Gäst

#122

2016-10-21 18:08

Jag är en m-ä-n-n-i-s-k-a
AA

#123 Re: Varför Männen och inte Kvinnorna????

2016-10-21 20:00

#13: Mer nyansierad väld - Varför Männen och inte Kvinnorna???? 

 Det kan te sig som att det är frågan om en skev könsfördelning, men kvinnorna kommer efter! När dessa unga pojkar är giftasmogna och har samlat ihop pengar till köpeskilling kommer de att leta efter fruar från sitt hemland. 

Så de pengar vi satsar på pojkarna idag kommer flickorna till gagn sedan!


Gäst

#124

2016-10-21 20:59

Jag arbetar med målgruppen och ser därför konsekvenserna av utvisningsbesluten, dessutom är jag mamma till en pojke i deras ålder. Tanken på att det kunde vara min Martin som skulle utvisas om ett år är allt för tung att tänka.

Gäst

#125

2016-10-21 21:15

Känner många unga människor som är på god väg in i det svenska samhället. Det är djupt inhumant att låta dem flytta åter till ett land som de inte känner sig hemma i, där det inte finns någon framtid.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...