Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!

Quoted post

Endometriosforum Sverige

#58 Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-23 10:52

#56: - Vem är det som klassar ngt som folksjukdom? 

 Hej Christer!
Socialstyrelsen kan göra riktlinjer men för att de ska ta i frågan krävs att det är just klassat som en folksjukdom. Annars går frågan över till SKL som får uppdraget att skapa riktlinjer. Detta har redan skett i några varv varav SKL varje gång ansett sig ha för dåliga kunskaper för att vara den instans som ger riktlinjerna för en enhetlig vårdkedja för hela landet. Frågan har då bollats tillbaka till Socialstyrelsen. Vi med endometrios hamnar helt enkelt mellan stolar där ingen riktigt vill ta tag i att upprätta ordentliga riktlinjer för att säkerställa en bra vårdkedja för oss drabbade. Därför anser vi att det är viktigt att denna sjukdom blir klassad som en folksjukdom så att socialstyrelsen faktiskt tar itu med att ge oss riktlinjer för vår vård i samråd med expertis på området. /Endometriosforum.se

Svar


Gäst

#59 Re: Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-23 18:07:19

#58: Endometriosforum Sverige - Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom? 

 Men vem är det ska besluta att det ska klassas som en folksjukdom? Kan man läsa någonstans om vilka andra sjukdomar som klassats så?


Gäst

#61 Re: Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-24 22:01:38

#58: Endometriosforum Sverige - Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom? 

Det är tyvärr inte bara SKL som har för dåliga kunskaper. Tyvärr är det nog inte många kvinnliga läkare som har lidit eller lider av endomentrios. Sjukdomen tar så mycket tid och kraft att de inte kan läsa till läkare. Men det måste bli ändring, på bedömningen. Lidandet, både psykiskt och fysiskt är olidlig. Jag vet, allt mitt är borta på grund av de hemska smärtorna. Hade cystor som var stora som apelsiner, överallt. Kunde inte stå, gå, ville bara försvinna. Nu är det över. Jag har deltagit i medicinförsök och studier, men de kändes inte riktigt seriösa.

STÅ PÅ ER.