Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!

Endometriosforum Sverige

/ #58 Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-23 10:52

#56: - Vem är det som klassar ngt som folksjukdom? 

 Hej Christer!
Socialstyrelsen kan göra riktlinjer men för att de ska ta i frågan krävs att det är just klassat som en folksjukdom. Annars går frågan över till SKL som får uppdraget att skapa riktlinjer. Detta har redan skett i några varv varav SKL varje gång ansett sig ha för dåliga kunskaper för att vara den instans som ger riktlinjerna för en enhetlig vårdkedja för hela landet. Frågan har då bollats tillbaka till Socialstyrelsen. Vi med endometrios hamnar helt enkelt mellan stolar där ingen riktigt vill ta tag i att upprätta ordentliga riktlinjer för att säkerställa en bra vårdkedja för oss drabbade. Därför anser vi att det är viktigt att denna sjukdom blir klassad som en folksjukdom så att socialstyrelsen faktiskt tar itu med att ge oss riktlinjer för vår vård i samråd med expertis på området. /Endometriosforum.se