Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!

Quoted post


Gäst

#59 Re: Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-23 18:07

#58: Endometriosforum Sverige - Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom? 

 Men vem är det ska besluta att det ska klassas som en folksjukdom? Kan man läsa någonstans om vilka andra sjukdomar som klassats så?

Svar

Endometriosforum Sverige

#64 Re: Re: Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-26 14:15:26

#59: - Re: Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom? 

 

Går att kolla i Socialstyrelsens rapport kring fråga. Just nu är de sjukdomar som klassas som folksjukdom: Psykisk ohälsa, Cancer i alla former, Hjärt/kärl sjukdom, Allergi, Ledsjukdomar  och (kan låta märkligt men..) olyckfallsskador. Utöver det rapporterar socialstyrelsen också om "omfattande hälsoproblem" som inte räknas som folksjukdomar. Dit räknas bla Övervikt, Diabetes, inkontinens och ätstörningar.  Generellt skall sjukdomar som drabbar mer än 1% av befolkningen räknas som folksjukdom. Dit hör endometrios men ändå klassas det inte som en folksjukdom och en handlingsplan/riktlinjer för endometriosvård uteblir.

MvH/Endometriosforum.se