Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!


Gäst

/ #8

2013-06-21 13:49

DAUM inhyser en stor del av Norrlands folkkulturella skatter – De därstädes existerande samlingarna innehåller en mångfald belägg på varierande folkkulturella företeelser i norra Sverige och arkivet med dess voluminösa etnologiska, såväl som språkliga innehåll utgör en oöverträffad resurs för alla som är intresserade av ämnet norrlandska kulturyttringar. Norrländska ortnamn, språket i Norrland, folkmusik i norr – alltså det som man ofta hänför till kategorin kulturminnen.
Den föreslagna omlokaliseringen av DAUM I FRÅN Umeå och bort från norrlands folk till Uppsala är en av de mest paradoxalt befängda politikerideer jag har sett på en mycket lång tid.
Denna institution måste få existera i Norrland där den fyller ett verkligt behov inte bara för personer som bedriver forskning av en form eller annan utan också bland den intresserade allmänheten. Att förlägga DAUM i Uppsala skulle innebära en omvandling av arkivet från en reellt fungerande serviceinrättning för norrlännigar till en esoteriskt kuriös akademikerinstans med endast minimal attraktionskraft på den svealändska befolkningen.
Go Teg!