Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!


Gäst

/ #17

2013-06-24 09:04

Den folkliga kulturarkivering, utvecklandet och bevarandet är kärnan av människors liv! Att ha ett sådant institut som DAUM i närmiljö, intill ett universitet är skäl nog att inte ens komma på tanken om avveckling eller flyttning av det! När det dessutom finns dokumentation inom DAUM med historiskt viktiga element som ger bilden av kolonialmaktens övergrepp på ett minoritetsfolk så sätter det totalstopp för en avvecklings- eller minskningstanke! Enligt min mening fyller varken DAUMs eller Lunds arkiv och samlingar någon som helst syfte inbunkrade någonstans i Uppsala! Den annonserade besparingen på 10 miljoner är dessutom en utopi och jag gör som Sverker Olofsson, jag lyfter på locket och slänger denna befängda idé i soptunnan!   
Mauri Eira