solnaupproret

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition solnaupproret.


Gäst

#1

2012-11-06 16:15

Tänk långsiktigt och ge barn tillgång till kultur!

Gäst

#2

2012-11-07 07:47

Min son har haft enorm glädje av teater och fiol på kulturskolan. Kultur berikar alla aspekter av livet. Själv växte jag upp i Skellefteå med GRATiS musikskola vilket gav massa bra band och gjorde att väldigt många ungdomar spelade och lyssnade på musik i stället för att ägna sig åt sådant som blir DYRT för samhället. Tänk långsiktigt!
Fiolin

#3 Re:

2012-11-08 09:24

#2: -

Jag har jobbat i "vanlig" skola med barn och ungdomar i massa år och sett hur viktig kulturen är för dem, deras mående och även deras studier!!! Dra för guds skull INTE ner mer på den!!!

Kultur Är Till För Alla

#4 Fler listor om ni orkar skriva på! Hade missat att denna fanns.

2012-11-08 16:29

Anette Björk Björklund

#5

2012-11-08 20:35

Solna har en fantastisk kulturverksamhet som alla barn borde få uppleva! Tänk om!!!
Carro

#6

2012-11-09 00:24

Jag anser att kultur och möjligheten att på egen hand hitta ett kreativt uttryck är något av det viktigaste i en människas uppväxt och tillvaro. Att få utlopp för sin kreativitet och skaparglädje, borde alla ha rätt till.
Att hitta ett fungerande sätt att ge folk möjlighet till det är inte alltid så lätt. I Solna finns det uppenbarligen redan många bra vägar för det. Vad är det som gör att någon får för sig att förstöra det som vi i själva verket borde arbeta för att utveckla ännu mer?
michael sternestedt

#7

2012-11-09 14:40

som vanligt så kör man enligt mottot att utbildning och kultur inte får kosta något med undantag för elitfotbollen då.
Det är skrämmande att se dennna okunskap, arrogans och inskränkthet som präglar de styrande i solna kommun.
Jaana

#8 solnaupproret

2012-11-09 16:30

Mycket trist att höra att Solnas besparingar igen går ut över barnens välbefinnande/utveckling. Det dras ned på skolor, lärare. Skolmaten är skit, lokalerna slitna osv. Listan kan göras lång. Vad skall man göra som förälder...flytta?

Gäst

#9

2012-11-09 16:51

Det är synd att barn inte ha möjligheten att ta del av dem kulturella aktiviteter som råder på avgiftsfria kulturskolor. skolan som bekant är avgiftsfri i Sverige och detta borde gälla kulturskolor då dessa är minst sagt lika viktiga som vanliga skolverksamheten.

Gäst

#10 Kulturskolan

2012-11-09 17:13

Vore kul om Solna satsade lika mycket på kultur som på sportaktiviteterna...

Gäst

#11 Spara kan man på mycket

2012-11-09 22:02

men inte på barn...
ledsen människa

#12

2012-11-10 09:42

Arenabygget kommer att dra ned Solna Stad i träsket.
Nu är det 220 miljoner man satsat men förmodligen är det mer.
Jag är inte mot idrott men mycket tveksam till kommunens glädje att spendera pengar i detta skrytbygge.
Det blir fler verksamheter än Kulturskolan som kommer att drabbas av nedskärningar i framtiden det är jag helt övertygad om.
Det hela är bara sorgligt.

Gäst

#13

2012-11-11 11:49

ALLA barn ska få spela och sjunga!
Nyeri

#14 Solna upprop

2012-11-11 13:06

Barn ska har tillgång till musik utan att det kosta så mycket.
Nyeri

#15 Solnaupproret

2012-11-11 13:09

Det ska inte kosta för mycket för barnatt lära sig musik och kultur.


Gäst

#16

2012-11-11 19:35

Har vi en arena som kostar flera miljarder så kan vi också finnansiera en viktigt verksamhet som kulturskolan. Vilka har ni tänkt er skall spela konserter i arenan om 10år?
PIP

#17

2012-11-11 20:11

För Solnaupproret! Jag blir upprörd av ännu en planerad nedskärning på meningsfull verksamhet för unga mänskor. Kulturverksamhet är Alltid lönsam på en mångfald sätt – den skänker glädje och mening och djup åt utövaren och den omgivning där personen delar med sig, den skänker besparingar i samhället genom minskade alkohol/nikotin/narkotika/depression-relaterade sjukdomar, mindre kriminalitet och dess följder. Dessutom inbringar kultur rena förtjänster för samhället, vilkset är helt oomtvistat. Utan kultur inga turister. Kultur genererar en mängd andra jobb. Utan kultur förtvinar ett samhälle. Utan kultur finns ingen möjlighet att utveckla kreativt tänkande som är en livsnödvändighet för varje individ och för samhället i stort.
Drama

#18 Barnkultur

2012-11-12 00:09

Kulturskolan är ett kreativt växthus för barn. I en pressad barndom kan verksamheten bli helt avgörande för barns framtid. Det blir långsiktigt dyrt att skära ner. Satsa i stället mer - det lönar sig.
Soleo

#19 Barnkonventionen §31

2012-11-12 14:18

Enligt Barnkonventionens paragraf 31 har varje barn rätt till lek, vila och fritid. Här ingår även verksamheterna i landets Kultur-och musikskolor.Det är skamligt att kommuner gör inbesparingar på denna typ av verksamhet. Det kommer säkert att straffa sig i andra ändan med ökade resurser till samhällsanpassning av ungdomar som kommit snett här i livet och hamnat på den kriminella banan.
Ge alla barn möjlighet till en kreativ och bra start i livet. "Satsa på våra Kulturskolor"!


Jag mår illa...
Gäst

#20 De borgliga kommunalpolitikernas svek

2012-11-12 18:33

Så går det när obegåvade och maktfullkomliga kommunalgubbar låter sig mutas till att låta skattebetalarna bli borgensmän i ekonomiskt huvudlösa affärer som Nationalarenan och Mall of Scandinavia. Inte bara Solnas bilägare får betala med Sveriges tuffaste parkeringsbestämmelser och en 100% höjning av boendeparkeringen utan nu ryker även gamla och barn. Vi vill flytta från Solna om man fortsätter på den inslagna vägen, kommer också aktivt arbeta för att sätta stopp för en borglig majoritet i nästa val. Var sedan många år inbiten folkpartist men kan nu inte tänka mig att rösta blått i kommunalvalet. Det hela är egentligen mycket tragiskt och strider förmodligen mot kommunallagens förbud att kommuner involverar sig i näringsverksamhet.  Förordningarna kom till för att förhindra att situationer som denna skulle kunna uppkomma. Höj skatterna och redovisa sedan hur mycket av skattehöjningen är en följd av engagemanget i Nationalarenan och Mall of Scandinavia. Så skall ansvariga politiker ställas vid skampålen. Har man spillt ut mjölken kan man inte sluta dricka utan nya pengar måste in för att ersätta den förlorade drycken. De två byggprojekten skänker inte mig något som helst mervärde utan den uppkomna situationen gör mig bara beklämd. Man spår också en veritabel shoppingcentrumdöd pga av överetablering, hur tror ni det då går med Solnastads budget, inte för att tala om vad som händer när räntan går upp från dagens extremt låga nivå, eftersom kostnaderna ffa utgörs av räntor. Bäva Solnabor för det kan komma påverka priset på era bostäder negativt pga både hög kommunal skatt och dålig kommunal service! Behåll skattenivån avveckla all kommunal kulturversamhet. ersätt den med en egenfinansierad, går säkert bra för invånare med höga inkomster.  Lämna alla barn i sticket som råkats födas med fattiga föräldrar. Vrid samhällsutvecklingen 100 år tillbaka i tiden era skenheliga taliban liberalister. Att stjäla från skattebetalarna för att gynna privata affärsintressen är inte mer marknadsekonomiskt än vad den korrupta kommunistregimen i forna Sovjet ägnade sig åt. Ska verkligen Solna styras av ett gäng MUFare som knappt är torra bakom öronen och springer och gömmer sig när Janne Josefsson kommer på besök.

Bajenhunden...

#21 Kulturskolan...

2012-11-13 14:32

Att lägga ner denna skola är under all kritik, skolan håller mycket hög kvalitet, pedagogiskt och annorledes. Skrota sådant som mår bra av att skrotas, vinstdriven vård ex vis.
Primperan

#22 JAG MÅR OCKSÅ ILLA!!!

2012-11-14 14:35

Ett borgensåtagande innebär att alla ägare är solidarisk betalningsanvariga, kan någon av dessa inte betala får övriga ägare istället betala . Ett företag kan alltid gå i konkurs men det kan inte en kommun. Vill det sig illa kan Solnas skattebetalare ensamma lämnas med svarte Petter och behöva stå för hela multimiljardnotan själva. Det har redan börjat illa, kommunstyrelsen tigger nu om ytterligare 20 miljoner av kommunalbudgeten för att täcka fördyrningar av arenabygget. Man vill samtidigt också öka sitt borgensåtagande. Är nästa drag från kommunledningens sida att återinföra ättestupan för att få budgeten att gå ihop? Att Swedbank skänkt bort namnrättigheterna till Friends för att slippa förknippas med arenan säger väl allt.... Inte heller SVT vill förknippas med skandalen utan lägger istället Eurovisionsschlagerfestivalen i Malmö. 

Man tvingas redan nu gå ut erkänna att arenan kommer gå med förlust under de första åren. Att arenan någonsin kommer betala sig är mer än osannolikt. Redan innan bygget av Friends arenan hade Globen  svårt med lönsamheten, och nu när dessutom ytterligare en jättearena byggs på Globenområdet kommer överetableringen bli extrem. Det är därför mer än naivt att tro att underskottet kommer bli mindre i framtiden. Arenan kommer likt en Gökunge putta ut allt mer av den  kommunala kärnverksamhet ur boet.

Vi är en barnfamilj som inte längre känner någon glädje med att bo i Solna, vi värderar och värnar om barnkultur. En kommun som måste skära ner på just barnverksamheter är nog mycket desperat. Barn är framtiden och de kan inte välja sina föräldrars köpkraft. Att snåla in på just kommunal barn- och ungdomsversamhet är därför ett uttryck för en cynisk människosyn.

Solnas moderater uppfattas nog som en belastning av övriga moderater i Sverige inte minst på ideologiska grunder,  men också pga sin oskicklighet. Hela skandalen påminner mycket om de korruptionshärvor vi sett i "röda" kommuner ute på landsbyggden, bara med den skillnaden att det hela skett i en så oändligt mycket större skala. Ja, det är dags för Uppdrag granskning att inför nästa valrörelse göra ett återbesök i Solna stad.

Vägra använda våra skattepengar till arenan då affären kom till under olagliga förhållanden, där en tjänsteman mutatats och också blivit lagförd. En pikant omständighet är man alltså dömt en tjänsteman för tagande av muta men man har inte dömt någon för givande av muta. Det är bättre att Swedbank och Peab får ta smällen av oegentligheterna än att knäcka välfärden i en hel kommun. Strider inte affären mot kommunlagenens förbud mot att idka näringsverksamhet som #20 påpekar? Har man verkligen uttömt alla möjligheter att ogiltighetsförklara kommunens åtaganden?

Primperan

#23 Re: De borgliga kommunalpolitikernas svek

2012-11-14 14:41

morrmorr

#24

2012-11-18 14:46

Kulturskolan i Solna har en mycket väl fungerande verksamhet, som tar hand om våra barn och ungdomar på ett föredömligt sätt.Kulturskolan ger barnen en meningsfull fritid. Alla barn borde ha rätt till det. Make music not war.
Christer

#25 Kulturskolan

2012-11-18 17:29

sorgligt att politikerna ens tänker tanken att dra ner på kulturskolan som gör så otroligt bra saker för våra barn i Solna.

Christer Dahl