RÄDDA DR KENNETH SANDSTRÖM - AKA DR X

RÄDDA DR KENNETH SANDSTRÖM - AKA DR X / Tillkännagivanden / KENNETH SANDSTRÖM HAR FÖRLORAT SIN LEGITIMATION / Kommentarer


Gäst

#1

2017-03-08 08:23

Jag skriver under!
Elin Aronsen Beis
Peter. D
Gäst

#2

2017-03-08 08:33

När vi ger den rätt till andra som tillhör dem, ger vi oss själva och vårt land rätt också.

Och till den rätt som vi förväntar oss av det landet skall ge oss.


Gäst

#3

2017-03-08 09:21

...och jag som stod i kö till Din mottagning, Dr. KENNETH SANDSTRÖM <3
Måste träffa dig - behöver din hjälp, enda sanna doktor på "flera mils radie".
Hoppas att du VINNER kampen...
Helena

#4 Vi ska vinna!

2017-03-08 09:25

... och jag som stod i kö till din mottagning, Dr. Kenneth Sandström

Måste träffa Dig, behöver Din hjälp, enda sanna doktor på "flera mils radie".

Hoppas att Du vinner kampen! 


Gäst

#5

2017-03-08 09:25

Det behövs många fler läkare av denna kaliber i Sverige!!!!
Maria

#6

2017-03-08 09:51

Jag som precis skulle ringa och boka tid. 

 


Gäst

#7

2017-03-08 12:51

Självklart ska Dr Kenneth Sandström ha sin Legitimation tillbaka! !!!!!!

Gäst

#8

2017-03-08 12:59

Jag är sedan 2,5 år så dålig att jag måste ligga 23 timmar per dygn. Min VC nekar mig behandling och infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad vägrar ta emot mig för utredning trots remiss från läkare.

Jag hade turen att nyligen få hjälp av dr Kenneth Sandström med antibiotika mot mina kroniska infektioner, utifrån testresultat från ett tyskt laboratium som nu är ackrediterat i Sverige, och har fått uppleva lättnaden i att min sjukdom börjat vända. Enligt min åsikt är dr Sandström mycket noggrann i sina bedömningar och dessutom en av de mest kunniga, empatiska och engagerade läkare jag någonsin mött.

Nu är jag utan hjälp igen pga HSAN:s rent ut sagt bedrövliga beslut!

Gäst

#9

2017-03-08 13:49

Alternativa och väl pålästa läkare med kunskaper över den gängse normen måste få finnas för de patienter som verkligen behöver dem!!! Det är så liv kan räddas och läkarvetenskapen utvecklas!
Ge tillbaka hans legitimation!!!

Gäst

#10

2017-03-08 14:56

Det känns som det är kamp i Sverige inom medicinsk världen. Det är synd! Chronisk borrelia är resultat av miss-diagnos eller ignorans. Fä man rätt behandlig i rätt tid, det bliri nget chronisk utveklandet! Infektion kliniken i Sverige är inte stark tyvärr. Diagnos and labb tester kostar en del och läkarna sitter på budget. Det finnsi nget möjlighet att få även privat tillgång till läkaren och stå för betalning själv, som det finnsi andra länder. Intravenös antibiotika inte används pg av kostnaden. ör att det betyder att man ksa vara udnerk otnorll i sjukhus, det betyder plats och andra kostnader. Sen intravenös antibiotika är dyrare. man ska utföra tester och kontroller ochd etkostanr också pengar etc. det ligger i grunden varför det finns inte möjlighet. Därför gick man till tableter. Man utförde statistisk undersökning av tableter påverkandet vs intravenös, och accepterat den resultat som man fick. Det är ingen risk med intravenös antibiotika behandling om det är riktig behövs. Faktisk det är bättre än tableter, för att de går direkt i blodet, den sparar på stomach och andra organser. Och igentligen det skulle inte behövas om standarda läkarna kunde klinisk symptom utvärdering och inte blindande trodde på "test reusltst" from labb utan examenering själv. I mitt land vi hari nte tillgång till dyra maskiner och apparater och läkarna har erfarenhet att använda kliniska bilden. Vilken är bristande i Sverige, speciellt inom infektioner. Det är som inte populärt längre inom medicinsk väld. Kovepenin (penecilin baserande) det är jo mest skriven ut antibiotika. Lätt att få resistans för faktisk. Chronisk borrelia och koinfektion är svår att behandla eftersom det beror på immunitet av patient. Olika personer med olika immunitet har olika respons. I Sverige det behövs läkarna som utvärderar och förtår vad är infektion är. Som har kunskapp av vilka antibiotika som finns och hur kan de kombineras etc. Svåra sjukdommar till ex. lever behandlas med antibiotika på lång tid i Sverige. jag känner till exempel där ett barn som hade problem med lever behandlades på 3 år med antibiotika. Här har vi motstånd till acceptans att Borrelia, bartonelal och andra infektioner som är ignorerat i lång tid och blev kroniska är svåra och kan inte behandlas med 10 dag kur penecilin. Om man lär sig om borrelia bakteria då vet man att den bakteria cykel är 28-30 dag, vilket betyder att behandling ska vara inom 30 dag minst för att kunna döda bakteria. Här det är frågan som man behöver kämpa för. Det är många som lider och få inte rätt tillvång till medicinsk vård. vad är statens ansvar för detta? Vi pratar om människa liv här. Vad kostar människa liv i Sverige? För mig kämpade jag 8 månader eftersom fick miss-diagnos och fel behandling av AT läkaren. lyckan att jag har hittat till rät läkaren med kunskap som fick jag hjälp från. Inom 1,5 år återställde jag mig kunde komma ut till full 100% jobb. Vad kostar till staten att människa lider av sjukdom och kan inte jobba och staten betaller för det. Kan man inte få rätt diagnos då går på andra symtom som trötthet, utbränning etc, fibromyalgi, ämnesomsättning vad som helst som egentligen symtom, men DET kan användas för att få sjukskriven. Jag skriver under även att jag är inte patient till denna läkaren, men jag har erfarenhet hur svårt det är att få hjälp i denna situation. Läkarna som visar upp intresse att behandla såna svåra infektioner ska ha rätt till stödd, kollaboration med forskning etc. Det vad är rätt att göra! Om man få inte hjälp från medicinsk system, man ska betala för sig själv och söka hjälp utlandet, varför betalar vi skatt? Jag skriver under.

Gäst

#11

2017-03-08 16:57

Kenneth Sandström, Sveriges enda läkare som har hjälpt patienter med svår borrelia har blivit utsatt för modern inkvisition. Annars kan man inte tolka dessa beteenden av icke kunniga byråkrater. Skulle dem få tända bål skulle dem göra detta. Dem borde skämmas!
Christel Wenzel

Gäst

#12

2017-03-08 17:32

Vad kan vi göra? Demonstrera? Jag blev av med många symptom efter 8 mån antibiotika, men jag är inte bra ännu. Ge tillbaka Dr Sandströms läkarlegitimation bums!

Gäst

#13

2017-03-09 07:25

Varför? Jag förtår inte

Gäst

#14

2017-03-09 22:48

Det pågår så många systematiska fel i vården. Fel därför att man arbetar efter ett program som man inte får avvika ifrån. Jag förlorade min pappa på detta sättet. Ingen fick gå runt och lyssna på lungorna, allt skulle skötas via instrumental övervakning. Hans maginfekton som tog livet av honom, ville man inte odla på, trots att det gick en svår magsjuka på sjukhuset. Jävla idiotjävlar som har kommit på den här idee'n. Ursäkta min Svenska. Det finns ett begreepp som används. Identifiera risk personen, vill ni veta vilka de är. Det är anhöriga till döende patienter, som man i praktiken lämnar till att dö därför de har åldern inne, eller att behandlingen kan tänkas vara för dyr. Allt detta jag skriver är från egna upplevda erfarenheter som anhörig och patient i vården.

Gäst

#15

2017-03-09 22:53

Anne Ringborg: en orättvisa jag finner särdeles motbjudande är när en läkare berövas sin legitimation, då vederbörande lyckas bota patienter medelst ogiftiga medel där skolmedicinen går bet. Vad har vi politiker till, som inte kan stå för ett sunt rättsväsende? Var kan vi lägga vår röst vid nästa val?

Gäst

#16 Re:

2017-03-09 23:00

#14: -  

 Vill dock göra ett tillägg. Det måste finnas en gräns vad som är tillåtet och inte tillåtet. För inte så länge sedan hade vi en läkare som opererade in plastslangar i halsen på patienter. Hans motivering var, de ska ändå dö, så varför inte använda dem som forskningsmaterial. 

Mysan

#17 Re:

2017-03-10 08:55

#1: -  

Jag skriver under .

Vanja Siuvatti 


Gäst

#18

2017-03-10 11:36

Många av oss borrelia drabbade har länge känt till bekymren med diagnostisk och behandling inom vården, inte minst problemet med tillkommande sidoinfektioner. Läkare i Deutsche Borreliose Gesellschaft är vana vid att sidoinfektioner förekommer, vilket även International Lyme and Associated Disease Society (ILADS) är.
Att ILADS läkarorganisation förutsätter flera patogener - det hörs redan på namnet.
Den länge förhärskande synen i USA - och som Sverige i princip följt - grundas som bekant på Infectious Disease Society of America (IDSA).
Synen på diagnostik och behandling skiljer sig avsevärt mellan IDSA och ILADS.
Jag skulle tro att båda organisationerna med ny forskning måste revidera sin nuvarande uppfattning, för problemet är otroligt komplext och mångfacetterat.
Konflikten, detta "Lyme War" har pågått internationellt i många år inom det medicinska samfundet, där patienterna är de stora förlorarna eftersom läkarnas egna konfliktbörda ofta lagts över på patienterna i form av "inbillningssjuka".
Läkare "har ofta duckat" när denna infekterade läkarkonflikt kommit på tal.
Det är sorgligt att denna läkarkonflikt och brist på consensus tillåts fortsätta och skörda nya offer, när gemensamma krafter borde läggas på sådant som spiroketpersistens, skyddade nischer, avancerad motilitet, pleomorfism, gentransferering, biofilm, quorum sensing och mycket annat.
Men det skymtar en strimma amerikanskt ljus i tunneln. Professor Eva Sapi vid New Haven universitetet, professor Brian Fallon vid Columbia universitetet, professor Kim Lewis vid Northeastern universitetet, professor Neil Spector vid Duke universitetet, professor William H Robinsson vid Stanford universitetet och inte minst professor Ying Zhang vid John Hopkins universitetet - för att nämna några.
Jag tror att de tillsammans kommer att till slut bena ut problemkomplexet - och då följer Sverige efter. Kanske några då också får upprättelse.

Gäst

#19

2017-03-10 22:55

Denne läkare Kenneth Sandström upplevde jag som mycket kunnig o engagerad i sitt yrkesutövande. Har mycket svårt att förstå att en så varm o öppenhjärlig läkare inte ska få vara kvar i tjänst. Jag o många med mig kan inte annat än tala gott om honom. Anser att Fler i vården borde lära av Sandströms kunnande o att se på patienterna med respekt. Fd patient på Nyhyttan hälsa och rehabilitering Maria Palmkleven

Gäst

#20

2017-03-11 00:45

Vårat korrumperade samhälle ska inte få ta bort de goda!!

Gäst

#21

2017-03-11 18:12

Det behövs fler sådana som du Kenneth S! Som utgår från patienten som en individ. Och bemöter en som en medmänniska och faktiskt lyssnar på vad man har att säga.


Gäst

#22

2017-03-11 18:22

Läkemedelsindustrin och deras anhang måste stoppas! Korruptionen är omfattande. Denna häxjakt på hjälpande personers insatser är rent ut sagt förjävlig! Är det inte sanktionerat av inkvisitionens efterföljare och avviker från gängse uppfattning inom läkarkåren, blir denne utsatt för hot om indragen legitimation och  följaktligen karaktärsmord.

Mebba.B

#23 Är det auktoriteten eller vetenskapen som talar?

2017-03-12 21:02

Man kan undra om beslutet har tagits på vetenskaplig grund eller om det är den statliga auktoriteten som talar. I sammanhanget får man inte glömma att de tretton patienter som HSAN granskade reagerade positivt på behandlingen. Att alla förbättrades, efter långa sjukdomsförlopp borde mana till eftertanke och mer forskning. Jag förstår oron för antibiotikaresistens men om det inte finns en annan behandling, ska man bara glömma denna patientgrupp? Är det bara att säga ”shit happens”?
I historien finns det flera fall där man har förlitar sig på gällande auktoritet hellre än söker sanningen. Tänk bara på Semmelweiss och Galileo. Sören Kierkegaard påstår att man ”förstår livet baklänges” och det gäller säkert även medicin!


Gäst

#24

2017-03-13 18:11

Detta visar hur det står till i Sverige!

Gäst

#25

2017-03-15 16:27

Jag känner till Dr Kenneth Sandström Örebro. Kan ge min och min hustru bästa omdöme man kan kräva av en läkare som tar ansvar för människor. Jag har däremot blivit vettskrämd av andra läkare vid vårdcentralen i Charlottenberg och Arvika sjukhus. Jag kräver att läkarlicensen omgående återlämnas till Dr Sandström.



Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook