Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!

Stisse knuda från Arlöv

#1 alternativmedicin

2016-08-09 14:55

Ibland måste man göra allt för att stoppa regeringen frå att flippa ut. Som i det här fallet. Tyvärr fattar dom inte att dom har viktigare saker att ta itu med 


Gäst

#2

2016-08-09 15:40

Dags att sluta häxjakten på alternativa mediciner. Skolmedicinen är rena skräcken, låt oss välja fritt i demokratins anda vad vi vill utsätta våra kroppar för.

Gäst

#3

2016-08-09 15:44

Det är viktigt att människor kan välja!

Gäst

#4

2016-08-09 15:49

För att jag tror på alternativa behandlingsmetoder, som ett komplement till skolmedicin

Gäst

#5

2016-08-09 15:49

Att läkemedel kostar stora summor kan jag förstå, med all forskning och kostnader för att skapa kemiska mediciner.
Däremot är det inte rimligt att sätta ett högt pris på homeopatmedel som funnits i tusentals år och som redan är klart att använda.
Allt vi behöver finns i naturen och är gratis.
Fick Borellia 2010 och har endast använt mig av homeopatmedel och annan alternativ medicin. Frisk idag.
Det som är skapat av det gudomliga kan ingen ta ifrån oss.

Gäst

#6

2016-08-09 15:50

Därför att jag och många i min närhet blivit hjälpta av alternativmedicin

Gäst

#7

2016-08-09 15:52

Som Homeopat i ca 20 år så har jag sett hur många vi homeopater runt hela världen BOTAR människor som kommer till oss

Visst vill vi se friska pigga, människor med full energi flöde i världen

Homeopatin nutidens medicin

Gäst

#8

2016-08-09 15:56

Homeopatin har hjälp mig så mycket
Därför stödjer jag detta fullt ut
Tack

Gäst

#9

2016-08-09 16:01

Jag har blivit botad utav homeopati
Därför skriver jag på
Vi måste ha kvar detta anser jag personligen tack

Gäst

#10

2016-08-09 16:27

I en demokrati borde det vara en självklar rättighet att ha tillgång till naturmedel och naturmediciner. Det mest naturliga för vår hälsa.

Gäst

#11

2016-08-09 16:31

Fullständigt absurt att individen själv inte får bestämma sin vård och hälsa.

Gäst

#12

2016-08-09 16:34

Jag tycker att det är varje människas rättighet att välja vilka behandlingar och läkemedel de vill ha. Själv har jag blivit mer hjälpt utav naturmedicin än av skolmedicin.

Gäst

#13

2016-08-09 16:34

VoF och RIFO lobbar för läkemedelsindustrin och är svurna fiender till all alternativ medicin. Trots denna extrema bias är det dom som ensidigt får "informera" regering och riksdag om "det vetenskapliga läget" för alternativ medicin, naturligtvis blir budskapet då att det helt saknas vetenskaplig evidens, vilket är en lögn. Men våra totalt okunniga politiker sväljer deras lögner med hull och hår. Dessa två grupper borde granskas juridiskt och om möjligt anmälas! Om dom får hållas kommer de att fortsätta attackera och skada svensk alternativmedicin vilket drabbar alla kroniskt sjuka som önskar få hjälp.

Gäst

#14

2016-08-09 16:35

Jag använder mig alltid i första hand av naturmedel, undviker i möjligaste mån alla de preparat som numera kallas läkemedel.

Gäst

#15

2016-08-09 16:39

Jag har under många år sökt och blivit hjälpt av alternativmedicin

Gäst

#16

2016-08-09 16:41


Sånt maktvridrigt spel, allt för att gynna läkemedelsföretagen, ingen hänsyn till att vanlig medicinering ofta är rena gifterna vi stoppar i oss

Gäst

#17

2016-08-09 16:49

Precis som man har rätt att välja läkare eller vårdcentral ska man ha rätt att välja vilken typ av läkemedel man vill behandlas med eller vilken vårdform man vill ha?
Valfrihet o rätt till sin egen kropp är väl en del av ett demokratiskt samhälle? Varför ska staten bestämmma vad jag ska äta o vilka läkemedel som passar mig bäst?

Gäst

#18

2016-08-09 16:59

Valfrihet och demokrati.

Gäst

#19

2016-08-09 17:04

Oerhört viktigt att jag som medborgare har valfrihet om jag blir sjuk. Jag har också så goda erfarenheter av homeopatika. Många problem jag har haft har försvunnit för gott!

Det här är en mycket viktig kampanj ur många synvinklar.
Barbro

Gäst

#20

2016-08-09 17:06

Vi lever i ett demokratiskt land.Förutsätter att den fria viljan och egna val ska vara ett naturligt inslag i demokratiska länder.
Finn andra problem som torde vara prio 1 för regeringen.
Läkemedelverket agerar i egenintresse.

Gäst

#21

2016-08-09 17:14

För att jag tycker att vi människor ska få välja själva vilken behandling vi vill ha, precis när vi vill, vart vi vill och hur vi vill...
Vi ska inte styras av regeringen och de läkare som satt igång denna naiva handling.
Kanske det är dags att flytta ifrån Sverige nu, det verkar verkligen så.../Eva

Gäst

#22

2016-08-09 17:15

Valfrihet ska finnas i ett demokratiskt land!


Gäst

#23

2016-08-09 17:23

va e det för fel på er ?????

Gäst

#24

2016-08-09 17:24

Jag vill vara med och stödja. :)

Gäst

#25

2016-08-09 17:32

Jag måste få bestämma över mig, mitt liv och min kropp. Jag förstår att detta handlar om pengar. Läkemedelsbolagen har snärjt politikerna igen och vill se till att de är enväldiga. Men vi måste faktiskt få välja själva hur vi vill göra. Det finns ju en anledning till varför alternativmedicinen går framåt och människor är inte dumma. Maffiametoder över hela världen håller läkemedelsbolagen på med. De tjänar fruktansvärda summor på att hålla människor sjuka.
Jag väljer alternativmedicin före något annat, så även för mina barn.