Stöd SVT:s sändning av dokumentär om Ukraina

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stöd SVT:s sändning av dokumentär om Ukraina.


Gäst

#1

2016-04-25 22:28

Mycket viktigt att alla vinklar om en konflikt belyses så att man kan bilda sig en så objektiv bild som möjligt av det som sker. Rapporteringen i media om Ukraina har än så länge varit alltför ensidig och på det sättet missvisande. Därför fyller denna dokumentär en viktig funktion.

Gäst

#2

2016-04-25 23:05

Vill bara att alla ska vera sanningen! Enkelt!

Gäst

#3

2016-04-26 02:37

Vi har rätt till opartisk förmedling av information även om den inte passar dagens makthavarna. Yttrandefrihet i så fall är viktig av principiella skäll.

Gäst

#4

2016-04-26 05:01

Det är viktigt att världen skall veta sanningen
Oleg Mezjuev

#5 Proukrainska organisationer och NATO-lobbyn försöker tysta ner det fria ordet!

2016-04-26 05:38

Låt inte de proukrainska organisationerna och den inhemska NATO-lobbyn tysta ner sanningen om det som skedde i Odessa den 2 maj 2014.

Ett stort antal proukrainska anhängare dödade 42 lokala Odessa-bor i och intill Odessas Fackföreningarnas hus. Kiev-regimen har underlåtit att genomföra en ordentlig utredning kring de här massmorden (den utredning som har gjorts väcker fler frågor än den ger svar - bl.a. skall vinden ha varit orsaken till att de här människorna dog).

Här är de proukrainska organisationerna som försöker sätta munkavle på det fria ordet och hindra visningen av Paul Moreiras film i SVT:

Active Ukrainians in Europe
Maidan Norway
Ukrainska institutet i Sverige
Ukrainska Kulturcentrum i Skandinavien
Ukrainska Kvinnounionen i Skandinavien
Ukrainska Sällskapet i Göteborg
Ukrainsk-Svenska Kulturföreningen i Malmö
Unga Ukrainare i Sverige
VATRA – Ukrainian Association in Sweden
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter


Vi i "Anti-Euromaidan Sweden" kräver att Kiev-juntan hedrar sitt eget lands medborgare - de mördade odessiterna - och hittar samt straffar de skyldiga till de här våldsdåden!


Gäst

#6

2016-04-26 05:44

För att det är min demokratiska rättighet att få information om alla USAs kupper och kuppförsök runtom i världen.

Gäst

#7

2016-04-26 05:48

Skriver under för att det är synnerligen viktigt att sanning och fakta kommer fram. Demokratins fiende är tystnaden. Så; skriv under Du också!

Gäst

#8

2016-04-26 05:54

För att jag som arbetare och demokrat med fsmilje erfarenheternfrån nazism och fascism vet vad dessa kan ta sig till isyfte att skräma och underkuva aebetarna sånatt storfinansen skall kunna härja fritt på arbetarnas bekostnad!

Gäst

#9

2016-04-26 05:55

För att kuppen i Ukraina är en Nazistisk kupp, understödd av USA i sin jakt på naturresurserna i Ryssland.

Gäst

#10

2016-04-26 06:01

Alla åsikter ska få fram och det är människornas rättighet att avgöra vad som är sant och vad som är falsk.

Gäst

#11

2016-04-26 06:32

Sanningen måste fram! Ingen, allra minst public service TV, har rätt att undanhålla den!

Gäst

#12

2016-04-26 06:48

Sanningen måste fram!!

Gäst

#13

2016-04-26 06:55

En objektiv nyhetsrapportering kräver att flera parter får komma till tals. Public service får aldrig bli en megafon för enstaka parters propaganda. Därför är det viktigt att även sådant material som nyanserar den bild som det politiska etablissemanget torgför (i detta fall bilden av Maidan som kampen mellan goda liberaler och onda putinister) får visas.

Gäst

#14

2016-04-26 06:55

För att det är min förbannad rättighet att få veta andras åsikter även om detta inte passar det mediala etablissemanget!

Gäst

#15

2016-04-26 07:10

För att stärka opinionen för en TV som korrekt visar vad som pågår i hela Östeuropa, inklusive Ukraina. Sveriges Public Service har utvecklats till ett språkrör för mörka krafter och ett underdånigt förhållningssätt till USA- administrationens önskemål.

Gäst

#16

2016-04-26 07:49

Att visa vad som händer i världen är viktigt.
Lorek

#17 Hur man behandlar sitt eget folk

2016-04-26 07:59

Förra sommaren hade jag två veckor semester på Krim. Det var uppseendeväckande att se att en stor majorit av vanligt folk på Krim var glada åt att vara ryssar igen. De har haft över 20 år som Ukrainare där den rysktalande minoriteten varit och i övriga delar fortfarande är diskriminerade. Rysktalande behandlas lika dåligt i Ukraina som Palestinier i Israel och Kurder i Turkiet. Varför kan inte alla folkgrupper beandlas lika och ha samma villkor i alla länder?


Gäst

#18

2016-04-26 08:03

Viktig information, behövs som motvikt mot den ensidiga snedvridna beskrivningen som dominerar i svensk massmedia

Gäst

#19

2016-04-26 08:22

Det är viktigt att människor ser denna film för att de ska skaffe sig en bredare uppfattning om vad som händer

Gäst

#20

2016-04-26 08:38

SVT måste vara opartisk!

Gäst

#21

2016-04-26 08:43

För yttrandefrihetens skull och för breddad information!

Gäst

#22

2016-04-26 08:48

Att höra båda sidor är grundläggande för att man ska kunna ta övervägda beslut och inte bara vara en megafon för den rådande ordningen.

Gäst

#23

2016-04-26 08:50

Vi måste lära oss att ta emot "sanningar" från olika håll och bygga eget omdöme.

Gäst

#24

2016-04-26 08:51

Varför tvekar SVT överhuvudtaget? Sanningen kan endast avgöras om två sidor får komma till tals!


Gäst

#25

2016-04-26 09:02

VI behöver känna till olika åsikter om det som händer i Ukraina. Vi vill veta sanningen