Stöd SVT:s sändning av dokumentär om Ukraina


Gäst

/ #18

2016-04-26 08:03

Viktig information, behövs som motvikt mot den ensidiga snedvridna beskrivningen som dominerar i svensk massmedia