Stöd SVT:s sändning av dokumentär om Ukraina


Gäst

/ #1

2016-04-25 22:28

Mycket viktigt att alla vinklar om en konflikt belyses så att man kan bilda sig en så objektiv bild som möjligt av det som sker. Rapporteringen i media om Ukraina har än så länge varit alltför ensidig och på det sättet missvisande. Därför fyller denna dokumentär en viktig funktion.