Upprop för att flera tåg ska stanna vid Bennäs station - Vetoomus Pännäisten rautatieaseman junavuor


Gäst

#1

2016-04-25 18:09

Till och med VR säger att det inte är brist på resande som förorsakat minskade turer från Bennäs. Vad är då orsaken, knappast växer resenärernas antal norrifrån med bara några minuters kortare restid???

Gäst

#2

2016-04-25 18:21

Bor i Jakobstad. Förbindelserna a och o för nejden.

Gäst

#3

2016-04-25 18:23

En hel region lider av att inte ha direkta förbindelser med Helsingfors

Gäst

#4

2016-04-25 18:25

VR är tillsvidare statligt och bör ta sitt ansvar också för mindre orter och deras passagerare. Argumenten för att låta bli att stanna i Bennäs är väldigt ihåliga och ogrundade. Endast brist på vilja bevisas.

Gäst

#5

2016-04-25 18:26

Varför, jo för att jag gärna åker tåg och det förutsätter att det stannar vid stationen.

Gäst

#6

2016-04-25 18:28

Järnvägsstationen betjänar hela Jakobstadsregionen, inte enbart byn Bennäs den är belägen i. Stationen är nyligen renoverad, många passagerare stiger av/ på vid varje tåg.
Jag ser ingen logik i att köra förbi, de 1-2minuter tågstoppet tar gör varken till eller från i VR:s tidtabell som ändå sällan håller.

Gäst

#7

2016-04-25 18:28

absolut nödvändigt

Gäst

#8

2016-04-25 18:28

Bennäs har nu en ny fin station och då måste folk från regionen ha möjlighet att använda den.
Gäst

#9

2016-04-25 18:30

Pendolinon 7.50 söderut bör stanna i Bennäs. Det samma gäller ett senare kvällståg söderifrån.

Gäst

#10

2016-04-25 18:31

för att jag bor nära Bennäs station och har därmed nytta av fler tåg. Skulle ju helst önska att Jeppo station återupptogs men jag förstår att det är en utopi.

Gäst

#11

2016-04-25 18:32

För att det är absurt att tågen inte stannar vid Bennäs station då det finns passagerare som vill åka med. Det är den första förutsättningen att tågen stannar för att passagerarantalet skall öka för VR/SJ!
Boströms fanklubb

#12

2016-04-25 18:39

Kanske det borde anordnas en namninsamling för att Bennär station bör stängas för det var en felinvestering.


Gäst

#13

2016-04-25 18:41

Vi behöver flera avgångar också i våra trakter!

Gäst

#14

2016-04-25 18:43

Viktigt för hela regionen att fler tåg stannar i Bennäs

Gäst

#15

2016-04-25 18:45

Bennässtationen behövs!

Gäst

#16

2016-04-25 18:50

Man vill ju ha alternativ!

Gäst

#17

2016-04-25 18:50

Jag åker tåg till och från Bennäs allt emellanåt. Speciellt saknar jag morgontåget niotiden från Bennäs till Hfors. Jagvill ha det tillbaka, tack!

Gäst

#18

2016-04-25 18:59

Jag bor i Jakobstad och min arbetsplats är i Helsingfors. Är helt beroende av goda tågförbindelser.

Gäst

#19

2016-04-25 19:00

Det är för långt till nästa station. Det lönar sej inte att ta tåget om man först måste köra långa vägar till stationen

Gäst

#20

2016-04-25 19:00

Det är så viktigt att Bennäs tågstation är i ett aktivt tillstånd. Många resenärer både unga och äldre. Varför bygga och satsa ekonomiskt för att sedan dra sig tillbaka? Många orter tillsammans behöver stationen.

Gäst

#21

2016-04-25 19:00

Varför bygga nytt o renovera och sen susar tågen förbi!!!Ofattbart!!!!!

Gäst

#22

2016-04-25 19:03

Denna station behövs för Jakobstad o hela nejden. Dessutom är ju stationen nybyggd

Gäst

#23

2016-04-25 19:06

För att försöka bevara Bennäs tåg stationen,jag och min fru bor i Karleby men farmor och farfar bor nära Bennäs och dom tar hand om våra barn dom gångerna vi åker tåg ifrån Bennäs,vi kan åka ifrån Karleby men då blir det över 100km extra körning med bil.

Gäst

#24

2016-04-25 19:08

Åker gärna tåg men det är ju lättare att stiga på tåget om det stannar.

Gäst

#25

2016-04-25 19:16

För att den är befogad!