Stoppa Polens totala abortförbud!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa Polens totala abortförbud!.


Gäst

#151

2016-04-05 07:59

För alla mina systrar i världen❤️

Gäst

#152

2016-04-05 08:01

Seriously?!?! Wtf Poland.

Gäst

#153

2016-04-05 08:01

Kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin kropp.

Gäst

#154

2016-04-05 08:14

Rätten till abort måste försvaras. Det handlar inte om moral, det handlar om kvinnors hälsa och förtyck av de ekonomiskt svaga som inte har råd att åka utomlands för att göra abort. Det handlar om ett barns rätt att vara välkommet till världen. Det moraliska frågan är upp till varje kvinna, ingen annan ska bestämma!

Gäst

#155

2016-04-05 08:17

För att ett totalförbud mot aborter kommer leda till illegala aborter, energikrävande rättsfall med i i värsta fall "oskyldigt" dömda, oönskade barn och misära familjeförhållanden, illegala aborter senare i graviditeter pga problem att enkelt få hjälp i ett tidigt skede, innan fostret utvecklats mer än 6-8 veckor. Det borde finnas lättare tillgänglighet idag att utföra medicinska aborter tex. /Cina

Gäst

#156

2016-04-05 08:19

För att värna kvinnors rätt till sin kropp, både nationellt och internationellt. Solidaritetshandling med kvinnor i Polen.

Gäst

#157

2016-04-05 08:21

För att det helt enkelt är helt oacceptabelt och omodernt att förtrycka kvinnor på det här sättet

Gäst

#158

2016-04-05 08:25

Försvara allas rätt till abort och laglig vård!

Gäst

#159

2016-04-05 08:27

För att detta är helt vansinne!

Gäst

#160

2016-04-05 08:28

För att alla kvinnor ska ha rätten att bestämma över sin egen kropp oavsett var någonstans i världen du bor. Det är en fråga om gämnställdhet.

Gäst

#161

2016-04-05 08:33

Kvinnor äger sin egen kropp!

Gäst

#162

2016-04-05 08:34

Mycket viktigt ämne.

Gäst

#163

2016-04-05 08:36

Vår kropp vårt val förihelvete!

Gäst

#164

2016-04-05 08:37

Varje kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp. Enklare än så kan det inte sägas! Önskar dock kvinnor aldrig skulle kunna bli ofrivilligt med barn, men så världen inte ut. Det är prostitution, det är våld, det är okunnighet och i vissa fall kan det betecknas som slarv då inte skydd har blivit använt eller inte hållit måttet.

Gäst

#165

2016-04-05 08:45

Vi kan inte i dagens läge gå back med våra rättigheter som kvinnor .... vi alla som väljer eller ej att skaffa barn ska erbjudas samma vård med säkra vilkor! !!!

Gäst

#166

2016-04-05 08:46

Barn ska ha rätten att födas av kvinnor som verkligen önskar och älskar dem. Det föds alltför många barn som inte får den omsorg, omtanke och kärlek barn behöver. Om en kvinna anser att hon inte har förmågan och möjligheten att ge sitt barn detta, ska hon få välja att avsluta sin graviditet.

Gäst

#167

2016-04-05 09:04

Mänskliga rättigheter

Gäst

#168

2016-04-05 09:07

därför att jag ser denna lag som ett övergrepp som jag inte vill att mina döttrar och kvinnliga barnbarn utsätts för.

Gäst

#169

2016-04-05 09:12

Helt enkelt för att det är ju helt sjukt att det ens har kommit upp till förslag!! Helt fel enligt mig
Äcklad
Gäst

#170

2016-04-05 09:19

Det är ju helt sjukt.. en blir ju mörkrädd på riktigt.

Stå upp för kvinnorna i polen, ingen ska behöva tas ifrån rätten över sin egen kropp och på köpet få sitt liv förstört.


Gäst

#171

2016-04-05 09:25

Ingen ska bestämma över min kropp!!!!

Gäst

#172

2016-04-05 09:36

Jag kommer i från Polen och nuvarande parlamentet håller på att förstöra landet

Gäst

#173

2016-04-05 09:47

Kvinnor skall inte dömmas när de drabbas av missfall, våldtäkt eller sjukdom. Vem väljer det? Dubbelbestraffa inte dessa kvinnor!

Gäst

#174

2016-04-05 09:50

För att kvinnors rätt till sina egna kroppar inte borde ifrågasättas

Gäst

#175

2016-04-05 09:55

Kvinnors och barns rättigheter är en självklar del av mänskliga rättigheter som ska gälla alla. Religösa föreställningar, okunskap och ålderdomliga eftersläpande livsåskådningar har ingen rätt att sätta sig över eller inskränka dessa rättigheter. Vad som händer i Polen är fruktansvärt. Efter en lång tid av god utvekling tar nu Polen stora kliv bakåt pga klyftor mellan ladsbygd och stad som exploaterats av populistiska politiker som endast eftersträvar makt. Jag är samtidigt djupt sorgsen, innerligt förbannad och skamsen över mitt fädernes land. Jag hoppas min underskrift kan hjälpa om än så lite. /Julius