Stoppa Polens totala abortförbud!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa Polens totala abortförbud!.


Gäst

#251

2016-04-06 16:40

Kvinnors rätt att själv få bestämma över sin kropp måste alltid respekteras, männen får inte stifta lagar mot detta.

Gäst

#252

2016-04-06 16:44

Alla kvinnor, liksom alla män, har rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Polen vill försöka pissa på den rätten för kvinnor och det kan vi inte tillåta!

Gäst

#253

2016-04-06 18:10

Det är en kvinnlig rättighet. Att bestämma över sin kropp och sitt liv.

Gäst

#254

2016-04-06 19:08

Det är ju sjuk det är varje kvinnas rätt att själv styra och ställa över sin kropp

Gäst

#255

2016-04-06 19:22

Viktig underskrift!

Gäst

#256

2016-04-06 20:00

Det var så självklart.

Gäst

#257

2016-04-06 20:26

Är emot att en omänsklig lag drabbar mina medsystrar i mitt gamla hemland.


Gäst

#258

2016-04-06 21:13

Ett totalt abortförbud är ett patriarkalt kontrollsystem som förmenar ena halvan av befolkningen rätten till självbestämmande. Det är ovärdigt och orättfärdigt. Det försätter tusentals individer i livsfara.

Gäst

#259

2016-04-06 22:20

"Man kan inte gå med röven mot framtiden"! B.Afzelius

Gäst

#260

2016-04-07 05:04

Att kunna göra abort är en mycket central rättighet för kvinnan. Utan den faller den fundamentala "rätten över sin egen kropp". Ett abortförbud kommer få Polen på efterkälken när det gäller kvinnans frigörelse och jämställdhet.

Gäst

#261

2016-04-07 05:23

Det kan vara ett ångestladdat beslut som kvinnan själv måste ta och då ska ingen ålderdomlig lag återupplivas och göra det ännu djävligt.
Vad blir nästa lagförslag?

Gäst

#262

2016-04-07 07:51

Det ska givetvis vara kvinnans fullständiga rättighet att besluta om det som rör hennes kropp.

Gäst

#263

2016-04-07 09:44

En kvinna ska ha rätt att själv bestämma över sin kropp och sitt liv. Ingen annan ska någonsin göra det oavsett vad det gäller!

Gäst

#264

2016-04-07 10:28

För det är viktigt att ALLA kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin kropp! Oavsett religion eller andra skäl....

Gäst

#265

2016-04-07 15:30

För att alla kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp och egna beslut.

Gäst

#266

2016-04-07 16:40

För att alla ska få göra brevis vad dom vill med sin kropp och sitt liv

Gäst

#267

2016-04-08 03:46

Alla kvinnor i hela världen ska ha rätt att göra abort. En kvinna som blivit våldtagen vill troligast göra abort. Om det inte är rätt tid för henne att få barn, hon har rätt att bestämma över sitt eget liv och göra abort. Hennes val och liv är inte Polens resa. Det är hennes resa!

Gäst

#268

2016-04-08 06:28

Abort är kvinnans val

Gäst

#269

2016-04-08 07:57

De som inte lär sig något av historien är dömda att upprepa den.

Gäst

#270

2016-04-08 10:56

Det är viktigt att sådana lagförslag som denna inte går igenom eller att om den går igenom att det är folket som fått säga sin mening om det istället för att regeringen bara ändrar som de själva behagar.

Gäst

#271

2016-04-08 15:12

För att det är så viktigt att kvinnor får äga sin egen kropp, detta är en del av den kampen.

Gäst

#272 Gintaras

2016-04-08 16:47

Solidarność z kobietami! Moje ciało - moja prawa!


Gäst

#273

2016-04-08 19:27

Jag tycker det är självklart att alla kvinnor ska få bestämma själva om de vill göra abort!!!

Gäst

#274

2016-04-08 20:34

Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp!!!

Gäst

#275

2016-04-09 03:56

för att visa att jag står bakom Polens kvinnor i abortfrågor som innebär attvkvinnan har rätt till sin kropp o rätt att välja .
Står upp för alla kvinnor i världen!!