Stoppa Polens totala abortförbud!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa Polens totala abortförbud!.


Gäst

#1

2016-04-03 16:52

The humanity should move forwards, not backwards.

Gäst

#2

2016-04-03 18:06

För att alla har rätt att ta egna beslut och göra sina egna val över sitt liv och sin kropp.

Gäst

#3

2016-04-03 18:22

Fantastiskt viktig sak!

Gäst

#4

2016-04-03 18:23

Bra initiativ!

Gäst

#5

2016-04-03 18:42

Om detta förslag blir verklighet innebär det en fruktansvärd inskränkning av kvinnor liv.

Gäst

#6

2016-04-03 19:11

Kvinnans rätt till din egen kropp är en självklarhet

Gäst

#7

2016-04-03 19:48

kvinnor måste bestämma över sin kroppar själva. det ska ingen annan göra.

Gäst

#8

2016-04-03 19:53

Jag anser inte att man kan ha ett totalförbud mot abort / kvinnor kan dö pga det tänkta förbudet / tvingas få/ha barn med sin baneman / mm det är omänskligt !!

Gäst

#9

2016-04-03 20:00

Jag anser inte att:
Man kan inte ha ett totalförbud mot abort pga sjukdom /våldtäktet /oönskad graviditet och omöjliga omständigheter !!!!

Gäst

#10

2016-04-03 20:00

För att kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp.

Gäst

#11

2016-04-03 20:06

För att abort ska vara en självklar rättighet för alla kvinnor som önskar utföra den. Det är kvinnans kropp, så det är hon som bestämmer över den!

Gäst

#12

2016-04-03 20:19

Otrolig viktig jämställdhetsfråga. Hemskt att kvinnor inte får bestämma själva.

Gäst

#13

2016-04-03 21:36

Vilket århundrade levde vi i nu igen?

Gäst

#14

2016-04-03 22:24

Det är självklart för den som är för mänskliga rättigheter!

Gäst

#15

2016-04-03 22:56

Because women's bodies belongs to THEM! Not to the government. Not to the people who make laws.

Gäst

#16

2016-04-03 23:08

Man kan inte ha ett totalförbud mot abort pga sjukdom /våldtäktet /oönskad graviditet och omöjliga omständigheter.
Det är som att ta livet av dessa kvinnor. Vilket liv har dessa kvinnor att ge dom oönskade och möjligtvis sjuka barnen. Att du som kvinna inte ska få möjligheten att få bestämma över din egen kropp är helt sjukt omänskligt. Då kan man på samma gång sätta dit en lag som säger att varje man ska kastreras. Det är lika befängt eller hur. Totalförbjud mot abort = Nej

Gäst

#17

2016-04-03 23:13

Get real!! What's with you? Looking for the fastest road to put your country in a medieval disaster? Free abortion is besides from a natural right for women, a foundation for a free and modern country, for equality. It is the single most efficient procedure connected to maternal healgh care - that really saves life.
If you do this, Poland, you suck bad time. You should get kicked out of EU and we welcome your fertile sisters to a country where women are considered autonomous.
For gods sake.... get real... put your boots on and do politics and put this idea where it belongs, in the list of embarrasing ideas that best be forgotten so people after you dont' laugh at you, spit on you or curse you.
Women give birth to all of you. A man puts a sperm in a woman an can then be gone. It is SUN CLEAR her right to decide when a fetus should grow into a baby.

Gäst

#18

2016-04-03 23:38

Vi måste skydda kvinnor i världen. Det finns ingen kvinna som genomför en abort för att det är kul. En kvinna skall inte behöva straffas dubbelt. Förbjud män att våldta och att ha samlag när risk för oönskade barn finns, i stället för att utsätta kvinnor för hälsovådliga illigala aborter (som kommer bli konsekvensen).

Gäst

#19

2016-04-04 06:24

Kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp!

Gäst

#20

2016-04-04 06:26

Detta lagförslag är bara ännu ett angrepp på kvinnans rätt till sin egen kropp och sitt eget liv - det måste stoppas!

Gäst

#21

2016-04-04 06:37

En självklar rättighet att som kvinna själv få fatta ett sånt starkt och svårt beslut !!

Gäst

#22

2016-04-04 07:30

Angeläget att stoppa alla inskränkningar när det gäller kvinnors rätt till sina kroppar. Fri abort är en viktig förutsättning för kvinnors frihet.

Gäst

#23

2016-04-04 08:45

Det är ett stort steg bakåt i tiden - lagar gjorda av män emot kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar! Fy!

Gäst

#24

2016-04-04 09:41

För att ingen någonsin ska ha rätt att bestämma över någon annans kropp. Kvinnans kropp - kvinnans val!
Det här är fullständig idioti!

Gäst

#25

2016-04-04 09:57

Viktigt att sätta stopp för detta varvet!