Stoppa Polens totala abortförbud!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa Polens totala abortförbud!.


Gäst

#126

2016-04-05 06:24

Kvinnor har rätt att få bestämma över sina egna kroppar!

Gäst

#127

2016-04-05 06:27

Vi lever inte på medeltiden där man bara vill förtrycka kvinnor och flickor.Ett kränkande samhälle.

Gäst

#128

2016-04-05 06:33

En kvinna har rätt till att göra abort om hon vill! Det är hennes kropp och hennes uppoffring så det är hennes beslut. Europa får inte bli värre än vad det är.

Gäst

#129

2016-04-05 06:38

Inget liv skall riskera att släckas för ett liv som inte har möjlighet att leva.

Gäst

#130

2016-04-05 06:43

Rätten att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet.

Gäst

#131

2016-04-05 06:53

Kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar! Det borde inte vara ett val som en politiker eller någon annan människa kan bestämma. Punkt.

Gäst

#132

2016-04-05 06:54

Därför det är för jävligt, det de försöker göra.

Gäst

#133

2016-04-05 06:56

Kvinnor ska ha rätt att själva bestämma över sin kropp!

Gäst

#134

2016-04-05 07:05

Möjligheten till abort handlar inte bara om kvinnan och kroppen utan också om den socioekonomiska situationen. När kvinnan själv bestämmer utifrån sin situation så ökar möjligheten till bättre liv för henne och dem hon har ansvar för. Att föda och lämna bort ett barn innebär livslång ångest och oro för dess väl.

Gäst

#135

2016-04-05 07:13

För att stenåldern ringde och ville ha tillbaka sina värderingar!!

Gäst

#136

2016-04-05 07:16

Det är utifrån mänskliga rättigheter varje människas lagliga rätt att bestämma över sin egen kropp. Abortlagen tog mer än trettio år att kämpa för i vårt eget land. Nu agerar makter på ett skrämmande sätt som vill förändra i det här, inte minst i vårt eget land. Därför viktigt att agera och visa att vi aldrig kommer acceptera deras beslut.

Gäst

#137

2016-04-05 07:18

Var och en bestämmer över sin kropp, inte lagen

Gäst

#138

2016-04-05 07:22

Helt sjukt att man inte ska få välja abort om man blir våldtagen osv, osv

Gäst

#139

2016-04-05 07:24

För att den går emot kvinnans rätt att bestämma över sitt egen situation,för att vi har erfarenhet inom familjen och vänner i Chile hur illa det kan gå när man inte gör abort lagligt på sjukhuset.Till ex. om en mamma vet att hon inte har möjlighet att försörja och uppfostra sitt barn,eller/ och har blivit våltagen,eller feton  är så missbildad att den kommer inte klara livet och  hon bestämmer att enda möjliga sätt är att göra abort,och måste göra den hos en ilegalt klinik eller sånt,och mamma dör då undrar jag vem tar hand om de barnen som redan existerar?Kyrkan?eller abort motståndare?eller vem?Det blir bara ensamhet och lidandet,för de som blir kvar.Därför tycker jag att man ska ha möjlighet att göra abort på sjukhuset.

 

 

 

 


Gäst

#140

2016-04-05 07:25

Ett beslut som på total omänsklighet får inte gå igenom.

Gäst

#141

2016-04-05 07:28

Mänskliga rättigheter får aldrig tummas på. En kvinnas kropp är ingen allmän egendom. Ett oönskat barn är ett lidande barn.

Gäst

#142

2016-04-05 07:31

Stop this madness!

Gäst

#143

2016-04-05 07:32

Kvinnan har rätt att fatta beslut om sin egen kropp! Hennes hälsa och välmående borde gå före allt annat!

Gäst

#144

2016-04-05 07:32

Jag blir så jäkla trött att manliga politiker gång på gång fortsätter visa att kvinnornas rättigheter kommer sist.

Gäst

#145

2016-04-05 07:33

Ingen ska styra över en annan människas kropp.

Gäst

#146

2016-04-05 07:44

Vi måste själv få bestämma över vår kropp. Vad gör mannen eller några politiker till bättre människor att göra det?

Gäst

#147

2016-04-05 07:47

Varje kvinna bestämmer över sin egen kropp. Vi behöver inga förmyndare...... eller myndigheter, kyrkor som talar om vad vi gör med våra kroppar. Vi lever inte på medeltiden. Det är 2016.

Gäst

#148

2016-04-05 07:51

Varje kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp och framtid!

Gäst

#149

2016-04-05 07:54

Kvinnan har rätt att bestämma !!!!


Gäst

#150

2016-04-05 07:56

Hur kan jag inte reagera på denna monstrositet av övergrepp på den enskilda individens rättigheter till sin egen kropp. En livmoder är ingen inkubator.