Rädda Göteborg - Stoppa Västlänken!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Rädda Göteborg - Stoppa Västlänken!.


Gäst

#1

2015-04-24 08:13

Att stoppa mång-miljatrdslukande investeringar som enligt all tillgänglig expertis är
1) Onyttig ( Flertal expertisutredningar)
2) Extremt dyr (allt mellan 345 och 100 Mijarder kr) har prognostiserats. (Trfikverket & Riksrevisionsverket)
3) Säkerhetstunnlar har bortrationaliserats (Räddningverket)
4) Enorma störningar i stadsmiljön och framkomligheteten under 10 års byggtid (Kommunens & Trafikverket)
5) Befarade sättningsskador på historiska byggnader (Trafikverket, m.fl. utredningar)
6) Fällning av 200 - 300 kulturhistoriskt och syreproducerande träd måste fällas. Strider bl.a. mot vissa donationsbestämmelser (Trädplan, m.fl.)
7) Enorma kolväteutsläpp och bullerproblem under byggtiden när hundratals lastbilslass med lera och sprängsten skall transporteras ut från staden (Miljöutredning)
8) Stor befarad miljöskada på de planerade dumpningsplatserna utanför staden. (Vägverket).
9) Obefintlig nettonytta beträffande restidsvinster och biltrafikminskningar (Vägverkets utredning)
10) Det finns flera billigare, effektivare, säkrare och miljövänligare alternativ, som aldrig blivit utredda.

Gäst

#2

2015-04-24 10:17

Jag vill ta bort Västlänken ur det Västsvenska paketet.Jag vill inte finansiera ett olönsamt och miljöförstörande projekt med Trängselskatt.

Gäst

#3

2015-04-26 18:27

Det är enkelt - den behövs inte.
Gabriel

#4 Elektroniska namnunderskrifter

2015-04-29 08:05

Elektroniska namnunderskrifter är inte giltiga, de behöver och kommer inte godkännas av kommunen! Bortkastad tid!

 


Gäst

#5

2015-04-29 08:51

VILL INTE HA NÅGON VÄSTLÄNK

Gäst

#6

2015-04-29 09:00

VÄSTLÄNKEN FÖRSTÖR VÅR STAD...

Gäst

#7

2015-04-29 11:18

Jag är rädd om våra skattepengar!
ÅS

#8 Re: Elektroniska namnunderskrifter

2015-04-29 15:33

#4: Gabriel - Elektroniska namnunderskrifter 

 Inte giltiga för vad tänkte du Gabriel? 

 


Gäst

#9 Re: Re: Elektroniska namnunderskrifter

2015-04-29 16:50

#8: ÅS - Re: Elektroniska namnunderskrifter 

 För folkomröstningar tänkte jag ÅS.


Gäst

#10

2015-04-29 19:58

Vi vill inte ha någon Västlänk!!

Gäst

#11 Re: Re: Re: Elektroniska namnunderskrifter

2015-04-30 00:41

#9: - Re: Re: Elektroniska namnunderskrifter 

 Denna lista är INTE för en folkomröstning Gabriel. Det är en helt vanlig protestlista.. Hur giltig som helst ;) Så Dela du länken till alla du känner! (Y) :D 


Gäst

#12

2015-05-01 19:41

Den långa byggtiden till absolut ingen nytta. Politikerna måste tänka om. Göteborg som Eventstad kommer att försvinna.

Gäst

#13

2015-05-04 05:37

Sedan 10 år boende i Skåne men med mitt hjärta i Göteborg (född och uppvuxen i staden med G) så vill jag inte se mitt hjärtas Göteborg förstört.

Se hur fel man hade med Hallandsåsen då man vägrade lyssna till de sakkunniga och nu är man på väg att göra samma misstag igen fast nu i en stad.

Anser att man måste släppa på den politiska prestigen och se alternativen och inte bara låsa sig vid ett alternativ som alla instanser säger nej till.

Gäst

#14

2015-05-04 06:26

Tack för initiativet att rädda min stad
Ann

#15 Re: Re: Elektroniska namnunderskrifter

2015-05-05 19:52

#8: ÅS - Re: Elektroniska namnunderskrifter 

 Det är som Gabriel skriver att elektroniska namnunderskrifter är inte tillåtna till stat eller kommun, för det skall vara orginalunderskrifter och det är inte en elektronisk underskrift.


Gäst

#16

2015-05-05 20:02

Västlänken är slöseri med offentliga medel för ringa nytta

Gäst

#17

2015-05-05 20:03

Viktig framtidsfråga för Göteborg o göteborgarna.

Gäst

#18

2015-05-05 20:16

Vi måste göra allt för att värna demokratin. Respektera folkomröstningar och stoppa vansinnet västlänken
Hansson 2.0

#19 Re: Elektroniska namnunderskrifter

2015-05-05 20:25

#4: Gabriel - Elektroniska namnunderskrifter 

 Men fortfarande ett sätt att visa sin åsikt, och att påvisa dumheten med västlänken. För trots allt så ökar problemen för varje dag som går. Och bara för att våra politiker inte förstår vad demokrati är och varför dom är valda så behöver inte vi andra vara lika egoistiska som dom.


Gäst

#20

2015-05-05 21:04

För att jag, hur mycket jag än anstränger mig, inte kan förstå varför en tunnel till Haga ska vara så bra, det är fullständigt idiotiskt ur alla aspekter.
Jag vill ha folkvalda representanter som inte är köpta av olika intressegrupper, återinför en demokratisk ordning i kommunen där de styrande lyssnar och pratar med väljarna/skattebetalarna

Gäst

#21

2015-05-05 21:11

För att västlänken är ett idiotiskt projekt,som kommer att förändra vissa delar av Göteborg till det sämre och att man lägger kostnaden på göteborgarna.Trängselskatten är det värsta man hittat på för att suga ut oss göteborgare och för att jag personligen ibland åker UT från stan o få r då betala.Därför är jag förbannad.
Carina

#22 Re: Re: Re: Elektroniska namnunderskrifter

2015-05-05 21:16

#15: Ann - Re: Re: Elektroniska namnunderskrifter

Det är typiskt att Västlänkens vänner inte kan läsa innantill. Detta är en protestlista, inte en namninsamling för folkomröstning. Den växer för övrigt snabbare per minut än vad Ja till Västlänken-gruppen gör på en månad.


Gäst

#23

2015-05-05 21:22

Har redan skrivit i paddan, det får räcka

Gäst

#24

2015-05-05 21:27

Det är fullständig idioti. Nästa hela stan står på lera. Allt som ska ändras är definitivt inte till det bättre. Korrupta politiker som gör vad som helst. Listan är lång.....
Samt att betala skatt för att komma tillofrån arbetet....

Gäst

#25

2015-05-05 21:33

Det är ju en skandal!