Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

#576

2016-06-12 17:45

För att jag håller med..........

Gäst

#577

2016-06-12 18:31

Slut för oansvarigheten

Gäst

#578

2016-06-12 18:44

Har råkat ut för en handläggare som var helt omöjlig att prata med. Höll på att bli helt "knäckt"!!!!!!

Gäst

#579

2016-06-12 19:00

Jag anser att återinförandet av tjänstemannaansvaret är mycket viktigt då fler och fler i samhället blir åsidosatta på grund av att just tjänstemän tycker att det borde vara så. Det är ofta man läser i tidningarna om just åsidosättande av lagarna vilket gör att lagar och paragrafer är till för de rika och friska som orkar stå emot och inte gamla, fattiga och sjuka. Den borde även gälla politiker som tar beslut i samhällsfrågor vilka många gånger kan strida mot lagen och vilket kräver både resurser och kostar samhället enorma summer helt i onödan.

Gäst

#580

2016-06-12 19:02

Kan man ha ansvar i Finland för sin tjänstefel bör det kunna krävas även i Sverige av våra tjänstemän.

Gäst

#581

2016-06-12 19:53

Därför att en handling medför konsekvenser. Vare sig det är av privat eller offentlig karaktär. Privatpersoner får stå för sina handlingar medans beslutsfattare går fria. Det måste få en ändring!

Gäst

#582

2016-06-12 19:53

Alla har ansvar, ingen ska kunna smita undan. Speciellt en tjänsteman. Det är mycket skit som händer i Sverige nu och det går bara utför!

Gäst

#583

2016-06-12 21:52

Därför att det är vansinne att politikerna kan sitta och slösa bort miljarder av våra skattepengar utan att ta ansvar för vad de gör.
I all annan verksamhet måste människor ta ansvar för vad de gör

Gäst

#584

2016-06-13 05:13

Därför att politiker och tjänstemän måste ta ansvar för sina handlingar!!!

Gäst

#585

2016-06-13 07:41

Tjänstemannaansvar = en självklarhet

Gäst

#586

2016-06-13 08:59

Alla människor ska behandlas lika oavsett arbete,myndigheter etc. Alla ska kunna stå till svars för sina handlingar.

Gäst

#587

2016-06-13 10:14

jag tycker att man ska ta ansvar för saker man har gjort eller sagt ..

Gäst

#588

2016-06-13 17:40

Politiker och tjänstemen skall INTE belönas med feta fallskärm eller pension när de misbrukar sin ställning.

Gäst

#589

2016-06-13 17:51

De behövs en förändring när de gäller myndigheternas syn på lagar och tolkningar av dem

Gäst

#590

2016-06-13 18:11

Det är en självklarhet.....

Gäst

#591

2016-06-13 18:39

Finns redan, men praktiseras inte, tydligen!! Margot Wahlström, Mona Salin osv...

Gäst

#592

2016-06-13 22:38

För att med tjänstemannaansvar så kanske en del börjar ta sitt yrke på allvar istället för att mygla sig igenom vardagen år ut och år in...


Gäst

#593

2016-06-14 09:46

Bedragare skall inte komma undan!! Det gör inte du eller jag OM jag nu skulle bedra en annan medmänniska... vilket är högst osannolikt. Min mamma och pappa lärde mig vad som är ditt och vad som är mitt!

Gäst

#594

2016-06-14 11:29

Tycker att det är på tiden att man kan utkräva ansvar av tjänstemän som slarvar bort skattepänharna1

Gäst

#595

2016-06-14 17:48

Därför att alla ska ta annsvar för vad de gör.

Gäst

#596

2016-06-14 19:55

Varför skall man ha stora avgångsvederlag när man inte klarar av sitt arbete som man blivit insparkad till. Se i regeringen, statliga verk, kommuner, landsting alla som blivit insparkade. I kommuner blir man insparkad av någon, sedan går man via sängvägen för att få en högre position, gifter sig med någon som också blivit insparkad, sedan blir barnen insparkade. Det är därför det inte kan hända något drastiskt inom politiken. Alla håller varandra bakom ryggen.

Gäst

#597

2016-06-15 07:05

Människor betalar inte skatt i syfte att bygga större klassklyftor. Skatt betalas för att minska dem. De politiker som är ute efter att gynna sig själva, måste såklart kunna ställas inför rätta.

Gäst

#598

2016-06-15 09:03

Har samma åsikt

Gäst

#599

2016-06-15 13:15

Jag tycker att det är oerhört viktigt och det är bra att ni belyser detta problem.

Gäst

#600

2016-06-17 11:55

Tjänstemän har blivit mer och mer pengagiriga och struntar mer och mer i kunden/patienten/klienten. Speciellt inom offentlig sektor.

Själv "ansvarstagande" tjänsteman i egen firma.