Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

#601

2016-06-20 05:55

Alldeles för länge har politiker och tjänstemän fått leka med våra skattepengar precis hur det behagar dem.
Alldeles för länge har fega tjänstemän inte kunnat stå upp ör vad som är rätt av rädsla för att mista jobbet.
Alldeles för länge har tjänstemän som är satta att tjäna oss skitit i vad som händer oss.

Gäst

#602

2016-06-20 12:04

Varför skall politiker och deras tjänstemän sippa undan ansvar för sina dåliga beslut då det drabbar allmänheten. Blir dom ansvariga för sina fel så tänker dom sig noga för innan dom gör något...

Gäst

#603

2016-06-20 17:37

Självklart ska det vara så. Heja Finland

Gäst

#604

2016-06-20 21:00

äntligen så det kan bli ett slut med stolliga pilitiker som fattar helt förödande beslut

låt dom ta ansvat för sina beslut


Gäst

#605

2016-06-20 21:48

Någonting måste göras åt hur våra politiker behandlar folket. Det är folket som ska avgöra inte partikompisarna

Gäst

#606

2016-06-21 04:16

Klart som korvspad att dom ska stå för det dom gör/säger!

Gäst

#607

2016-06-21 05:10

Självklart att alla tjänstemän skall svara för sina gärningar! Inte bara vi i uniform.

Gäst

#608

2016-06-21 05:27

För att jag är trött på våra korrumperade karriärspolitiker!

Gäst

#609

2016-06-21 06:23

De som styr bör kunna ställas till svars om de begår olagliga handlingar under sitt tjänsteutövande.

Gäst

#610

2016-06-21 06:35

Det är dax att politiker tar sitt ansvar

Gäst

#611

2016-06-21 07:01

Även människor i Sverige måste börja ta sitt ansvar!

Gäst

#612

2016-06-21 07:33

De har betalt för det ansvar de har, vilket alltid lyfts upp när ofta oskäliga löner sätts. Då ska de väl ta/ha ansvar då? Om denna motion går igenom så, förhoppningsvis, tänker de lite extra över beslut och prioritering.

Gäst

#613

2016-06-21 09:48

Det är en självklarhet att de skall ha ett ansvar och får stå för de felen dom begår. I privatlivet får du sparken om du inte tar de ansvaret.

Gäst

#614

2016-06-21 11:59

Vi måste ha någon som bär ansvaret för beslut som resulterar i galenskaper.

Gäst

#615

2016-06-21 12:34

Sjukt samhälle, ingen tar ansvar o inget straff finns för politiker som skiter i det blå skåpet

Gäst

#616

2016-06-21 13:31

Man förstår varför finska politiker inte är lika dumma i huvudet som svenska, måste vara jobbigt att ta ansvar för sina handlingar..

Gäst

#617

2016-06-21 14:12

Viktigt att man är försiktig med andras pengar...

Gäst

#618

2016-06-21 14:18

Mobbing och kränkande särbehandling borde kunna straffas. Ingen tar ansvar för förstörda liv hälsa, ekonomiskt, arbetsmässigt, renime när den mobbade utsätts utan anledning.
Avund och missundsamheten får härja frisk.

Gäst

#619

2016-06-21 17:05

För våra politiker är inkompetenta och korrupta enligt min åsikt

Gäst

#620

2016-06-21 17:55

Jag har hela tiden varit emot att dom tog bort tjänstemannaansvaret


Gäst

#621

2016-06-21 22:43

Det är ju förjävligt.

Gäst

#622

2016-06-21 22:59

Bästa jag hört på länge!

Gäst

#623

2016-06-21 23:31

För att politiker gör vad som behagar dom oavsett om tredje man blir skadad, så dax att de får stå för sina egoistiska ogenomtänkta beslut för endast då får vi ordning igen i detta landet.

Gäst

#624

2016-06-22 06:00

Det är alldeles för spritt idag hur man inom myndigheter, stat och kommun tolkar lagar och baserar sina beslut. Enskilda individer gör egna tolkningar, de har inte tillräcklig kunskap om grundlagarna och låter andra tyckanden gå före. Det ser vi i media varje dag. Så får det inte vara. Det måste finnas en gemensam struktur, lagarna ska följas, inte tolkas fritt. Det ska inte finnas möjlighet att använda maktmissbruk och ha en egen agenda utan att kunna bli straffad. Något måste göras och den finska modellen verkar fungera bra.

Gäst

#625

2016-06-22 18:49

En nödvändighet. Vi har en justitieminister och en inrikesminister som ljuger och sprider myter med hjälp av rikspolisen.
Borttagande av tjm ansvaret var ett fatalt beslut av regeringen Palme