Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Förslag om cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn

Jag har lämnat in ett förslag till Sundsvalls kommun om en cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn. Essviksvägen leder många skolbarn från Essviks skola längre ut på udden mot Norra Nyhamn. I dagsläget finns delvis alternativ till bilvägen för gående och cyklister. Men, det är också betydande långa sträckor som gående och cyklister ska samsas med bilar, bussar och annan tung trafik på en smal vägbana. Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40–60 km/h. Av alla som skadas allvarl

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 91

Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Foton: Anders Ahlstrand förutom fotot på John Bauer (Jönköpings läns museum) ---Namninsamling, kort sammanfattning, se nedan:--- Stoppa vägen vid John Bauers Park! Mycket brådskande!! Jönköpings kommun tänker nu göra allvar av planerna att dra en väg vid John Bauers park och genom naturen där – en genomfart mellan två rondeller. En väg skulle mycket allvarligt skada naturen och påverka parkens upplevelsevärde samtidigt som den skulle utgöra en trafikfara för alla de många barn som ständigt är

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 444 438

Låt Hussein stanna i Sverige!!!

Hej Hussein som alla andra funktionsnedhindrade ska utvisas från Sverige. Hjälp han att stanna kvar, signera gärna så vi kanske vi kan hjälpas åt och ändra beslutet tillsammans. Dethär handlar om människor som inte ens kan hjälpa sig själv i sin vardag. Dethär är hemskt och ska absolut inte vara okej.

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 190 158

Rädda Vänge skola

Region Gotland har efter utredning kommit med förslag att Vänge skola ska läggas ner. Vi behöver nu framföra våra åsikter, och vill att ni som vill ha kvar vår fina skola i vänge skriver under denna namninsamling. 

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 227 227

Ja till nedläggningen av Västerås flygplats

Anledning av underskott från passagerare och flyg från Västerås flygplats så är det inget nytt att flygverksamheten har tärt på skattebetalarna. Flygbolaget har krävt mycket pengar som kunde ha gått till mer väsentligare organ inom staden såsom vård, utbildning etc.. Förlustförtäckningen hade redan gått upp till fler miljonsbelopp för perioden 2001-2017, pengar som kunde kanske hjälpt Västerås stad från att inte bli röstad till en av de fulaste städerna i Sverige? Trots att flera partier nu äntl

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7

Öka tryggheten i Bandhagen!

 Vi som undertecknar detta medborgarförslag vill uppmärksamma Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd på behovet av åtgärder mot den ökade otryggheten i Bandhagen. Medborgarförslaget kommer att skickas till stadsdelsnämnden inför nästa möte. Skriv under och sprid vidare om du håller med! Medborgarförslag om trygghetskartläggning i Bandhagen Bandhagen är på många sätt ett fantastiskt och tryggt ställe att bo på, men vi anser att det även finns problem med otrygghet som behöver lösas. Dels vill vi se

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 73 73

Gör inte Fiskehamnen i Korrvik till en soptipp!

Protestlista mot förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västra Ytternäs, kvarter 14, tomt 1 (Stplnr 1122), Fiskehamnsvägen 15.Vi tar starkt avstånd till att göra Fiskehamnen i Korrvik till en soptipp. Vi önskar göra hamnen attraktivare, inte anlägga sopstationer för användning av fritidsboende på Svinö, Styrsö och Espholm.Det finns många kreativa förslag om hur denna tomt kunde användas, men på inget villkor vill vi grannar, boende i området eller ivriga flanörer göra tomten eller om

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Åland
Hela tiden 59 42

Låt Endre skola finnas kvar!!

Vi vill att landsbygden skall finnas kvar! För barnens välmående och deras resor till och från skolorna.. och även få gå i en skola med mindre klasser. Där eleverna får sin behövliga lärodom som dem behöver och sin individa hjälp så även lärarna hinner med. Vilket kommer vara svårt med en klass på 30 st om skolorna skulle läggas ner och de blir fler barn i samma skolor.. skolan är en stor viktig del i barnens liv och i framtiden!! Vi ser brister i de rapporter som ligger till grund för förslaget

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 168 168

Familjen Jetishi borde få stanna!

Familjen Jetishi är en familj som flyttade hit till Sverige 2016. De har fått kämpa för att kunna passa in och försörja sig själva. De har nu fått ett besked om att de måste lämna Sverige och återvända till deras hemland, Kosovo. Familjen Jetishis har bott här nu i drygt 5 år och har skaffat jobb, går i skolan och lärt sig tala flytande svenska. De blir nu utvisade p.g.a. att pappans arbetsgivare inte levt upp till arbetstidslagarna vi har i Sverige. Pappan har tillåtits att jobba för många timm

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 263 263

Låt Stenkyrka skola vara kvar!

För en levande landsbygd där allt inte ska centraliseras kring Visby. För barnens välmående, att få gå i en skola på landet med mindre klasser men likaväl fungerande skola med behöriga lärare och möjlighet till att nå kunskapsmålen. För att slippa långa bussresor till stan och även ur miljösynpunkt. För att barnen är viktiga och skolan spelar en stor roll i att forma dem till ansvarstagande och bra individer. Vi ser brister i de rapporter som ligger till grund för förslaget. Och organiserar oss

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 276 271Facebook