Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Utegångsförbud i Sverige som skyddsåtgärd mot COVID-19

Skriv på om du precis som vi anser att Sverige tagit till alldeles för få skyddåtgärder för att minska spridningen av COVID-19. Vi kräver att Sverige precis som flera andra länder inför utegångsförbud med omedelbar verkan!  Det är inte rätt tid för oss att vara mesiga eller oförsiktiga. Ta det säkra före det osäkra och låt oss alla gemensamt ta kraftag mot smittspridningen så att vi inom en betydligt snarare framtid kan återgå till våra normala liv.  

Skapad: 2020-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 28 28

Rädda Ahlaskolan

Laholms kommun vill lägga ner Ahlaskolan. En småskola som har funnits i 90 år med 80 elever i klass F-3. Nu vill kommunen spara pengar men vi föräldrar och vårdnadshavare vill att våra barn ska få fortsätta att gå i denna fina skola med fantastiska lärare som alla är legitimerade. Ahlaskolan ligger naturskönt med en stor och fin skolgård som inbjuder till lek samt skog nära till hands där undervisning kan bedrivas. En skola där våra barn i en trygg och lugn miljö kan lära för livet! Fördelar med

Skapad: 2020-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 623 616

Studentlägenhetsbygget vid Brommaplan – Gör din röst hörd innan 6 april

Hej! Vi är ett antal i området som reagerat mot det planerade bygget av 77 stycken studentlägenheter vid förskolan Vadmalen i Riksby (diarienr: 2017-17449). Tanken är att uppföra 2 hus precis intill förskolan, runstenarna lämnas intakta. Ett bygge på den platsen skulle störa verksamheten på förskolan till den grad att den skulle behöva flytta under byggperioden. Boende precis intill kanske inte heller är överlyckliga? När bygget väl står klart faller skugga så från husen att förskolebarnen knapp

Skapad: 2020-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 38 38

Rädda & stötta den lokala handeln i Ängelholm!

Jag har funderat en tid, läst en massa inlägg och tänkte att det är dags att göra en skriftlig namninsamling för att se hur många som tycker följande förslag skulle kunna vara något att sätta i verket. Tacksam om du som gillar det vill dela och peppa andra att skriva under för större spridning och effekt.   Här kommer mina förslag: * Sätta upp tydliga INFOTAVLOR (som fanns vid stadens "entréer" en gång i tiden) med relevant info till alla besökare om öppettider, lediga parkeringar mm * GRATIS PA

Skapad: 2020-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 27

Stoppa Nedläggningen av fritidshemmet i Baggetorp

Baggetorpsbor! Nu måste vi jobba ihop för vår bygd. En eventuell nedläggning av fritidshemmet berör absolut att barnfamiljer på orten, men likväl alla boende här. Baggetorp har de senaste åren fått ett uppsving och flertalet familjer har flyttat hit. Dessutom visar fler och fler intresserade för orten och marknadsvärdet för husen har ökat avsevärt.Baggetorp ligger fint, nära till skog, mark och vatten. Det är bra kommunikation både till Vingåker och Katrineholm.Vi behöver och vill ha en fortsatt

Skapad: 2020-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 129 129

Stäng grundskolorna

Antalet fall av coronavirus ökar, i världen och i Sverige. Viruset är en betydande livsfara för stora delar av befolkningen, och mycket kring spridningen är ännu inte klarlagt.  Att svenska skolor hålls öppna gör så att barn, familjer och samhället utsätts för onödiga risker. Det påverkar även elevernas studiero och personalens rätt till en säker arbetsmiljö.  Våra liv består av kontakt över generationsgränserna. Så när unga smittas är det även ett hot mot äldre. Det ser likadant ut för många an

Skapad: 2020-03-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11

Protest mot Nödinge 5:134

Undertecknade vill härmed protestera mot den nuvarande utformningen av detaljplan 5:134. Vi motsätter oss ej en viss byggnation inom planområdet, men anser att detaljplanen i nuläget är oacceptabel på de punkter som anges nedan.BYGGNATIONENS UTFORMING Vi ifrågasätter starkt att området lämpar sig för en mer småstadsliknande bebyggelse då det går tvärt emot områdets ursprungliga planering och nuvarande karaktär. Ale kommun tar med dessa planer ingen hänsyn till de nuvarande boende i området. Komm

Skapad: 2020-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 53 53

Uteslut inte medlemmar ur Sveriges Shetlandssällskap

Det har framkommit att skrivelse lämnats till Sveriges Shetlandssällskap, SSS, med krav på uteslutande av enskild medlem. Undertecknad anser att: - uteslutning, liksom krav på detsamma, är något som ska användas med stor försiktighet och aldrig någonsin med minsta antydan till egenintresse - osämja och/eller meningsskiljaktigheter ska lösas, inte tillåtas leda till hot om uteslutning - diskussioner måste tillåtas att få hålla högt i tak; ingen ska behöva vara rädd för att framföra sin åsikt på g

Skapad: 2020-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 44 42

Säker gång- och cykelväg längs Rådavägen/Stensjön!

Hej alla som bor i området kring Stensjön!Vi är många som är oroliga och upprörda över den dåliga trafiksäkerheten längs Rådavägen, särskilt för våra skolbarn men även för alla som går och cyklar längs vägen. Nedan Mail har skickats till Mölndals stad. Hjälp oss nu att trycka på våra politiker och tjänstemän för att skapa förbättring genom denna namninsamling! Sprid gärna till era vänner och grannar som berörs.med vänliga hälsningar Caroline Valen, Camilla Lidholm, Nina Sahlgren   Mail till tekn

Skapad: 2020-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 58 58

Treorna på skvadern borde få komma tillbaka till skolan!!

Alla treor borde få komma tillbaka till skolan!! (NÄR DU SKRIVIT UNDER MÅSTE DU BEKRÄFTA DIN UNDERSKRIFT VIA LÄNK DU FÅTT TILL DEN MAILADRESS DU HAR ANGETT) Det är inte troligt att det här kommer göra någon skillnad men de finns en liten chans. Oavsett ger de oss lite uppmärksamhet och de är viktigt att vi visar vad vi tycker och att de här faktiskt påverkar oss väldigt mycket. Det är därför viktigt att skriva under trots att man inte tror att det hjälper, men kan inte göra mer än att försöka. I

Skapad: 2020-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 23 23Facebook